Podle studie z května 2019 není užívání konopí nezávislým rizikovým faktorem rizika mozkové ischémie; to polemizuje s dosavadním výzkumem.

Kristy Hills | původně publikováno 25. května 2019 na https://news.weedmaps.com/2019/05/study-cannabis-research-ischemic-stroke-risk/

Mozková mrtvice je každoročně příčinou přibližně každého dvacátého úmrtí v USA, takže si vyžádá život jednoho Američana každé 4 minuty. Uvádí to Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (Centers for Disease Control and Prevention (CDC)).

Vzhledem k tomu, že kolem 87 % všech mozkových mrtvic jsou ischemické mrtvice, jež jsou důsledkem sníženého průtoku krve v mozku, prevence mrtvice by se měla zaměřit na zdravotní rizikové faktory a na životní styl.

Konopí není rizikovým faktorem

Nová studie, publikovaná 7. května 2019 ve vědeckém recenzovaném časopise Neurology, zkoumala spojitost mezi užíváním konopí a akutní ischemickou mozkovou příhodou. Došla k závěru, že užívání konopí není nezávislým rizikovým faktorem ischemické mozkové mrtvice.

V posledních letech ale řada jiných studií zvýšené riziko mrtvice ve vztahu ke konopí zdůrazňovala. Podle jedné studie z roku 2018, zveřejněné ve vědeckém recenzovaném časopise International Journal of Stroke, mají rekreační uživatelé marihuany riziko ischemické mrtvice o celých 29 % vyšší než neuživatelé. I když je třeba vzít v úvahu ještě mnoho dalších proměnných a příčinný vztah nebyl prokázán, tyto výsledky poplašily veřejnost.

„Studie, které vycházejí o nebezpečích konopí, mají mnoho slabin v dokazování přímého příčinného stavu,“ říká dr. Bonni Goldstein, vedoucí lékařka Canna-Centers Wellness & Education v kalifornském Lawndale; je také lékařskou poradkyní serveru Weedmaps a autorkou knihy „Odhalené konopí.“ „Oddělit od sebe obrovské množství proměnných, které tyto typy studií zkreslují, je neskutečně obtížné.“

By Blausen Medical Communications, Inc. - Donated via OTRS, see ticket for details, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26986798
By Blausen Medical Communications, Inc. – Donated via OTRS, see ticket for details, CC BY 3.0, https://commons. wikimedia.org/w/index.php?curid=26986798

Tak například může být riziko mrtvice zvýšeno některými nemocemi, jako je cukrovka nebo obezita. Vědci, kteří provedli studii z roku 2018, si navíc nebyli jisti, zda zvýšené riziko má závislost na dávkování, zda se neobjevuje v důsledku užívání jiných látek, ani zda do tohoto procesu není zapojeno jakékoliv množství dalších proměnných.

Goldsteinová, jež je také vedoucí lékařkou Canna-Centers Wellness & Education, tvrdí, že studie z roku 2018 nebrala v úvahu, zda pacienti s mrtvicí užívali také alkohol, tabák, nelegální drogy nebo farmaceutické léky. Když se tyto skutečnosti neberou v úvahu, studie „není nijak zvlášť užitečná“ a mohla by pomýlit zdravotnické profesionály.

„Autoři tohoto výzkumu uvádějí, že nemohou ustavit příčinné spojení mezi rizikem mrtvice a rekreačním užíváním konopí, a to je politováníhodné, protože nadpis jejich článku lidi děsí,“ poznamenává.

Existující nemoci a další proměnné

Podle vědeckých důkazů může být konopí prospěšné při mnoha nemocech, včetně každodenních bolestí a nevolností. Je nicméně důležité si uvědomit také možná rizika, zejména pokud trpíte kardiovaskulární nemocí.

Odborníci často doporučují starším dospělým užívat nejnižší možnou dávku konopí, když jsou klíčové způsob užívání a existující tolerance pacienta. Výzkumníci navíc doporučují, aby se kdokoliv se srdeční nebo jinou kardiovaskulární nemocí vyhýbal THC. Místo toho mohou využívat nepsychoaktivní alternativu – kanabidiol (CBD).

I když vztah mezi užíváním konopí a srdeční nemocí zůstává v teoretické rovině, konopí může zvýšit krevní tlak a srdeční tep, a to je pro kardiaky důležitá okolnost.

Studie z roku 2017, zveřejněná v časopise Společnosti USA pro nemoci srdce Stroke, zkoumala 49 321 švédských mužů a nenalezla žádné spojení mezi užíváním konopí a rizikem mrtvice u mladých dospělých, tj. do věku 45 let. Nalezla ale jasné spojení mezi kouřením tabáku a zvýšeným rizikem mrtvice.

Neuroprotektivní vlastnosti konopí

Podle Goldsteinové je možné, že konopí riziko mrtvice snižuje.

„Je zajímavé, že bylo prokázáno, že kanabinoidy jsou neuroprotektivní antioxidanty, které podporují mozkové funkce, a taktéž bylo prokázáno, že CBD proti mrtvici chrání,“ vysvětluje Goldsteinová.

Její tvrzení podporují existující studie. Švýcarský výzkum z roku 2010 zjistil, že CBD „vykazuje pozitivní farmakologické účinky při ischemické mrtvici a dalších chronických nemocích.“ Studie, publikovaná v roce 2005 ve vědeckém recenzovaném časopise Stroke, navíc došla k závěru, že neuroprotektivní účinek CBD může mít vztah ke zvýšení průtoku krve v mozku, způsobeného receptorem serotonin-1A.

Dr. Bonni Goldstein, vedoucí lékařka Canna-Centers Wellness & Education v kalifornském Lawndale; lékařské poradkyně serveru Weedmaps a autorka knihy “Odhalené konopí.”
Dr. Bonni Goldstein, vedoucí lékařka Canna-Centers Wellness & Education v kalifornském Lawndale; lékařské poradkyně serveru Weedmaps a autorka knihy “Odhalené konopí.”

Goldsteinová k tomu dodává: „Takže tato konkrétní studie o zvýšeném riziku mrtvice u uživatelů marihuany, která ani nebyla publikováno ve vědeckém recenzovaném časopise, není konzistentní se současnými znalostmi o kanabinoidech a mozku.“

Vážné obavy panují také z post-mrtvičných imunitních odpovědí, zejména ze zánětu. I když pacient dostal aktivátor plasminogenu tkání (tPA), bílkovinu, která – je-li pacientovi injikována do 4,5 hodiny po začátku mrtvice – rozpouští krevní sraženiny, stále mu hrozí zánět.

I když je pacientovi přeléčena mrtvice, pokračující zánět může poškodit mozek a potenciálně vést ke snížení kognitivních funkcí. Výzkumníci proto hledají řešení post-mrtvičného zánětu. Podle Goldsteinové kanabinoidy prokázaly schopnost blokovat uvolňování prozánětlivých látek, a k využití této jejich vlastnosti je třeba ještě dalšího výzkumu.

„Ve své klinické praxi mám pacienty s autoimunitními onemocněními typu revmatoidní artritidy a lupénky, kterým konopí prospívá, stejně jako pacientům s osteoartritidou, degenerativními onemocněními páteře krku a zad, a dalšími chronickými nemocemi,“ uzavírá Goldsteinová.