Mužské a ženské mozky se liší. Tím nejsou lidé nijak jedineční – naopak, odlišnosti samců od samic vládnou zvířecí říši. Pohlavní rozdíly lze nalézt na všech úrovních od neurobuněčné až po chování celého organismu. Tyto rozdíly ovlivňují, jak odlišná pohlaví reagují odlišně na všechno, od stresu až po drogy včetně konopí.

Josh Kaplan; původně publikováno 8. října 2018 na https://www.leafly.com/news/science-tech/estrogen-causes-marijuana-sensitivity-in-women

Preklinický výzkum konopí po desetiletí používal výhradně krysí samce (to je tradiční problém ve všech oblastech výzkumu). Cílem bylo redukovat variabilitu chování, jež je během reprodukčního cyklu samic dána kolísající hladinou hormonů.

Namísto toho to omezilo naše chápání účinků konopí, především jeho složky THC, jen na samčí mozek. Vědci až nyní objevují důležité vzájemné působení mezi endokanabinoidním systémem a pohlavním hormonem estrogenem, jež účinky konopí ovlivňuje. Tohle vzájemné působení má vliv na spoustu věcí od vývoje mozku až po škodlivé užívání marihuany.

Účinky konopí jsou pro ženy silnější

Všeobecně řečeno, ženy jsou konopím ovlivněny silněji než muži. Podle studií na krysách existuje jedna výjimka: ženy mívají méně často „žravku,“ vlčí hlad, který často následuje po užití konopí. Ve velké většině jiných aspektů jsou ženy senzitivnější, a často je to tak lepší. Kanabinoidy například mohou být u žen účinnější v tlumení bolesti než u mužů. Kanabinoidy také zvyšují u krysích samic sexuální chování, zatímco u samců je snižují. V jiných případech to může mít silnější negativní následky ve formě zvýšené úzkostnosti či deprese z přílišné konzumace THC.

Tyto účinky konopí, silnější pro ženy než pro muže, zřejmě stojí za faktem, že ženy postoupí od prvního potáhnutí marihuanového kouře ke škodlivému užívání konopí rychleji než muži. Krysí samičky budou častěji než samečci tisknout páku s cílem dostat drogu, která aktivuje CB1 receptory – stejné receptory, jaké aktivuje THC. I když to není stoprocentně jisté, velmi pravděpodobně to odráží rozdíly, s nimiž pohlavní hormony ovlivňují v klíčových oblastech mozku chování CB1 receptorů, které mohou za blahodárné účinky THC.

Estrogen a endokanabinoidní systém

Proč konopí ovlivňuje jinak muže a ženy? Protože ženy a muži mají jiné hladiny pohlavních hormonů, a tyto pohlavní hormony interagují s endokanabinoidním systémem, a tak ovlivňují sílu účinků konopí.

V tomto směru je významný estrogen, pohlavní hormon, jenž interaguje s endokanabinoidním systémem. Ženy mají vyšší hladiny estrogenu než muži, a tyto hladiny se během reprodukčního cyklu mění.

V mnoha oblastech mozku je proměnlivé množství CB1 receptorů v závislosti na množství estrogenu v mozku. Estrogen také zvyšuje množství endokanabinoidu zvaného anandamid, a tak zvyšuje výkon endokanabinoidního systému. Proto jsou účinky THC nejsilnější, když je hladina estrogenu vysoká.

Proč estrogen?

Pohlavní hormony (testosteron u mužů a estrogen u žen) během raného vývoje mozku ovlivňují,  jak se mozkové buňky spojují a komunikují spolu, a tak podporují vývoj „mužských“ a „ženských“ mozků. Tyto pohlavně odlišné mozkové okruhy ovlivňují naše emoce a chování. V adolescentních a dospělých ženách estrogen aktivuje tyto mozkové okruhy, jež pak ovlivňují sílu účinků konopí.

Estrogen je jedním z důvodů, proč může konopí mimořádně škodit vyvíjejícímu se ženskému mozku. Endokanabinoidní systém hraje ve vývoji mozku důležitou roli a dochází k drastickým posunům v aktivitě tohoto systému v klíčových oblastech mozku, zapojených do zpracování emocí a do systému odměňování. Pokud se má mozek normálně vyvíjet, musí být endokanabinoidní systém přísně regulován.

Pokud jsou  CB1 receptory díky interakci mezi THC a estrogenem plošně aktivovány, systém se dostane do nerovnováhy a může dojít k negativním následkům. Tak mají například adolescentky, jež užívají konopí, větší amygdaloidní jádra v mozku než konopí užívající adolescenti-muži či neužívající ženy. Amygdaly jsou důležitou oblastí mozku pro „okruh hrozeb“ – a skutečně, konopí užívající adolescentky mají častěji negativní náladu a trpí úzkostmi častěji než jejich neužívající vrstevnice.

Studie, zaměřující se na interakci mezi adolescentním užíváním konopí a vývojem mozku obvykle zkoumají užívání konopí s vysokým obsahem THC. V současnosti není jasné,  jaké následky by měly vyváženější odrůdy – s vyšším obsahem CBD –, protože CBD snižuje mnohé z negativních účinků THC na kognitivní výkon blokádou CB1 receptorů.

Takže až příště budete zkoušet nový výrobek nebo novou odrůdu, pamatujte si, že nejlépe účinky odhadnete podle toho, jak se po konzumaci cítil někdo téhož pohlaví.

Josh Kaplan

 Josh Kaplan, Ph.D., je docentem behaviorálních neurověd na Western Washington University. Hojně publikuje o vědě, vyučuje a vede laboratoř, zaměřenou na léčebné a vývojové účinky konopí.