Průtahy kolem velmi očekávaného vydání zprávy Světové zdravotnické organizace (SZO) o dvouletém vědeckém posouzení konopí jsou pozorovateli komentovány udiveně a se znepokojením. Poslední podobná studie SZO z roku 1954 dodala argumenty pro globální prohibici v rámci Jednotných úmluv OSN o drogách.

Vídeň, sídlo OSN, 7. prosince 2018.

SZO dnes světu sdělila, že na tramadol – analgetikum široce používané tam ve světě, kde je omezen legální přístup k morfinu – nemá být uvalena kontrola. Na podporu tohoto stanoviska uvedla SZO důkazy, podle nichž je uvalení kontroly na lék následováno snížením legálního přístupu k němu. Toto je jasné odsouzení negativních dopadů mezinárodní politiky kontroly drog na přístup k lékům.

SZO také učinila jasná doporučení k problému syntetických kanabinoidů, když potvrdila, že jsou mnohem škodlivější než konopí a nemají žádné známé léčebné využití. A přesto SZO doporučila pro syntetické kanabinoidy mnohem méně restriktivní režim kontroly, než jaký podle Úmluv platí pro konopí.

Mnoho nestátních neziskových organizací, podporovatelů reformy konopné politiky, představitelů průmyslu, pacientů, lékařů a vědců ze všech koutů světa podniklo cestu do Vídně, aby byly přítomni historické schůzi OSN.

Když pak došlo na uvolnění nálezů o konopí pro auditorium, k prasknutí plné lidí, všichni ohromeně zírali na mluvčího SZO, jenž oznámil, že výsledky vědeckého souhrnu o konopí zůstávají v režimu důvěrných dat, neoznámil ale jakékoliv datum pro jejich zveřejnění.

Toto je poprvé za 60 let diskuse o protidrogové politice na půdě OSN, kdy nejsou na tomto speciálním zasedání předložena data, vyžadovaná OSN a jednotlivými zeměmi. Po více než třech letech procesu komplexní analýzy konopí  je to těžko k pochopení. Aktivisté, kteří přiletěli třeba až z Jižní Afriky, aby byli přítomni zveřejnění vědeckého souhrnu o konopí, byli zřetelně otřeseni nedostatkem odvahy, jež Světová zdravotnická organizace prokázala.

Podle Kenzi Riboulet-Zemouliho, předsedy FAAAT, „jsme hluboce zklamáni, že Světová zdravotnická organizace se opět rozhodla neřídit se vlastními pravidly a předpisy.“  Kenzi pokračuje: „Jednotlivé státy budou potřebovat čas k prostudování a schválení těchto doporučení, než dojde v březnu 2019 k většinovému hlasování (prostou většinou) o jejich přijetí nebo odmítnutí.“

Vedoucí poradce FAAAT Michael Krawitz si myslí, že “toto rozhodnutí nezveřejnit výsledky Kritické analýzy o konopí je zřejmě politicky motivované.“ Podle Krawitze “Světová zdravotnická organizace  odpovídala na mnohé otázky ohledně legalizace konopí, na což nemají mandát. Doufám jen, že SZO prokáže odvahu a postaví se za výsledky své práce o konopí – za výsledky, které na podkladě naší analýzy nedávných prohlášení SZO a další jejich činnosti očekáváme pozitivní. Není jasné, zda toto chování negativně ovlivní jejich doporučení, která – pokud mají jejich rozhodnutí o tramadolu a syntetických kanabinoidech být brána jako nějaký návod – musejí být také smělá.“

Kontakty:
Michael Krawitz, info@faaat.net, +33 624 508 479 (anglicky)
Hana Gabrielová, hana.gabrielova@kopac.cz, +420 777 027 012

Další info: conference.faaat.netwww.faaat.net/cannabiswww.kopac.cz

 

FAAAT-ECDD41-OUTCOME-PRESS-RELEASE-07DEC2018_ ENG PDF
FAAT-ECDD41-VYSTUPY-TISKOVA_ZPRAVA07PROS2018 PDF