Düsseldorf, Německo: Podle dat ze simulátoru řízení, zveřejněných ve vědeckém recenzovaném časopise International Journal of Legal Medicine, jsou nízké hladiny THC v krvi jen mizivě korelovány s řidičským výkonem.

NORML | původně publikováno 7. března 2019 na https://norml.org/news/2019/03/07/study-no-correlation-between-thc-levels-in-blood-and-psychomotor-impairment

Düsseldorf, Německo: Podle dat ze simulátoru řízení, zveřejněných ve vědeckém recenzovaném časopise International Journal of Legal Medicine, jsou nízké hladiny THC v krvi jen mizivě korelovány s řidičským výkonem.

Němečtí výzkumníci hodnotili řidičský výkon 15 účastníků studie po užití jedné až tří konopných cigaret. Účastníci vykazovali v řidičské výkonnosti změny, jako větší sklony ke kličkování a neschopno st přizpůsobit se nečekaným okolnostem, a to po dobu tří hodin od užití konopí. Autoři ale píší, že po třech hodinách „se už řidičská výkonnost účastníků a jejich styl nijak významně nelišily“ od stavu před užitím marihuany.

Vědci nenašli „spolehlivé korelace“ mezi celkovým množstvím konopí, které daný účastník studie užil, a koncentrací THC v krvi těsně po užití, což značí „závažné variace“ v biologické dostupnosti THC.

Autoři také nenašli jakýkoliv spolehlivý vztah mezi koncentrací THC v krvi a řidičskou výkonností. Svou studii uzavírají: „Ve shodě s předchozími studiemi, přímá korelace mezi schopností jedince řídit (počtem trestných bodů) a koncentrací THC … nebyla nalezena. Určování hraniční hodnoty pro zákonné účely je ve světle těchto nálezů čistě arbitrární.“

Jejich závěry jsou podobné závěrům mnoha jiných studií, které zjistily, že hladiny THC v krvi jsou špatný a nevhodný indikátor zhoršení řízení pod vlivem.

Pro více informací kontaktujte zástupce ředitele NORML Paula Armentana na paul@norml.org. Plný text studie „Na téma užívání konopí a bezpečnosti silničního provozu: Studie na simulátoru řízení s habituálními uživateli konopí“ („On the impact of cannabis consumption on traffic safety: A driving simulator study with habitual cannabis consumers,“) je k dispozici v International Journal of Legal Medicine. Další informace lze získat z informačního letáku NORML „Marijuana and Psychomotor Performace.“