Podle nové studie je užívání CBD účinné pro snížení bažení po heroinu a úzkostnosti, které závislí na heroinu často zažívají.

Dan Kingston | původně publikováno 24. května 2019 na https://azmarijuana.com/marijuana-news/cbd-effective-in-treating-heroin-addiction-study-discovers/

Vedoucí výzkumu Yasmin Hurd říká: „Tím, co pohání užívání drog, je intenzivní bažení. Pokud můžeme mít léčiva, která toto bažení zchladí, výrazně tím snížíme možnost relapsu a předávkování.“


Hurdová říká: „Tolik lidí umírá, takže je tu potřeba vyvinout [nové] léky.“


Hurdová je nad výsledky studie optimistická a říká: „Není to návykové. Nikoho to neodklání na černý trh. Neomámí vás to, ale může to snížit bažení a úzkosti. Tohle opravdu může pomáhat zachraňovat životy.“

CNN uvádí, že problém s předepisovanými léky pro léčbu závislosti na opioidech je to, že jsou samy opioidy. Jediný rozdíl je, že metadon a buprenorfin se dají na rozdíl od heroinu předepsat v měřitelných dávkách.

Od roku 2000 v USA zemřelo na užívání a smrtelná předávkování opioidy kolem 400 000 lidí.

Studie byla zveřejněna ve vědeckém recenzovaném časopise American Journal of Psychiatry a zahrnovala 42 dospělých, kteří přiznávali současné užívání heroinu. Během studie nikdo z nich užívat heroin nesměl. Byly vytvořeny tři skupiny. Jedna skupina dostávala placebo, druhá užívala 400 mg CBD denně a třetí skupina užívala denně 800 mg CBD. Tyto dávky byly podávány po tři dny a účastníci studie byli další dva týdny sledováni.

Po úvodních třech dávkách byla účastníkům studie ukázána videa a fotografie naturálních scén a užívání drog i pomůcek k injekčnímu užívání. Poté byli účastníci požádáni, aby zhodnotili stupeň úzkosti a bažení, které cítili. Jeden týden po poslední dávce CBD vykazovali účastníci studie, užívající CBD, výrazná zlepšení se snížením úzkosti a bažení.