Téměř všichni mladí lidé, které léčím, užívají marihuanu. Jako psychiatryně jsem se už starala o desítky mladých lidí v jejich první psychotické epizodě, a tak vím, že mnozí z nich žijí podle hesla „vzbuď se a smotej“ a užívají marihuanu po celý den.

Marni Chanoff, komentátorka | původně publikováno 22. ledna 2019 na https://eu.usatoday.com/story/opinion/2019/01/22/marijuana-mental-health-schizophrenia-risks-tell-teens-column/2596052002/

Marihuana je dnes legální pro léčebné užití v 33 federálních státech USA a pro rekreační užití v 10 státech.

Stále dostupnějšími se stávají stále více a více potentní formy konopí, a méně a méně dospělých považuje marihuanu za problematickou. V současnosti udává alespoň jedno užití marihuany v životě 15 procent dospívajících ve věku 12-17 let, a v roce 2017 kouřilo 6,5 procenta dospívajících marihuanu alespoň jednou během měsíce před průzkumem. To znamená, že v USA užilo v posledním měsíci marihuanu na 1,6 milionu dospívajících.

Pro každého, kdo má v pokrevní rodině případ/y vážné duševní nemoci, je dlouhodobé nebo těžké užívání konopí také spojeno se zvýšeným rizikem vývoje schizofrenie.

Pokud máte rodiče či sourozence s vážným duševním onemocněním, máte výrazně vyšší riziko, že dostanete schizofrenii. Pokud máte se schizofrenií prarodiče nebo praprarodiče, tety, strýce nebo bratrance, riziko se dále zvyšuje. Výzkum ukazuje, že u lidí, kteří užívají konopí denně – obzvláště pokud užívají vysokopotentní konopí – se může první psychotická epizoda objevit o dva až šest roků dříve než u lidí, kteří konopí neužívají.

Většina dat pochází ze studií pravidelných těžkých uživatelů. Mnoho lidí užívá marihuanu bez závažných následků, a někomu může pomoci uvolnit jeho paralyzující příznaky různých onemocnění. I tak ale fakta, která známe, jasně hovoří o tom, jak je důležité, aby rodiče mluvili se svými teenagery o rodinné historii co do duševního zdraví. Bolest, strach a stigma ovšem mohou takové konverzace velmi ztížit.

Vím z první ruky, jaké takové konverzace mohou být. Jako malá holčička jsem byla na Floridě často tou, kdo zvedal telefon, když volal z New Yorku strýček Artur. „Ufff… ahoj, mohla bys mi dát tátu?“, říkával vždycky chraplavým a zranitelným hlasem.

Po těch krátkých hovorech byl můj táta bez výjimky naštvaný. A to bylo jediné spojení, jež jsem se strýčkem měla.

Nikdy jsem se s ním nesetkala, a pro mého tátu bylo mluvit o něm příliš bolestné. Můj strýček měl po většinu svého života neléčenou schizofrenii

Můj táta nad bratrovou duševní nemocí plakal

Strýcova nemoc byla pro mého otce zdrojem hlubokého traumatu, studu a zármutku – a tahle zkušenost ze mne udělala psychiatryni. Výcvik, který jsem dostala, mi později pomohl povyprávět si s otcem na téma, jaké pro něj bylo starat se o svého psychotického staršího bratra. I když si táta zakládal na tom, že je tvrdý chlap, při tomhle vyprávění vždycky plakal.

Osobní zkušenost mi ukázala, jak moc může být pro rodiče složité mluvit se svými dětmi o duševních nemocech. Ale znalost rodinné historie v oblasti duševního zdraví může pomoci teenagerům lépe chápat svou vlastní náchylnost k vývoji duševní nemoci a může jim pomoci u/dělat informované rozhodnutí o ne/užívání konopí.

Když se těchto mladých lidí zeptám, zda někdo z jejich příbuzných také měl psychózu, vesměs to nevědí. Ale když naléhám na rodiče, aby se se svými dětmi podělili o rodinné příběhy, na povrch vyplouvá strýcova sebevražda nebo matčina psychóza. Kdyby dospívající věděli, že jsou geneticky zranitelní k vývoji schizofrenie, myslím, že by mnozí z nich byli opatrnější stran užívání marihuany. Zaslouží si to vědět. A rodiče jim to musejí umět říci.

Rodiče, kteří nevědí o rizicích, mohou snadněji akceptovat, že jejich dítě pravidelně užívá konopí. I já jsem si myslela, že marihuana je z valné části neškodná, dokud jsem nezačala pracovat s mladými lidmi, hospitalizovanými na psychiatrickém oddělení.

Zjištění o riziku psychózy nejsou populární, ale jsou reálná

Co se týče vzdělávání rodičů, iniciativy pro vzdělávání v oblasti duševního zdraví na to jdou správně. Web Center pro kontrolu a prevenci nemocí (Centers for Disease Control and Prevention; CDC) uvádí psychózu jako negativní následek užívání marihuany pro dospívající s historií duševní poruchy v pokrevní rodině. Coloradské Oddělení veřejného zdraví a životního prostředí má online tipy na to, jak mluvit s teenagery o marihuaně, i když tam není – alespoň ne v době psaní tohoto článku – žádná zmínka o návaznosti na duševní nemoci. Loni se New York a Virginia staly prvními státy v USA, jež vyžadují v osnovách zdravotního vzdělávání témata související s duševním zdravím.

„Je čas, aby zdravotničtí profesionálové odvážně sdíleli, co říkají data, i když z toho vyplývající závěry třeba jsou společensky nepopulární,“ řekla loni náměstkyně ministra pro duševní zdraví a závislosti USA Elinore McCance-Katz. „Naši lidé – a zejména naši mladí lidé – na tom závisejí.“

Nyní se objevily lákavé příležitosti rozšířit obecné povědomí o rizicích užívání marihuany. S tím, jak bude pokračovat legalizace, se velmi pravděpodobně bude také zvyšovat užívání marihuany mezi dospívajícími. Pro některé z nich mohou být následky vskutku ničivé. Vzdělávání a coaching musí držet krok s překotným vývojem.

Rodiče, jako byl můj otec, potřebují strategie k překonání vlastní nervozity, když mluví se svými dětmi. Tyto konverzace jsou bez jakýchkoliv pochyb velmi těžké. Ale mohly by změnit směr života vašich dětí.

Marni Chanoff pracuje jako psychiatryně na Lékařské fakultě Harvardovy univerzity a v McLeanově nemocnici. Privátní praxi má v massachusettském Cambridge. Sledujte ji na Twitteru: @ChanoffMarni