Tým výzkumníků z Washingtonské státní univerzity analyzoval data 87 pokusných subjektů, kteří trpěli obsesivně-kompulzivní poruchou. Účastníci studie používali po 31 měsíců aplikaci na chytrém telefonu, aby sledovali závažnost svých příznaků těsně před a po užití konopí.

Podle údajů, zveřejněných ve vědeckém recenzované časopise Journal of Affective Disorders je inhalace rostlinného konopí spojena s dočasným ústupem příznaků obsesivně-kompulzivní poruchy.

Autoři udávají: „Při použití velkého souboru dat o uživatelích léčebného konopí, kteří se sebemedikovali pro příznaky obsesivně-kompulzivní poruchy, jsme zjistili, že pro drtivou většinu užití konopí naši pacienti podávali zprávy o redukci intruzí [nechtěných myšlenek], nutkání a úzkostí… Výsledky ukazují, že po inhalaci konopí byla frekvence intruzí nižší o 49 procent, nutkání o 60 procent a úzkostnosti o 52 procent.“ Snížení nutkavého chování bylo nejtěsněji spojeno s užíváním konopí, obsahujícím vyšší koncentrace CBD.

Během studie se snížily hladiny závažnosti úzkostí. Hladiny jiných příznaků se nicméně nezměnily – což ukazuje, že účinky konopí na intruze a nutkání, spojená s obsesivně-kompulzivní poruchou, mají pravděpodobně jen krátké trvání.

Autoři svou studii uzavírají: „Výsledky z předkládané studie ukazují, že inhalované konopí může akutně snížit příznaky obsesivně-kompulzivní poruchy. I když byly hladiny závažnosti příznaků ve srovnání stavů před a těsně po užití konopí, prokázalo se, že redukce intruzí, spojená s konopím, se může časem snižovat. Souhrnně tyto výsledky ukazují, že konopí může mít krátkodobé – ale nikoliv dlouhodobé – pozitivní účinky na příznaky obsesivně-kompulzivní poruchy.“

Zástupce ředitele NORML (Národní organizace USA pro reformu marihuanových zákonů) Paul Armentano to komentuje: „Jen málo studií dosud zkoumalo potenciální účinnost konopí na úlevu od příznaků obsesivně-kompulzivní poruchy. Jako takové tyto výsledky, i když do jisté míry omezené designem studie, ukazují, že je konopí – a zejména odrůdy bohaté na CBD – slibné jako terapeutická volba pacientů s obsesivně-kompulzivní poruchou a mělo by být dále zkoumáno v rigorózněji kontrolovaných podmínkách.“

Abstrakt studie „Akutní účinky konopí na příznaky obsesivně-kompulzivní poruchy (Acute effects of cannabis on symptoms of obsessive-compulsive disorder)“ Jsou k dispozici online ZDE.