Britská legislativa je beznadějně zastaralá a stále se řídí zákonem o zneužívání drog z roku 1971. Zákon považuje konopí za „pouliční drogu“. To brzdí britský výzkum a proto zaostává za ostatními zeměmi. V Německu má trh s léčebným konopím hodnotu 200 milionů eur a předpokládá se, že za pět let toto číslo vzroste na více než 3 miliardy eur.

Bývalý ministr zdravotnictví Velké Británie Dan Poulter před týdnem okomentoval tamní současnou situaci v oblasti léčebného konopí: ,,Jakožto praktický lékař NHS [Národní zdravotní služby; pozn. překl.] neustále hledám nové způsoby léčby, které by mohly být prospěšné pro pacienty, a sleduji výzkum v oblasti konopí, které má celou řadu lékařských výhod, včetně léčby chronické bolesti, snížení nevolnosti u pacientů podstupujících chemoterapii a je vhodné i jako terapie při špatném spánku a úzkostných poruchách”.

Britská legislativa je beznadějně zastaralá a stále se řídí zákonem o zneužívání drog z roku 1971. Zákon považuje konopí za „pouliční drogu“. To brzdí britský výzkum a proto zaostává za ostatními zeměmi. V Německu má trh s léčebným konopím hodnotu 200 milionů eur a předpokládá se, že za pět let toto číslo vzroste na více než 3 miliardy eur.

Nedávno se Poulter stal nevýkonným ředitelem společnosti zabývající se léčebným konopím a nepochybuje o tom, že ekonomické přínosy otevření britského konopného trhu jsou obrovské. Vytvoří pracovní místa a zvýší daňové příjmy. Podle zprávy z loňského roku se očekává, že britský trh s léčebným konopím do roku 2024 dosáhne hodnoty více než 1 miliardy liber. Se správným regulačním rámcem by toto číslo mohlo být ještě vyšší. “Dokud se však na konopí nezačneme dívat spíše jako na zdravotní produkt, a nikoli na zájem systému trestního soudnictví, budeme omezovat jak ekonomiku, tak i terapeutické možnosti využití pro pacienty”, dodává Poulter.

Dále uvádí, že praktickým lékařům by měla být poskytnuta volná ruka k předepisování léků z konopí. V současné době to mohou dělat pouze lékaři ze specializovaného registru. Zároveň by konopí mělo být překlasifikováno. V rámci předpisů o zneužívání drog jsou výrobky na bázi konopí drogami s potenciálem zneužívání stejně vysokým, jako je heroin. Právě kvůli tomu je předepisování léků z konopí velmi obtížné. Měly by být překlasifikovány na stejnou úroveň, kam patří například Valium.

Návrhy k liberalizaci v oblasti léčebného konopí byly předloženy minulý měsíc a konopný průmysl ve Velké Británii by mohl být jedním z velkých budoucích britských úspěchů.

Zdroj:https://www.thetimes.co.uk/article/britain-is-wasting-a-chance-to-lead-on-medical-cannabis-hbhxqxzgl

Překlad: Olga Čečeleva