Evropský trh s léčebným konopím je stále ještě v plenkách, je třeba udělat ještě mnoho práce, než přístup pacientů ke konopí dosáhne úrovně zaznamenané v Severní Americe.

Aby poskytovatelé sloužili populaci pacientů s léčebným konopím v Evropě co nejlépe, potřebují vědět, kdo tito pacienti jsou a proč se na konopné léky spoléhají. Společnost Prohibition Partners shrnula níže uvedená dostupná data a poskytla další analýzu ve své nedávné Evropské zprávě o konopí. Shromáždila údaje o evropských konopných pacientech od vnitrostátních vládních agentur a nezávislých výzkumných skupin za účelem prozkoumání kvalitních statistik pacientů, kterým bylo léčebné konopí předepsáno.

Jedním z nejdůležitějších zdrojů dat v Evropě je Project Twenty21, který provozuje Drug Science ve Velké Británii, což je registr pacientů, který „si klade za cíl vytvořit největší britský soubor důkazů o účinnosti a snášenlivosti léčebného konopí“ poskytováním přístupu pacientů ke konopí a následným zveřejňováním anonymizovaných údajů.

Společnost Prohibition Partners hovořila s doktorkou Anne Katrin Schlag, vedoucí výzkumu Drug Science, o datech před chystanou publikací o pacientech ve Velké Británii v časopise Journal of Psychopharmacology. Ta vysvětlila:

„Naše populace pacientů zahrnuje obrovské věkové rozmezí (víceméně od 18–80 let). Jejich trvale vysoká míra komorbidity a nízká kvalita života ukazují, jak špatně se mnohým z nich vede. Jakékoli stereotypy o uživatelích léčebného konopí jako 20letých, zdravých rekreačních konzumentech, kteří jen hledají legální zdroj, tedy nemohou být dále od pravdy. “

Drug Science také poskytla některé aktualizované informace o Velké Británii pro níže uvedenou analýzu.

Indikace

Léčebné konopí je slibné při léčbě široké škály potíží, protože je modulátorem endokanabinoidního systému a má bezpečný a účinný protizánětlivý profil. Zatímco kanabinoidní léky jsou schváleny jen pro omezený soubor stavů, například Epidiolex pro vzácné epilepsie, lékaři a pacienti využívají tyto léky k ošetření mnoha dalších stavů.

Výrobci léčebného konopí pro evropský trh by měli vzít na vědomí stavy, na které je konopí na kontinentu předepisováno. Potřeby pacientů se velmi liší podle ošetřovaných potíží, například zatímco CBD / Epidiolex® je vhodný pro epileptické pacienty, THC je užitečnější pro snížení nevolnosti.

Níže jsou uvedeny indikace, pro které jsou léčebné konopné produkty v jednotlivých zemích předepisovány.

Stavy, pro které se předepisuje léčebné konopí
Stavy, pro které se předepisuje léčebné konopí modrá = bolest, oranžová = spasticita, červená = jiné, černá = PTSD, zelená = rakovina/ chemoterapie, okrová = anorexie, světle modrá = epilepsie, šedá = nevolnost/nechutenství

Bolest je zdaleka nejčastěji uváděným důvodem, proč lékaři předepisují léčebné konopí. Chronická bolest postihuje až 1 ze 3 lidí v rozvinutých zemích, obvykle je definována jako bolest vyskytující se většinu dní nebo každý den po dobu šesti měsíců. Evropské trendy jsou srovnatelné se Severní Amerikou. Podle údajů poskytnutých Dr. Anne Katrin Schlag to platí také ve Velké Británii:

„Bolest a úzkostné poruchy byly dvě nejčastější poruchy u žen i mužů; ženy častěji hlásily primárně stav chronické bolesti (61,5% vs 51,0%), zatímco muži častěji hlásili úzkostné poruchy (38,0% vs 23,8%). “

Potřeby pacientů, kteří užívají léčebné konopí na léčbu bolesti, se liší v závislosti na intenzitě bolesti a frekvenci užívání. Obecně řečeno, pacienti s bolestmi dávají přednost kanabinoidním lékům s vysokým a vyváženým množstvím THC a CBD, přičemž uživatelé, kteří potřebují konopí častěji, preferují vysoké THC a nižší CBD. To se odráží na typech léčebného konopí, které jsou v současné době v Evropě k dispozici – většina zemí má širší škálu léků s vysokým obsahem THC a vyváženým obsahem THC: CBD než těch se samotným vysokým CBD (stejně tak je tomu v ČR; pozn. překl.).

Demografie

Průměrný věk pacientů s léčebným konopím v Evropě je podobný nebo o trochu vyšší jako u populace pacientů ze Severní Ameriky. Na největším evropském trhu v Německu je průměrný věk uživatelů léčebného konopí 54 let. Dánsko a Itálie jsou známé populací dospělých pacientů s léčebným konopím v průměru ~ 57, respektive 58. Časná data z projektu Twenty21 naznačují, že skupiny pacientů ve Velké Británii jsou o něco mladší než v jiných evropských zemích s průměrným věkem kolem 39 let.

Průměrný věk konopných pacientů ve světě
Průměrný věk konopných pacientů ve světě

Je známo, že lidé různých věkových skupin preferují různé léčebné konopné produkty. Například údaje z oficiálního průzkumu německých pacientů naznačují, že průměrný věk pacientů s léčebným konopím užívajících květenství je 46, zatímco průměr pro užívání extraktu je 57 let. Spolkový institut pro léky a zdravotnické prostředky (BfArM) v Německu poznamenal, že mnoho receptů na květenství konopí není hlášeno, což by mohlo zkreslit údaje, protože je známo, že tito pacienti jsou častěji muži a o něco mladší než pacienti užívající jiné produkty.

Gender

Údaje o pohlaví pacientů léčených konopím v Evropě naznačují, že rovnováha mezi muži a ženami je rovnoměrnější než v Severní Americe, kde je populace pacientů většinou mužů. V Nizozemsku a Německu není rozdíl mezi pohlavími velký. Dánsko a Itálie jsou pozoruhodné tím, že populace jejich pacientů má velkou ženskou většinu 62%, respektive 63%. Podle údajů z projektu Twenty21 je poměr pohlaví britské populace pacientů srovnatelnější s populací v Severní Americe, přičemž od dubna letošního roku je 66% většina mužů. Německo a Spojené království jsou jedinými zeměmi, ve kterých jsou k dispozici údaje o nebinárních pacientech, a doposud je v každé zemi identifikováno přibližně 0,1% a 0,6% pacientů.

Pohlaví konopných pacientů
Pohlaví konopných pacientů modře = ženy, zeleně = muži, žlutě = nebinární pohlaví

Stejně jako u demografických údajů pohlaví hraje roli při pacientově výběru produktu. Například v Německu tvoři muži 68% pacientů, kteří užívají květenství, zatímco ženy dominují v užívání dronabinolu (58%), Sativexu® (54%) a extraktů (54%), jak je uvedeno v průzkumech BfArM.

Závěr

Zde uvedená data představují většinu dostupných údajů o pacientech v Evropě. Je třeba poznamenat, že údaje představují malou část celkové populace pacientů na kontinentu, přičemž miliony lidí stále užívají léčebné konopí k samoléčbě a velké skupiny pacientů nejsou v publikovaných údajích zahrnuty, např. populace ve Švýcarsku.

Jakmile budou tato data k dispozici, společnost Prohibition Partners poskytne příslušné aktualizace jako součást pokračujícího úsilí o podporu potřeb evropských pacientů.

Zdroj: https://prohibitionpartners.com/2021/04/23/who-are-the-medical-cannabis-patients-in-europe/