Expozice konopím není spojena s významnými změnami mozkové morfologie u starších ani mladších subjektů; zjistily to dvě nově publikované studie.

NORML | původně publikováno 22. února 2019 na https://blog.norml.org/2019/02/22/studies-cannabis-exposure-not-associated-with-significant-changes-in-brain-morphology/

V první studii výzkumníci z University of Pennsylvania, Perelman School of Medicine srovnávali mozkové scany příležitostných (jednou až dvakrát za týden) a častých (více než třikrát za týden) uživatelů konopí s neuživateli. Zkoumaným bylo mezi 14 a 22 lety.

Vědci píší: „Nenašli jsme významné změny u konopné skupiny ve smyslu globálních nebo regionálních mozkových objemů, hustoty mozkové kůry, denzity šedé hmoty mozkové, a nenalezli jsme ani rozdíly v různých věkových skupinách. Následné analýzy ukazují, že hodnoty strukturálních neurozobrazujících měření byly podobné napříč oblastmi, a všechny rozdíly mezi skupinami byly jen malé.“

Svou zprávu uzavírají: „Shrnuto, strukturální mozková měření byla mezi adolescenty a mladými dospělými velmi podobná, ať již užívali konopí či nikoliv.“

Tento článek zveřejnil vědecký recenzovaný časopis Neuropharmacology.

Ve druhé studii výzkumníci z University of Colorado v Denveru srovnávali scany magnetickou rezonancí u 28 uživatelů konopí, starších 60 let, proti kontrolním jedincům, kteří konopí nikdy neužívali. Uživatelé konopí v průměru užívali konopí každý týden po dobu 24 let.

Autoři píší, že dlouhodobá expozice konopí „neměla systémový dopad na celkový objem kůry, pokud jsme zohlednili věk, a to bez ohledu na v průměru více než dvě desetiletí pravidelného užívání konopí. To je v kontrastu k velkým, systémovým změnám z užívání alkoholu na objem mozkové kůry, které mohou negativně ovlivňovat kognitivní výkonnost.“ Výzkumníci také uvádějí „žádné signifikantní rozdíly mezi skupinami“ co do kognitivní výkonnosti.

Svou zprávu uzavírají: „Naše studie prozkoumala užívání konopí v dosud opomíjené starší populaci, v níž se odehrává dramatický vzestup v užívání konopí, pokud kontrolujeme na pravděpodobné zavádějící proměnné (např. užívání alkoholu). Participanti studie byly obecně zdraví a dobře vzdělaní, a v tomto kontextu konopí vykázalo omezené účinky na hodnoty měření struktury mozku nebo na kognitivní výkonnost.“

Studie byla zveřejněna ve vědeckém impaktovaném časopise Psychiatry Research: Neuroinamging.

V komentáři k těmto dvěma studiím zástupce ředitele NORML Paul Amertano řekl: „Tyto výsledky jsou výzvou dlouhodobému stereotypu „zblblého huliče“ a měly by pomoci ukonejšit obavy, že akutní účinky konopí na neurokognitivní chování přetrvají ještě dlouho po užití léku, nebo že je užívání konopí spojeno s jakýmkoliv typem významných změn v morfologii mozku.“

Závěry obou studií jsou ve shodě s dřívějšími pokusy, jež nenašly žádné významné změny ve struktuře mozku, jež by se daly přisoudit užívání konopí.

Plný text studie „Užívání konopí v mládí je spojeno s jen omezenými změnami v mozkové struktuře“ vyšel v Neuropsychopharmacology. Plný text studie „Předběžné výsledky z pilotní studie zkoumající mozkovou strukturu u starších dospělých, kteří užívali a neužívali konopí“ vyšel v Psychiatry Research: Neuroimaging.