Zapojení opioidů do léčby chronické bolesti může nadělat více škody než užitku. Seznamte se s konopím, které může být přesně tím, co Amerika [a celý svět] potřebuje, aby se odnaučila od farmaceutických léků.

Owen Poindexter | původně publikováno 7. května 2019 na https://cannabisnow.com/opioids-and-cannabis-gaining-an-upper-hand-on-pain/

Když přijde řeč na konopí a opioidy, existuje mezi nimi důležitá (a prospěšná) chemická interakce – ale jde především o to, jak může konopí pomoci potlačit opioidovou krizi [především v USA a v Kanadě, ale i v jiných průmyslových státech vysoký a stále se zvyšující počet smrtelných předávkování farmaceutickými opioidy a zvyšující se počet neléčebných uživatelů těchto léků opiátové povahy; pozn. překl.].

Samotná suchá čísla o zneužívání opioidů jsou dost drsná, aby otřásla celým systémem. Od roku 1999 do roku 2017 se ve Spojených státech amerických počet smrtelných předávkování opioidy zvýšil téměř šestkrát: z 8 048 na 47 600. Uvádí to ve své zprávě Národní ústav USA pro [otázky] zneužívání drog. V daném období byly léky na předpis příčinou asi 40 % těchto úmrtí z předávkování.

Celý výčet toho, co se v USA [a jinde] děje je mimo rozsah tohoto příspěvku (dobrým místem pro začátek dalšího studia je článek novin New Yorker o tom, jak se farmaceutické distribuční společnosti snaží obchodům a nemocným vnucovat opioidy). Vše se to ale točí kolem jednoho slova: bolest.

Především nezpůsobit škodu?

Jak známo, bolest se měří špatně, zejména na populační úrovni, a to se obráží v rozpětí odhadů, kolik lidí s ní bojuje. Podle Centra USA pro kontrolu nemocí a prevenci trpí chronickou bolestí 11-40 % obyvatel USA. To je velké rozpětí, ale i kdyby platila nejnižší hodnota, znamenalo by to 35 milionů Američanů s tímto problémem; vyšší hodnoty znamenají více než 100 milionů Američanů [z 309 milionů obyvatel USA]. Ať se na to díváte z kterékoliv strany, jde o obrovský trh.

Opioidy navíc léčí jen příznaky – samotnou bolest – a nikoliv její příčiny, což znamená, že pacienti často potřebují dávku každodenně. Opioidy mohou být příšerně návykové, a často je pod nimi člověk necitlivý celkově, nejen k bolesti. A když se jich užije příliš mnoho, může to být osudné.

Seznamte se s konopím

Někteří lidé začnou užívat konopí a opioidy zcela přestanou užívat nebo se jim vyhnou. Jiní prostě užívají oboje, následkem čehož mohou snížit dávky opioidů. Když bylo k opioidům užíváno konopí, výzkum zjistil 27% snížení bolesti – a důležité je, že podlé téhož výzkumu konopí nevyvolalo zvýšení hladiny opioidů v těle.

Zásadní je, že opioidy a konopí mohou být užívány společně v dávkách, které by byly příliš malé, kdyby se užívaly izolovaně, ale ve vzájemné kombinaci způsobují významné snížení bolesti.

Pokud to není řešení, je to alespoň náhražka

Rostlina způsobila přesně nula úmrtí a nemá ani zdaleka závislostní potenciál opioidů. Co se týče tišení bolesti, má podobný paliativní účinek, a nyní existuje dost vědeckých důkazů, že v těch federálních státech USA, kde je legálně dostupné konopí (léčebné nebo rekreační), se zneužívání opioidů snižuje. Jedna ze studií zjistila mezi pacienty léčebného konopí 64% snížení užívání opioidů spolu s 45% zvýšením kvality života.

Osobní příběhy můžeme hromadně sledovat ve statistikách: tato studie zjistila ve státech USA, které legalizovaly léčebné konopí, snížení úmrtnosti na opioidy o 24,8 %. Není žádným přeháněním tvrdit, že legalizace konopí v celých USA by mohla zachránit desítky milionů životů.

Probíhá mohutná diskuse o konopí, která zlehčuje jeho domnělá rizika a rozhoduje, kde a jak může být užíváno. Když jde o problém opioidů, zdá se, že konopí je v oboru veřejného zdraví drtivým vítězem – a i když někteří odborníci dosvědčují jeho úspěšnost v „řešení“ opioidové krize, mohlo by mít léčebné vlastnosti pro závislosti.

Ale pro chronickou bolest, jíž zažívají desítky a možná stovky milionů Američanů, může být konopí nejlepším lékem.