Zapomeňte na klony. Budoucností pěstování technického konopí je v semíncích. Nový vývoj ve výzkumu genetiky CBD by mohl otřást konopným průmyslem

BETH SCHECTER | původně publikováno 26. března 2019 na https://www.projectcbd.org/culture/future-high-cbd-hemp

V těchto dnech se zdá, že CBD je všude. Pokud si ale chcete pořídit celou rostlinu, bohatou na terpeny a s vysokým obsahem CBD – ten druh, který bývá nejúčinnější a který doporučuje Project CBD – můžete mít potíž ji najít. To proto, že konopí s vysokým obsahem pryskyřice s plným spektrem terpenů také obvykle obsahuje vysoké dávky tetrahydrokanabinolu (THC). Na místech, kde je THC dosud nelegální, nebo pro ty, kteří THC nechtějí nebo si myslí, že nechtějí, to může být problém.

Možné řešení lze nalézt v technickém konopí – má obsah THC velmi nízký a hladiny CBD jsou o něco vyšší. Technické konopí také podléhá jiným zákonům a předpisům než jeho sestry, produkující THC. Ve srovnání s pěstováním marihuany je pěstování konopí procházkou růžovým sadem – dokud tedy udržíte obsah THC pod zákonným limitem (0,3 % nebo méně). Problémem je, že technické konopí s nízkým obsahem pryskyřice také produkuje málo terpenů, zatímco marihuana (vrcholky okvětí konopí s vysokým obsahem pryskyřice) těmito potřebnými vonnými látkami přetéká. CBD přípravky, vyrobené z technického konopí s nízkým obsahem terpenů, mohou mít nepatrné účinky, i když se pro výrobu použily celé rostliny.

S těmito problémy se trápí šlechtitelé konopí. Seth Crawford a jeho bratr Erik dokázali ve svých zářivých sklenících v oregonském Momouthu připravit rostliny, bohaté na pryskyřici a terpeny, ale se zanedbatelným množstvím THC. Poté, co po 16 let experimentovali s pěstováním konopí (což občas znamenalo pěstování ve skříni), vytvořili bratří Crawfordové úspěšnou rodinnou firmu s katalogem vzácných, na CBD a terpeny bohatých konopných semínek, jež se posílají farmářům po celém světě. S dolarem za balíček semínek a očekávanou letošní úrodou 50 milionů semínek Crawfordové rostou do něčeho většího, než je jen „společnost se semínky.“

Od rostlin k síťové teorii a zase zpět

Seth a Erik vyrostli v chajdě v jižním Oregonu, kde se naučili, jak ulovit a vypěstovat podstatnou část své stravy. Jednou za rok přicházela máma s katalogem semen, aby si chlapci mohli vybrat, co se bude ten rok pěstovat. S rukama věčně od hlíny se oba staly adepty organického pěstování. Některé z jejich kytek dokonce dostaly modrou stuhu na Trhu okresu Josephine – k nemalé rozmrzelosti jejich starších soupeřů.

Když oba chlapci odešli do přípravky na vysokou školu, Eric i nadále pracoval přímo s rostlinami a vysloužil si na Oregonské státní univerzitě diplom v zahradnictví a v environmentálních vědách. Seth si vybral jinou cestu – studium počítačové vědy, angličtiny a veřejné politiky. Stáž v úřadě oregonského guvernéra ho přiměla bádat, jak by Oregon mohl ekonomicky a politicky zdůvodnit potřebu obnovitelné energie.

„Krize životního prostředí může být tím, co stáhne kapitalismus pod hladinu,“ říká Seth. Pokud žijete ve světě, který je založen na trvalém růstu, a jediná věc, která tento trvalý růst pohání, jsou přírodní zdroje, nemůžete růst věčně.“

Když skončila stáž, Seth pokračoval ve zkoumání obnovitelné energie a získal na Oregonské univerzitě doktorát v sociologii. Jako uchazeč o titul PhD studoval reakce na ekonomické a environmentální krize z radikálního marxistického pohledu. Původně byl soustředěn na obchod s energetickými komoditami, ale jeho zvědavost stran jisté rostliny nakonec vedla ke změně jeho směřování.

Politická ekonomie konopí

„Dělal jsem výzkum s konopím po straně po celý ten čas a stále jsem pěstoval rostliny. Moje garáž byla plná. Přeměnil jsem svou ložnici na laboratoř,“ vzpomíná Seth. V očekávání toho, že z konopí bude dynamický regulovaný průmysl a v touze přispět k výzkumu konopí změnil Seth své hlavní akademické téma na politickou ekonomii konopí.

V Oregonu bylo rekreační konopí legalizováno v roce 2014, devět měsíců poté, co Seth obhájil svou doktorskou dizertaci. Crawfordové spatřili příležitost uplatnit na rodícím se trhu svou jedinečnou kombinaci znalostí a schopností. Sethův výzkum a Erikova odbornost jim daly výhodu při startu a posílily je v tržní soutěži.

Drcené CBD stojí na oregonském trhu s léčebným konopím asi 2 500 dolarů za libru (cca 110 Kč za gram). Seth se s bratrem rozhodli šlechtit a pěstovat technické konopí – se zvláštním důrazem na vysoký obsah CBD a terpenů. Zjistili, že pokud mají vykrýt poptávku, museli by pěstovat na tisícovkách a tisícovkách akrů. Ale ani jeden z bratrů nechtěl zavádět metody zemědělské velkovýroby; vůbec nic jim to neříká.

Seth také předvídal velké přezásobení marihuanou v Oregonu. Jak řekl Projektu CBD, „pokud nejste bláznivě bohatý nebo nemáte investory, nemůžete založit skleník nebo farmu a dát se do toho… Budeme mít přeplněný trh, a pak firmy s kapitálem budou hospodařit se ztrátou, dokud všichni malí hráči nebudou pohlceni nebo nezaniknou.“ Jeho předpověď se bohužel v Oregonu naplňuje.

Pomoc farmářům

Na Crawfordovy udělala dojem možnost usnadnit farmářům po celých USA provoz úspěšných malých firem. Uvědomili si, že mohou farmářům pomoci správnými semeny, aby mohli pěstovat rostliny s vysokým obsahem CBD a kompletním spektrem terpenů. Prodej semen také znamenal lepší byznysplán – produkce a distribuce federálně legálních semínek jim umožnil s menšími prostředky mnohem větší dosah.

“Potřebujeme genetickou diverzitu, aby jednotlivé odrůdy konopí dokázaly odolávat útokům, a potřebujeme ekonomickou diverzitu, abychom si byli jisti, že firmy přečkají trnitou regulatorní a obchodní cestu, která je čeká.“

Nejenže je to chytrý obchodní tah, ale na semenech založená firma pomáhá také dalšímu ideálu: vytváření pevných decentralizovaných sítí pěstitelů. Síťová metodologie – vzít si velké soubory dat a velké soubory informací a zjišťovat, jak je propojena každá jednotlivá částečka –, byla základem Sethova akademického výcviku a v centru jeho zvědavosti po celou akademickou kariéru.

„Jak vytvoříte robustní komunity, které drží pevně při sobě? Jak vytvoříte systémy, aby fungovaly? Všechno je to o síťování,“ vysvětluje Seth s úsměvem a podotýká, že taková struktura je také základem pro vzory projevení genů.  Chce vyjádřit, že potřebujeme genetickou diverzitu, aby jednotlivé odrůdy konopí dokázaly odolávat útokům, a potřebujeme ekonomickou diverzitu, abychom si byli jisti, že firmy přečkají trnitou regulatorní a obchodní cestu, která je čeká.

OregonCBD se se svým malým, ale působivým katalogem semen léčebného konopí vydal na cestu úspěšné firmy, jejímž cílem je rozkvět jiných malých firem. Sezdat marxistické ideály s obchodem je těžké, a velmi pravděpodobně to není možné udělat dokonale, ale bratří Crawfordové ukazují, že to jde – a bez kapitálu od investorů.

Věda za semeny

Ve Spojených státech je technické konopí definováno jako rostlina s obsahem THC 0,3 % nebo méně. V této definici nemá žádný význam složitý genetický profil konopí, ale jen hladina jednoho konkrétního kanabinoidu.

Pokud je cílem vytvořit technické konopí bohaté na terpeny, je jedním ze způsobů pokusit se našlechtit produkci terpenů do technického konopí, které již obsahuje CBD. To může být ošidné, protože terpeny se koncentrují v pryskyřičnatých vrcholcích okvětí rostlin, které skoro vždy obsahují trochu THC. Takže šlechtění technického konopí k produkci robustnějšího terpenového profilu znamená riziko vyšlechtění spousty nových rostlin s obsahem THC vyšším než 0,3 %, jež by byly předmětem závazných pravidel regulace marihuany.

Seth a Eric zvolili jiný přístup. Místo aby pracovali s technickým konopím a snažili se z něj vyloudit plné spektrum terpenů, začali s rostlinami marihuany s vysokým obsahem pryskyřice, které obsahovaly vyvážený poměr THC a CBD a různé profily terpenů. Potom z těchto na CBD bohatých kultivarů šlechtěním odstranili (nebo téměř odstranili) THC a stabilizovali rostlinou linii.

Výsledek je k vidění v katalogu semen OregonCBD: Special Sauce (Speciální omáčka), Lifter (Zvedák), Hawaiian Haze (Havjský opar), Super Haze (Super opar), Sour Space Candy (Kyselé vesmírné cukrátko) a Elektra. To všechno jsou energické odrůdy bohaté na terpeny, a podle Setha mnohé z nich mají květy, jejichž vrcholky obsahují CBD ze 16-20 % váhy sušiny. Obsah CBD těchto odrůd je podobný jako u odrůdy AC/DC, přední odrůdy léčebného konopí (a praprababičky Havajského oparu), ale obsah THC je konzistentně limitně blízký nule. Naopak AC/DC obvykle obsahuje více než jedno procento THC, a někdy dokonce 5-6 procent, což znamená, že z legálního hlediska AC/DC není technické konopí.

Výjimečný terpen

Mnohé z rostlin, pěstované OregonCBD, obsahují nezvyklý terpen zvaný farnesen, Tento relativně vzácný a dosud špatně zdokumentovaný terpen má aroma zeleného jablka – podobné vůni Sour Apple Laffy Taffy, Sethovy nejoblíbenější odrůdy, jíž s bratrem pěstuje. Farnesen je repelentem, působícím proti mšicím. „Koukáte na kvetoucí rostlinu, a na květech ani listech nejsou žádné mšice – jen na stoncích,“ vysvětluje Seth. Tento terpen obsahují také některé rostliny, které rozhánějí střevní křeče. Navrch k možnému použití u zažívacích obtíží je farnesen slibnou prevenci kazivosti zubů.

Další zaznamenáníhodnou charakteristikou semen z OregonCBD je, že jsou všechna feminizovaná. Jinými slovy jsou vyšlechtěna tak, aby se odstranil samčí chromozom; díky tomu jsou všechny z těchto semen vzešlé rostliny samičí. Objevila se kritika feminizovaných semen kvůli zátěži, kterou to na rostliny klade – většina z linií semen od OregonCBD vzejde v rostlinu, která je sterilní. Ale zasazení samičích semínek snižuje riziko šíření samčího pylu, což je častý problém pro sousedící pěstitele konopí.

Seth říká: „Je potřeba pomoci malým farmářům k adaptaci na měnící se tržní podmínky a vytvořit plodiny s vysokou hodnotou, které jsou pro lidi užitečné. Také ale musíte být schopni to dostat k lidem, kteří provozují CO2 extrakci a snaží se jednorázově o výtažek z 15 tun konopí.“ Seth trvá na tom, že feminizovaná semínka, z nichž vyrostou na pryskyřici bohaté rostliny s vysokým obsahem CBD a terpenů, mohou pomoci malým i velkým farmářům k úspěchu na velmi kompetitivním trhu.

Genetika CBG

Oregon CBD je bez diskuse jen o semenech. V podnikatelském srdci ale mají výzkum a vývoj. Jak se říká v jejich katalogu: „Našim primárním produktem je vědecké poznání, snažíme se je ale farmářům vložit do rukou ve formě semen světové kvality, a svou práci každým rokem zlepšujeme.“

Kromě toho, že vyvíjejí odrůdy s vysokým obsahem pryskyřice, CBD a terpenů, šlechti Eric se Sethem stabilizovaná semena pro rostliny, které obsahují méně známé kanabinoidy, jako je cannabigerol (CBG), cannabidivarin (CBDV) a cannabichromevarin (CBCV), z nichž má každý přitažlivé léčebné vlastnosti.

Seth mluvil o části své práce na výzkumu a vývoji loni na konferenci CannMed v Los Angeles. Ukázal tam rostlinu s poměrem CBG:THC 100:1, kterou vyšlechtil, genetickou anomálii vytvořenou náhodnou mutací, jež kompletně vypnula THC alelu. To by mohlo vést k vytvoření legálního technického konopí, které by mělo až 30 procent CBG a zanedbatelná množství THC. Pokud bude tato snaha úspěšná, budou mít pacienti na léčebném konopí brzy k dispozici řadu přípravků, bohatých na CBG a s unikátními léčebnými účinky.

Mezitím budou naši pionýři konopného šlechtění dále dávat průchod své vášni. „Kdyby měl svět skončit zítra,“ říká Seth, „stejně bych zasadil semínko.“