“Vědci a psychiatři se po desetiletí snažili zjistit, jak THC působí na mozek a na tělo,“ vysvětluje v emailu dr. Paul Song, šéflékař Calyx Peak Companies. Významný průlom přišel s objevem endokanabinoidního systému (EKS) na přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století.

Andrew Ward | původně publikováno 14. května 2019 na https://hightimes.com/health/experts-have-say-about-endocannabinoid-system/

Od té doby další výzkum identifikoval endokanabinoidy coby kanabinoidy, které si vyrábí naše tělo samo. Endokanabinoidní systém reguluje a zpracovává různé pochody v našem těle, mimo jiné paměť, bolest, reprodukci, chuť k jídlu a mnoho dalších. V současnosti známe dva hlavní endokanabinoidy: anandamid a 2-AG (arachidonoyglycerol).

Výkonná ředitelka Peak Extracts Katie Stem podala v emailu pro High Times rychlý přehled endokanabinoidního systému: „Systém se skládá ze dvou hlavních typů receptorů, CB1 a CB2. Endokanabinoidy jsou na lipidech založené neuropřenašeče, které působí na celý nervový systém od mozku až po špičky prstů.“

Stemová dodává: „I když se ještě máme mnoho co učit, zdá se, že v některých situacích endokanabinoidní systém funguje jako jakýsi ovladač hlasitosti řady procesů a faktorů a moduluje způsob, jakým naše těla signály interpretují – ať už je to bolest, hlad, vzrušení atd.“

Doktor Song přidal další důležitou roli endokanabinoidního systému: „Když známe biologický podklad léčebného účinku kanabinoidů, dodává to důvěryhodnost a odůvodnění pro léčebné užívání konopí.“

Jak THC a CBD reagují s endokanabinoidním systémem

Tohle může být část, kterou lidé chápou lépe, než si sami myslí. Důvodem, proč se někdo cítí zkouřený, když užívá THC, je, že se tetrahydrokanabinol váže na receptory CB1 i CB2 a vyvolává účinek na tělo a na hlavu. CBD nemá na CB1 a CB2 receptory stejný účinek, ale aktivuje jiné receptory v těle.

Stemová se rozpovídala o CBD, který považuje za nejúžasnější z fytokanabinoidů, které mají afinitu k endokanabinoidnímu systému. Mezi ně patří také THC, CBN, 11-hydroxy-THC a THC-V. „CBD působí na serotoninové receptory a na skupinu receptorů navázaných na G-protein, které jsou zcela odděleny od endokanabinoidního systému. Existují důkazy, že CBD účinkuje jako modulátor působení jiných kanabinoidů na endokanabinoidní systém. Tak například blokuje aktivitu THC nebo moduluje účinky dalších stimulantů endokanabinoidního systému.“

Konopí není zdaleka tím jediným, co endokanabinoidní systém ovlivňuje. Interagují s ním i jiné léky, stejně jako každá naše činnost a volba životního stylu včetně spánku a stravy, cvičení, sexuálního života a akupunktury. Ovlivnění ovšem zdaleka není u každého stejné.

Stemová vysvětluje, jak je endokanabinoidní systém každého člověka jedinečný. Napsala nám: „Kanabinoidy nebo jiné látky, ovlivňující endokanabinoidní systém, budou mít na různé lidi různé účinky, a to v závislosti na individuální fyziologii každého člověka. Takže tu není žádná ‚zlatá kulka,‘ která by trefila jednou ranou všechny zajíce na poli. Lidé budou zažívat různé příznivé účinky užívání konopí, které budou záviset na jejich endokanabinoidním systému.“

Ian Jenkins, výkonný ředitel firmy Frelii, která poskytuje sekvencování DNA a analýzu genomu, píše, jak na endokanabinoidní systém působí i jiné než dva nejpopulárnější kanabinoidy: „Přestože je většina výzkumu o THC a CBD, na endokanabinoidní systém působí vlastně všechny kanabinoidy.“

Dále objasňuje: „Jsou to ligandy, které se váží k receptoru, jenž může vyvolat výživné fyziologické reakce, i když ony samy nutně systém ‚nevyživují.‘ Všechno je to o homeostáze [rovnováze vnitřního prostředí; pozn. překl.] a zdraví, a ne nutně o výživě nebo živinách v klasickém smyslu slova.“

Přetrvává mnoho mylných názorů

Informace o endokanabinoidním systému se vyvíjejí a množí. Často se objeví mylné koncepce. Doktor Song jich několik zmiňuje, včetně té, že endokanabinoidní systém se v důsledku užívání konopí nerozvíjí. Jenkins se Songem souhlasí: „I když to mohla být souběžná evoluce, endokanabinoidní systém je základní součástí lidského těla, a kanabinoidy i terpeny se dají najít i v jiných rostlinách než jen v konopí… Je nicméně pravděpodobné, že jsme měli a máme dlouhodobý vztah se všemi rostlinami, obsahujícími kanabinoidy, a to pro jejich příznivé účinky na tělo.“

I doktor Song zdůrazňuje, že kanabinoidy se dají najít i v jiných rostlinách než v konopí. Upozorňuje také na mylný názor stran toho, jak se CBD a THC váží k receptorům našeho těla. Jenkins diskutoval o podobné věci stran rozmístění obou typů receptorů: „I když je nejvyšší koncentrace CB1 v mozku a CB2 v periferním nervovém systému, oba receptory se vyskytují po celém těle.“

Novinky

Doktor Song upozorňuje, že hlavním pohonem lepšího porozumění tomu, jak endokanabinoidní systém funguje v prevenci, vývoji a léčbě různých nemocí, je měnící se postoj ke konopí. Dodává: „Úžasná práce se odvádí na vývoji vysoce specifických syntetických kanabinoidů, a také se šlechtí vysoce specifické odrůdy konopí, které mají ještě lepší léčivé účinky.“

Stemová diskutovala nárůst debat o syndromu deficience endokanabinoidního systému. Řekla, že syndrom „může být příčinou vážných onemocnění, jako je roztroušená skleróza nebo zánětlivá onemocnění střev.“ Má se za to, že nedostatek endogenních kanabinoidů může vést k tomu, že se imunitní systém vymkne kontrole. Stemová sama trpí více než dvacet let Crohnovou nemocí, takže ví, o čem mluví.

Stemová je členkou výzkumného týmu, který chce studovat různé metody užívání a to, jak jsou při nich vstřebávány a metabolizovány účinné látky. Doufají, že časem začnou zkoumat terpenové profily různých odrůd a to, jak ovlivňují endokanabinoidní systém spolu s fytokanabinoidy.

Jenkins upozornil na rychlý vývoj v oblasti umělé inteligence – oblasti, s níž jeho firma úzce spolupracuje. Když mluvil o širším kontextu endokanabinoidního systému, řekl: „Ať už věříte na teorii o souběžné evoluci nebo ne, mezi lidmi a konopím probíhá neskutečná spousta interakcí.“ A dodal: „Teprve jsme začali objevovat jejich pozitivní účinky.“