Anglicky: Cannabis policy: status and recent developments

Shrnutí naleznete na Wikipedii v článku „Legálnost konopí v jednotlivých zemích„. Jednotlivé státy jsou seřazeny podle abecedy.

 

Belgie

Vlastnictví: ilegální (dekriminalizováno do 3 gramů)

Prodej: ilegální

Transport: ilegální

Kultivace: ilegální (dekriminalizována 1 rostlina)

K léčbě glaukomu, spasticity vyvolané roztroušenou sklerózou, AIDS a chronické bolesti je povoleno užívat pouze syntetické konopí jako dronabinol a nabilon. Sativex je povolen, na farmaceutický trh však není dodáván. Od roku 2003 mohou mít belgičtí občané starší 18 let v legálním osobním držení až 3 gramy konopí a současně mohou na svém pozemku pěstovat jednu samičí rostlinu psychotropního konopí. Prodej a nákup netechnického konopí jsou v Belgii postihovány trestním zákonem bez opledu na účel, za nímž k nakládání s konopím došlo.

 

Francie

Vlastnictví: ilegální

Prodej: ilegální

Transport: ilegální

Kultivace: ilegální

Pěstování, prodej, držení a dokonce i samotná konzumace konopí jsou ve Francii zakázány. Co se týče léčby, zákon od června 2013 povoluje prodej léků s obsahem konopných derivátů, nikoli léčiv na bázi rostliny. Sativex je také povolen, na trhu však není k dostání.

 

Chorvatsko

Vlastnictví: ilegální, dekriminalizováno pro léčebné použití

Prodej: ilegální, pouze pro léčebné použití

Transport: ilegální

Kultivace: ilegální

Chorvatské ministerstvo zdravotnictví 15. října 2015 oficiálně legalizovalo užívání léků na konopné bázi pro léčbu lidí trpících chorobami, jako je rakovina, roztroušená skleróza nebo AIDS. V zemi není dovoleno ani samopěstování konopí pro vlastní léčbu, ani se v krátkodobém horizontu neplánuje pěstování léčebného konopí licencovanými pěstiteli. Jedinou dosud dostupnou formou tak byl až do září 2016 extrakt v kapslích dovážených z Kanady. Jeho dodávky byly v září zastaveny pro nestabilitu balení, a tedy obsahu extraktu v kapslích; očekává se, že kanadský dodavatel nahradí v nejkratší možné době kapsle jinou formou balení extraktu. Do té doby je léčba konopím či konopnými produkty v Chorvatsku nedostupná. Rekreační užívání a držení malého (blíže neurčeného) množství konopí je považováno za přestupek, který může být potrestán pokutou až ve výši 5000 – 20 000 chorvatských kun (asi 18 000–72 000 korun) v závislosti na konkrétním případu. Pěstování, distribuce a další nakládání je postihováno trestním zákonem.

 

Irsko

Vlastnictví: ilegální

Prodej: ilegální

Transport: ilegální

Kultivace: ilegální

Držení, distribuce a pěstování konopí jsou v Irsku nelegální. Národní drogová strategie pro období 2009-2016 nebyla dekriminalizaci nakloněna. V listopadu 2015 však vláda oznámila, že přistoupí k dekriminalizaci konopí, kokainu a heroinu pro osobní potřebu. Sativex je povolen, na trhu však není dostupný. V zemi se stále více diskutuje o legalizaci léčebného konopí.

 

Itálie

Vlastnictví: ilegální, dekriminalizováno pro léčebné a náboženské účely

Prodej: ilegální

Transport: ilegální

Kultivace: ilegální

Držení malého množství konopí pro osobní potřebu je považováno za přestupek, za který hrozí pokuta a zadržení dokladů. Prodej a distribuce je nelegální, trestá se odnětím svobody. To hrozí i za pěstování, a to i v malém množství a pouze pro osobní potřebu. Co se týče léčby, pěstování konopí pro lékařské a hospodářské využití je přísně regulováno a je vyžadována licence. V současnosti je pacientům dostupné pouze nizozemské léčebné konopí společnosti Bedrocan, jež lze získat z dovozu prostřednictvím lékáren, je však nutné prohlášení lékaře o nedostatku jiných možností léčby v zemi, přičemž ceny se pohybují výše než v samotném Nizozemsku. V září 2014 proto různá italská ministerstva schválila protokol o produkci levnějšího konopí v Itálii. Tu má na starosti Vojenský chemický farmaceutický ústav. V Itálii je dostupný i Sativex na předpis.

 

Kanada

Vlastnictví: ilegální (legální pro léčebné účely)

Prodej: ilegální (regulováno v některých městech)

Transport: ilegální

Kultivace: ilegální (malé množství rostlin je tolerováno)

Kanada legalizovala léčbu konopím jako jedna z prvních zemí na světě již v roce 2001, přičemž v současnosti žije v tomto státě více než 40 000 registrovaných pacientů. Konopí může být předepisováno lékařem, pokud uzná za vhodné, na základě rozdělení pacientů dvou kategorii: Do první spadají jakékoli symptomy spojené s péčí o terminálně nemocné pacienty a závažné projevy řady dalších indikací, jako například svalové křeče u roztroušené sklerózy, epileptické záchvaty, kachexie, anorexie a nevolnost spojená s onkologickými onemocněními nebo HIV/AIDS. Do druhé kategorie spadají závažné projevy „jiných“ onemocnění, které nespadají do první kategorie. Pacienti měli až do roku 2014 právo si vybrat mezi nákupem léčebného konopí od vládou licencovaných velkoproducentů a samopěstitelstvím (případně mohli pěstování „delegovat“ na osobu blízkou). Tehdejší vláda ale zrušila možnost vlastní produkce a donutila pacienty nakupovat od několika málo velkých producentů. Toto rozhodnutí bylo ovšem napadeno u soudu skupinou pacientů, načež v létě roku 2016 Nejvyšší soud s konečnou platností rozhodl, že zákaz pěstování určitého počtu rostlin konopí k vlastní léčbě je porušením ústavních práv registrovaných pacientů – a donutil tak vládu předchozí nařízení zrušit. Kromě toho slíbil v roce 2016 nový liberální premiér Justina Trudeau, že v následujících letech zlegalizuje konopí i pro rekreační užívání.

 

Makedonie

Vlastnictví: ilegální (legální pro léčebné účely)

Prodej: ilegální (legální pro léčebné účely)

Transport: ilegální

Kultivace: ilegální

Ministr zdravotnictví Nikola Todorov v květnu oznámil, že země legalizovala léčebného konopí, přičemž v současnosti jsou v lékárnách dostupné extrakty jak s vysokým obsahem CBD, tak i s vysokým obsahem THC. Nakládání s konopím pro rekreační účely je zakázáno.  

 

Německo

Vlastnictví: ilegální (konzumace je legální pokud není považována za „sebepoškozování“)

Prodej: ilegální (legální, pokud  povolení vydá „Spolkový institut pro drogy a zdravotnické potřeby„)

Transport: ilegální (legální, pokud  povolení vydá „Spolkový institut pro drogy a zdravotnické potřeby„)

Kultivace: ilegální (legální, pokud  povolení vydá „Spolkový institut pro drogy a zdravotnické potřeby„)

Léčba konopím a přípravky z něj je v Spolkové republice Německo (SRN) povolena, jedinou standardní legální možností pro pacienty však je (individuální, nákladný a z pojištění nehrazený) dovoz konopí z Nizozemska od firmy Bedrocan. Zvláštní povolení vydává individuálním pacientům Spolkový ústav pro léky (BfArM); pacienti s tímto povolením mohou kupovat a konzumovat holandské léčebné konopí v rámci doplňující léčby a pod dohledem resp. za souhlasu a v péči lékaře. K lednu 2015 toto povolení drželo v SRN 382 pacientů. Lékárny musejí k prodeji konopí či léků na konopné bázi pacientům, kteří mají od BfArM povolení k užívání, získat povolení od téhož úřadu. V květnu 2016 německý Nejvyšší správní soud (NSS) rozhodl, že pacientům, pro něž je léčebné konopí indikováno se shodě s poznatky lékařské vědy, musí německý stát zaručit ekonomicky únosný přístup k tomuto léčivu, a pokud to nedokáže, musí jim povolit samopěstování pro vlastní léčbu. V reakci na to německý ministr zdravotnictví Hermann Gröhe uvedl, že Německo plánuje od března 2017 zajistit pro všechny indikované pacienty základním pojištěním hrazené léčebné konopí, dostupné přes běžnou lékárenskou síť. V současnosti Německo zkoumá podmínky dovozu a domácího licensovaného pěstování; podle pozorovatelů se německá federální vláda širokou dostupností léčebného konopí chce vyhnout povolení samopěstování, jež by jinak z rozhodnutí NSS vyplývalo.

Užívání konopí v SRN není zakázáno ani za rekreačními účely. Držení malého množství může podle (univerzálně federálně platné) legislativy být stíháno trestním zákonem, obvinění jsou však v praxi téměř vždy stažena a případ u dospělých končí bez jakéhokoliv sankčního důsledku či povinné léčby; u nezletilých je v některých spolkových zemích léčení nařizováno jako náhradní opatření naopak zvykle. Právní praxe ve věcech psychotropních látek se v jednotlivých spolkových zemích SRN liší, a to často poměrně významně. Definice „malého množství“ se liší v závislosti na spolkové zemi – nejliberálnější je v tomto ohledu Berlín, kde je pro osobní potřebu v praxi dekriminalizováno držení zpravidla až 15 g (většina spolkových zemí toleruje držení kolem 6 g, s ČR sousedící Sársko a Bavorsko však jen 3 resp. 2 gramy). Pěstování konopí a jeho distribuce a další nakládání jsou v SRN stíhány trestními sankcemi, a to od pokuty až po 18 let odnětí svobody (podle okolností případu, závažnosti, organizovanosti, atd).

 

Nizozemsko

Vlastnictví:  dekriminalizováno do 5 gramů (policie ale může toto množství zabavit), pro veřejné použití a pro „coffeeshopy“

Prodej: dekriminalizován v coffeeshopech

Transport: ilegální  (neplatí pro coffeeshopy, ale platí pro pěstitele, kteří konopí do coffeeshopů distribuují)

Kultivace: ilegální (dekriminalizováno do množství 5 rostlin, stále ale dochází k likvidaci sklizní)

Držení až 6 gramů konopí při užívání v coffeeshopech je v zemi legální. Přechovávání stejného množství na veřejnosti je dekriminalizováno. Pěstování maximálně 5 rostlin je rovněž dekriminalizováno, úřady však stejně většinou nalezené rostliny zničí. Prodej konopí je legální v licencovaných coffeeshopech, jinak je nelegální. Léčebné konopí je v Nizozemsku povolené a distribuují ho lékárny. Oficiálním producentem je společnost Bedrocan, která svůj produkt prostřednictvím státní agentury OMC zároveň vyváží léčebné konopí do dalších evropských zemí.

 

Polsko

Vlastnictví: ilegální, legalizováno pro léčebné účely

Prodej: ilegální, legalizováno pro léčebné účely

Transport: ilegální

Kultivace: ilegální

Stejně jako ve většině zemí EU není samotné užívání konopí trestné, ale už jen pouhé přechovávání jakéhokoli množství může skončit až třemi lety vězení. Protidrogové zákony jsou velmi represivní a oficiálně nedělají žádné rozdíly mezi konopím a ostatními drogami. Od roku 2011 mají alespoň státní zástupci možnost zastavit stíhání lidí zadržených za přechovávání malého množství. Co se týče léčby, od roku 2012 jsou v Polsku povolené dvě odrůdy nizozemské společnosti Bedrocan a ústní sprej Sativex, oboje pouze pro pacienty s vážnými formami epilepsie. Od roku 2015 se v zemi bouřlivě diskutuje o širší legalizaci, zejména v důsledku rychlého šíření konopného výtažku, jímž se nelegálně léčí stále větší množství nemocných Poláků. Polský institut zřízený vládou produkuje konopný extrakt v kapkách do lékáren a o legalizaci léčebného konopí se diskutuje na úrovni vlády.

 

Rakousko

Vlastnictví: dekriminalizováno 5 gramů pro osobní potřebu od ledna 2016

Prodej: ilegální

Transport: ilegální

Kultivace: ilegální

V Rakousku je dekriminalizováno držení až 5 gramů konopí pro osobní potřebu. Trestnost pěstování určuje jeho účel a nastává až pokud se prokáže zneužití, proto je možné fungování firem které prodávají klony a nebo seznamují veřejnost s konopím nakvetlým v době těsně před sklizní. Prodej a přeprava menšího množství konopí (do 200 g) se trestá až jedním rokem odnětí svobody, zatímco větší množství se trestá až pěti roky odnětí svobody. Bez ohledu na výši rozsudku může každému, u koho policie nalezne konopí, být odebrán řidičský průkaz (pokud zadržený v několika kontrolovaných testech moči neprokáže delší období abstinence). Za drogu je v zemi považováno konopí, které obsahuje více než 0,3 procenta THC. Konopí s menším obsahem THC je legální. Co se týče léčby, v Rakousku je k dostání nabilon (syntetický analog THC) a od roku 2013 je povoleno jeho užívání jako prostředku proti nevolnosti a zvracení vyvolaným chemoterapií. Sativex je v Rakousku rovněž povolen, na trhu však není k dostání. V roce 2008 byl sice schválen zákon povolující produkci konopí k léčbě, licenci ovšem obdržela pouze jedna instituce spadající pod ministerstvo zdravotnictví, která doposud žádné konopí pro rakouské pacienty nevypěstovala.

 

Rumunsko

Vlastnictví: ilegální

Prodej: ilegální

Transport: ilegální

Kultivace: ilegální

Podle nových zákonů mohou pacienti, kteří obdrží zvláštní povolení, užívat konopné deriváty k úlevě od bolestí. Užívání rostlinného konopí pro léčebné účely je stále zakázáno, jeho deriváty je však povoleno užívat k léčbě určitých chorob, například epilepsie, rakoviny a roztroušené sklerózy. Národní úřad pro léčiva (ANM) může výrobcům udělit povolení nabízet léky, které obsahují látky nacházející se v konopí – například pryskyřice. Sativex je povolen, na rumunský farmaceutický trh se ale nedodává.

 

Slovensko

Vlastnictví: ilegální

Prodej: ilegální

Transport: ilegální

Kultivace: ilegální

Na Slovensku je jakékoli nakládání, přechovávání i užívání konopí zakázáno, přičemž tresty za porušení těchto zákonů jsou drakonické podobně jako v zemích třetího světa. Léčba rostlinným konopím je také ilegální a v zemi je dokonce zakázán i nepsychoaktivní kanabinoid CBD.

 

Slovinsko

Vlastnictví: ilegální (dekriminalizováno)

Prodej: ilegální

Transport: ilegální

Kultivace: Pěstování konopí není ilegální, pokud má  ≤ 0.2 % obsah THC nebo je pěstováno na ploše méně než 0.1 hektaru, při pěstování na více než 0.1 hektaru, je zapotřebí povolení. 

V roce 2013 slovinská vláda reklasifikovala kanabinoidy z kategorie nelegálních drog třídy I na třídu II, je tedy povoleno užívání léků na konopné bázi, nikoli však užívání rostliny samotné. V zemi probíhá diskuse o legalizaci léčebného konopí a připravují se pro příslušné normy pro legislativní proces. Podobně jako ve většině členských zemí OSN, i ve Slovinsku je držení, pěstování a distribuce konopí pro rekreační účely zakázáno. Držení libovolné drogy v malém množství a pro osobní potřebu není považováno za trestný čin, ale za přestupek, za nějž hrozí pokuta ve výši 42–210 euro (asi 1100–5700 korun). Výši pokuty je možné snížit v případě, že pachatel souhlasí s nástupem do léčby. Pěstování resp. výroba konopí a přípravků z něj je postihováno trestním zákonem a sankce mohou být uloženy od pokut až po podle okolností konkrétního případu.

 

Srbsko

Vlastnictví: ilegální

Prodej: ilegální

Transport: ilegální

Kultivace: ilegální

V současnosti je v Srbsku legální užívání některých produktů na konopné bázi. Dronabinol, nabilon a nabiximoly (směsné extrakty z rostlinného konopí) byly legalizovány v lednu 2016. Existuje seznam registrovaných lékařů (podle jakých podmínek – kdo je registruje?), kteří mohou tato léčiva Sativex je pro farmaceutický trh v Srbsku registrován, do země se ale nedováží.

 

Španělsko

Vlastnictví: legální v soukromých prostorách, dekriminalizováno ve veřejných prostorách (je možno postihnout pokutou). Vlastnictví více než 70/100 gramů (v závislosti na oblasti) je považováno za vlastnictví se záměrem nelegálního prodeje. 

Prodej: technicky vzato ilegální, ale je možno konopí získat v soukromých kuřáckých cannabis klubech. Osobní prodej je trestný, i pro prvopachatele. 

Transport: ilegální (dekriminalizováno)

Kultivace: legální pro vlastní potřebu. Pokud jsou rostliny viditelné z veřejného místa nebo z ulice, jedná se o správní delikt.

Prodej a distribuce jakéhokoli množství konopí jsou klasifikovány jako trestný čin, který se trestá odnětím svobody. Nákup, držení a konzumace konopí na veřejnosti jsou přestupkem, trestá se pokutou a konfiskací produktu. Konzumace a pěstování konopí v soukromí dospělými osobami je legální, přičemž v případě pěstování jde o využití mezery v zákoně. Pokud se rostlina nachází na místě viditelném z ulice či obecně z veřejného prostoru, jde o závažný správní delikt, kdy hrozí pokuta ve výši 600–30 000 euro (asi 16 000–810 000 korun). Ve Španělsku dnes díky těmto „dírám“ v zákonech funguje asi 500 soukromých „konopných klubů“ které sdružují uživatele (vzácně i pacienty), z toho 200 jich je v Barceloně.

Lékaři mohou předepisovat Nabilon a Dronabinol proti nevolnosti a zvracení vyvolaným chemoterapií. Sativex je v případě určitých chorob rovněž možno předepsat, léčebné konopí samotné je však stále nelegální.

 

Švýcarsko

Vlastnictví: ilegální (dekriminalizováno)

Prodej: ilegální

Transport: ilegální

Kultivace: ilegální

Od září 2014 není držení konopí do množství 10 gramů trestným činem, stále se ale trestá pokutou 100 švýcarských franků (asi 2 500 korun). Obchodování s konopím i držení takového množství konopí, které může ovlivnit zdraví velkého počtu lidí, se trestá 1–2 roky odnětí svobody, navíc může být pachateli uložena pokuta. Dronabinol se ve Švýcarsku příliš neužívá – v zemi jej nabízí jediná lékárna, přičemž jde o import z Německa (v současnosti jej užívá 30 Švýcarů). K užívání je třeba zvláštní povolení od ministerstva zdravotnictví. V zemi je také k dostání Sativex, nikoli však léčebné konopí. Pěstování konopí je možné u kultivarů které mají do 1% THC.

 

Velká Británie

Vlastnictví: ilegální

Prodej: ilegální

Transport: ilegální

Kultivace: ilegální

Konopí je stále považováno za drogu bez lékařského využití, nelze jej tedy legálně mít v držení ani jej nelze legálně předepisovat. Je ovšem možné předepisovat Sativex jako součást léčby pacientům s roztroušenou sklerózou a na odpovědnost lékaře. V červnu roku 2016 britská léková agentura MHRA uznala Sativex jako doplňkovou léčbu pro pacienty trpící spasticitou vyvolanou roztroušenou sklerózou. Lékaři jej mohou předepisovat i na jiné obtíže, ale pouze na vlastní riziko. Od dubna 2013 je Sativex zařazen do jiné kategorie než konopí. Nyní patří do kategorie „Schedule 4“. V zemi v současnosti probíhá bouřlivá diskuze o legalizaci léčebného konopí.