Steph Sherer se jako prezidentka pražského International Cannabis and Cannabinoids Institute (ICCI) zasazuje za opravdové léky pro opravdové lidi

Jessica McKeil

Steph Sherer má vášeň pro opravdové léky pro opravdové lidi. Je pacientkou, dlouhodobě užívající léčebné konopí, a je za ní neskutečná práce. Bojuje za legitimizaci konopného průmyslu od pěstování přes medicínské využití po globální regulaci. Její poslední podnik, pražský Mezinárodní institut pro konopí a kanabinoidy (International Cannabis and Cannabinoids Institute (ICCI)) je prozatím jejím nejambicióznějším projektem vůbec.

Vášnivý ženský hlas v konopí

Život Steph Sherer se navždy změnil v roce 2000, kdy během demonstrace utrpěla zranění. Po diagnóze multifokální dystonie [mimovolní stahy svalů s ohnisky na více místech; pozn. překl.] a tortikolitidy [patologického sklonu hlavy kvůli chronické svalové křeči; pozn. překl.] pociťovala ochromující bolest, na níž dostala sáhodlouhý seznam léků, jež měla užívat. V roce 2002 byla z těchto léků na pokraji jaterního selhání. Tehdy se poprvé rozhodla vyzkoušet léčebné konopí. Na začátku tohoto století se bohužel na konopí ještě nahlíželo jako na okrajový lék, a mělo jen málo zastánců. Ale Shererová věřila v jeho účinnost.

Své uzdravení přičítá konopí. Jejími slovy: „Moje osobní zkušenost s konopím mne dovedla až tam, kde jsem teď.“ A úkoly, které si na sebe naložila, nejsou malé. Od doby, co se začala léčit konopím, toho dokázala dost. Její pouť za opravdovými léky pro opravdové lidi si zaslouží vyznamenání za celoživotní práci v podpoře konopí.

V roce 2002 Shererová založila Americans for Safe Access (Američané za bezpečnější přístup), což je rozsáhlá a početná síť lidí, kteří jsou pro léčebné konopí v USA. Později spoluzaložila dvě další příbuzné organizace: Americkou asociaci pro rostlinná produkty (American Herbal Products Association (AHPA)) a Americkou rostlinnou pharmacopeiu (American Herbal Pharmacopoeia (AHP)).

Nyní na své misi legitimizovat opravdové léky pro opravdové lidi Steph převzala úlohu prezidentky Mezinárodního institutu pro konopí a kanabinoidy (International Cannabis and Cannabinoids Institute (ICCI)) se sídlem v Praze. Shererová založila ICCI v roce 2015 a nyní je z ICCI uznávaná mezinárodní organizace se Steph u kormidla.

Co je Mezinárodní institut pro konopí a kanabinoidy (International Cannabis and Cannabinoids Institute (ICCI)?

ICCI je historicky prvním centrem excelence, zaměřeným na konopí. Sídlí v České republice a pracuje na identifikaci, koordinaci a podpoře globálního výzkumu na poli léčebného konopí a kanabinoidů. ICCI se řídí „multidisciplinárním, na důkazech založeným přístupem, který zavádí inovativní nástroje a metody.“

Přenesení Stephiny vášně k léčebnému konopí na mezinárodní scénu bylo logickým krokem na její cestě. V tiskovém prohlášení Shererová vysvětluje: „Posledních 17 let jsem pracovala na boření společenských a zákonných překážek pro pacienty, kteří potřebují léčebné konopí. Ale lidé nyní mají přístup ke konopí jako dosud nikdy.“

Pokračuje: „Je důležité, aby se průmysl rozvíjel směrem k přípravkům, které jsou bezpečné, standardizované a zacílené na tu kterou nemoc, a aby tu byla vědecká infrastruktura, jež by tyto snahy podporovala.“

V ICCI jsou zapojení „vědci, investoři a další zástupci dané oblasti,“ kteří – jak Shererová doufá – úspěšně posunou celou věc vpřed.

ICCI má trojí zaměření: komunikaci s vládami, biomedicínský výzkum a výzkum rostliny konopí. V každé z těchto oblastí ICCI nastoluje přístupnější a normalizovanější standardy. Aby legitimizovali svou práci, spojili se s některými z vůdčích odborníků a držitelů rozhodovacích pravomocí ze zemí po celém světě.

ICCI a komunikace s vládami

V úsilí o celosvětové změny politiky ICCI již pomáhá mezinárodním kontrolním orgánům, jako jsou OSN a Světová zdravotnická organizace (SZO), v navrhování nových regulatorních opatření o konopí.

Na světě je nyní přes 30 zemí s legálním přístupem k léčebnému konopí. Je čas jejich snahy koordinovat na mezinárodní úrovni, a nespokojovat se s řadou rozličných řešení zemi od země. Opravdové léky pro opravdové lidi potřebují globální regulaci jako každá jiná oblast medicíny. Světová zdravotnická organizace ostatně již projevila zájem o sjednocení konopných politik.

ICCI a biomedicínský výzkum

Navzdory všeobecně rozšířenému užívání léčebného konopí (3 miliony lidí po celém světě, a počet stále roste) se nedostává vědeckých klinických důkazů. I když máme řadu předběžných studií, potřebujeme přechod k medicíně založené na důkazech. Český institut to plánuje změnit vývojem a designováním klinických studií s použitím léčebného konopí.

ICCI a výzkum rostliny konopí

ICCI se opírá o přechozí práci ASHA a AHP a vnáší do průmyslu léčebného konopí standardizaci. ICCI prosazuje mezinárodní certifikaci, zaměřenou na pacienty (Patient Focused Certification (PFC)). Je to “jediná nezávislá nezisková certifikace pro průmysl léčebného a technického konopí.“ Certifikace zajišťuje konzistenci, bezpečnost a shodu s pravidly průmyslu, který je jinak promořen skandály s kontaminací  cizorodými látkami a potencí, která se liší od údajů na obalech.

PFC zahrnuje inspekci pěstírny a přípravny konopí (inspekce jsou jednak předem ohlášené, jednak „přepadové“), rozsáhlou dokumentaci a výcvik personálu. ICCI se snaží prosadit PFC jako mezinárodní známku kvality. Ta by označovala přípravek z léčebného konopí, jenž je bezpečný k užití.

Díky Shererové je budoucnost konopí optimistická

Shererová je sama již dlouhou dobu pacientkou na léčebném konopí; nijak nezpochybňuje informační deficit v konopném průmyslu. Jak řekla v nedávném interview s časopisem Forbes: „Léčebné konopí bude konkurencí farmaceutickým lékům, když se budou pacienti moci spolehnout na udané informace o obsahu a dávkování.“

Ale jestli si někdo může místo plánu práce nakreslit rubriky k odškrtnutí, je to Steph Sherer. Pomohla udělat z léčebného konopí, čím je dnes, a to zejména v USA. Jejím jmenováním svou prezidentkou ICCI významně mění globální sektor léčebného konopí.