31.5.2017 proběhla na Přírodovědecké fakultě v Praze diskuze v rámci filmově-diskuzního cyklu POTOMCI LIDÍ a zabývala se mimo jiné tématem vlivu návykové látky na vývoj mozku v kontrastu k paliativní, ale i obecné léčbě konopím se všemi jeho pozitivy i negativy. Za náš spolek KOPAC se diskuze zúčastnila Hana Gabrielová.

Na záznam diskuze i uvedený film se můžete podívat na níže uvedených odkazech.

Záznam diskuze:

Film Marijuana Minors