Polské ministerstvo zemědělství v nedávno představeném dvouletém vládním zemědělském plánu doporučilo připustit celé 1,0% THC v technickém konopí. Země by se připojila k národům v různých částech světa, které stanovily přípustné hladiny THC nad celosvětově převládající bariérou 0,3% a standardem 0,2% THC, který většina zemí v Evropě uznává na základě pokynů Evropské unie.

Zdroj: https://hemptoday.net/poland-proposes-1-thc/

Návrh se týká pouze konopí „na poli“ a THC měřeného v době sklizně.

„Toto je vítané prohlášení ministerstva a pěkný krok vpřed,“ řekl Jacek Kramarz, který zastupuje Polsko ve správní radě Evropské asociace technického konopí (EIHA).

Potřebujeme limity pro konopné produkty

Navzdory tomuto pokroku Kramarz uvedl, že polská vláda se také musí zabývat otázkou limitů THC pro hotové konopné produkty. Povolení větších limitů „na poli“ odstraní riziko, že zemědělské plodiny budou „hot“ nebo nad limit THC, „ale to neřeší základní otázku specifických pokynů pro hladinu THC v hotových potravinách a potravinových doplňcích, “dodal.

Zúčastněné strany v Evropské unii v současné době lobují za zvýšení z 0,2% na 0,3% THC „na poli“ v rámci iniciativy EIHA.

Kramarz uvedl, že strategie EIHA vrátit se na hranici 0,3% THC, což je referenční hodnota, která byla v Evropě platná předtím, než byla v roce 1999 upravena na 0,2%, je obezřetná vzhledem k konzervativní povaze některých vlád EU. „Vítáme každou zemi, která se chce posunout nad rámec toho, co navrhuje EIHA, ale musíme vzít v úvahu konzervativnější země. Pro EIHA je realističtější dosáhnout u orgánů EU ústupku na 0,3%, řekl Kramarz.

Výhoda 1,0% THC

Konopné rostliny s vyššími hladinami THC obecně obsahují vyšší hladiny CBD. Státy, které dodržují standard 1,0%, mají proto v tomto odvětví tržní výhodu oproti těm, kde jsou limity nižší.

Uruguay, Jižní Afrika, Malawi a Thajsko patří mezi konopí produkující země, které stanovily úroveň THC v konopí na plných 1,0%; některé státy v Austrálii také fungují pod tímto limitem; v Evropě má Švýcarsko, které není členem EU, zavedenou 1,0% bariéru. Členský stát EU Itálie stanovila národní limit 0,6% THC.

Kampaň EIHA s cílem znovu nastavit hranici 0,3% THC by posunula hodiny zpátky do 90. let. Před rokem 1999 evropské zúčastněné strany fungovaly v tomto limitu, ale úředníci EU, kteří ignorovali fakta a vědu, snížili hranici na 0,2% pod vlivem silných francouzských zájmů; jejich úspěšné lobbistické úsilí v podstatě dalo francouzským odrůdám konopného vlákna, které byly pěstovány pro extrémně nízkou hladinu THC, monopolistickou výhodu na trhu s pěstováním osiva.

Otvírání polských odrůd

Zatímco zvýšení limitu THC na plných 1,0% by mohlo posílit postavení Polska v sektoru CBD, vládní plán zdůrazňuje potenciál země v oblasti vlákna – konkrétně pro konopný textil – pododvětví, v němž bylo Polsko kdysi významným evropským hráčem.

Ministerstvo uvedlo, že současné omezující úrovně THC v Polsku částečně zabraňují pěstování konopí tím, že odrazují od pěstování polských odrůd konopí, z nichž mnohé mají velký potenciál pro vlákno, ale také obsahují stopy THC nad 0,2% nebo 0,3%. Když polská úroda překročí 0,2% THC, podle současných pravidel musí být zničena.

Dotace

Podle nového návrhu by mohly být pro pěstování v Polsku oficiálně zaregistrovány pouze ty odrůdy konopí, které splňují limit 1,0% THC, a nárok na přímé zemědělské dotace z EU by měly pouze ty, které splňují stávající evropský limit 0,2% „na poli“. Plán ministerstva by zefektivnil hodnotový řetězec od zemědělců ke zpracovatelům, jasně definoval konopné vlákno a snížil administrativní zátěž související s monitorováním pěstování a obchodu s konopím.

Ministerstvo zemědělství v rámci vládní snahy o podporu konopí požádalo ministerstvo zdravotnictví o úpravu ustanovení zákona o boji proti drogové závislosti z roku 2005, které mají negativní dopad na pěstování a produkci konopí.

Nový program konopí

Produkce konopí v Polsku se za posledních pět let postupně zvyšovala. V loňském roce zpráva uvedla pěstování konopí na přibližně 3 000 hektarech oproti osetí 1 300 hektarů v roce 2018.

Mezitím byl prostřednictvím vládního Institutu pro přírodní vlákna a léčivé rostliny (IWNiRZ) zaveden „Program konopí pro Polsko“, který prosazuje polské konopné zájmy. IWNiRZ prodává semena zemědělcům a uzavírá smlouvy o nákupu svých plodin. Je také vývozcem polských odrůd osiva.

Institut, který letos slaví 90. výročí svého založení, je jedním z nejznámějších center pro výzkum přírodních vláken na světě. V polovině desetiletí začal pronikat na komerční konopné trhy, pěstovat konopí pro CBD a prodávat vlákno pro stavebnictví a další použití.