Tato studie by měla některé lidi vyburcovat a dobře se jim zapsat do paměti.

Marijuana News | původně publikováno 22. února 2019 na https://420intel.com/articles/2019/02/22/study-cannabis-may-help-treat-alcohol-and-cocaine-addiction

První otázkou samozřejmě je, kde vědci vzali závislé krysy? Samozřejmě je vytvořili. Zabývat se výzkumem na zvířatech je hrozná práce, široce odsuzovaná milovníky zvířat a jejich ochránci, ale využívá se každý den v zájmu zlepšení a prodloužení života lidí.

tomto případě se výzkumníci na Scripps Research Institute snažili prozkoumat účinky kanabidiolu (CBD), stále populárnější nepsychotropní složky konopí, na závislost. Testovanými subjekty byly krysy, jimž výzkumníci pomohli vyvinout si závislost na alkoholu a kokainu.

Během času krysy vykazovaly závislostní chování samoaplikací drog, které jim byly k dispozici. Stres byl měřen testy v komplikovaných bludištích. Vědci zjistili, že CBD působilo na krysy „bez tolerance, sedativního účinku nebo interference s normálně motivovaným chováním.“ Jinými slovy, zvířatům se vedlo lépe, aniž by to mělo negativní vliv na jejich každodenní životy, a lék měl dlouhotrvající účinky.

Vědci se nijak nemírnili ve svých slovech. Napsali, že CBD snižovalo relapsy [znovupropuknutí nemoci; pozn. překl.], které by normálně byly vyprovokovány stresem nebo nabídkou drogy. CBD podle všeho také snižovalo impulsivní chování. To je zcela zásadní, protože impulzivita může pacienta během uzdravování se ze závislosti zcela zničit. Jakákoliv možnost modulovat tuto reakci u lidí by byla přelomová a změnila by životy neslýchanému množství pacientů.

Vědci nebádali nad prvkem propojení, který je stále více uznáván jako důležitá součást závislostního chování. Poprvé připoutal pozornost vědecké komunity dnes slavnými studiemi „Krysího parku.“ V těchto studiích dostaly jednotlivé krysy láhev čisté vody a roztok morfinu. Osamělá zvířata si aplikovala morfin až devatenáctkrát častěji než krysy, umístěné mezi jinými krysami s možností se socializovat a dalšími podněty. Krysy, kterým byl po téměř dva měsíce podáván roztok morfinu, pily vodu, jen když byly přemístěny do parku, a dobrovolně podstupovaly abstinenční příznaky.

Spisovatel a novinář Johann Hari o tom mluví podrobně v jeho Ted Talk, jenž zpochybňuje některé z obecně zastávaných mínění komunity zabývající se závislostí a úzdravy z ní. Tyto objevy ovlivní způsob, kterým mnohá léčebná centra pracují dnes, a přesunou více pozornosti z prosté abstinence na zdraví mysli, těla a ducha.

Nemůžeme si myslet, že závislost je prostě vyřešena. Současná opioidová krize v Severní Americe to bolestně dokládá. Lidská závislost na drogách je složitý problém, který nemůže vyřešit jedna studie na krysách. Tento výzkum přidal do mozaiky porozumění prvek, který výzkumníci a lékaři mohou využít k lepšímu porozumění a doufejme, že také k lepším výsledkům.

Tohle není žádné intelektuální cvičení, jde o životy.