Je to skoro příliš tabu, než aby se o tom mluvilo: těhotné kouřící marihuanu. Je to malé špinavé tajemství žen, které se především během trýznivého prvního trimestru uchylují ke konopí jako k úlevě z nevolnosti a stresu.

VLAD; původně publikováno na http://thirdmonk.net/lifestyle/cannabis-effects-pregnant-women-study.html

Těhotné ženy na Jamajce užívají marihuanu pravidelně – často ve formě čaje nebo toniku –, aby si ulevily od nevolnosti, stresu a depresí.

Na konci šedesátých let minulého století byla graduující studentka Melanie Dreher vybrána svými profesory, aby provedla etnografickou studii užívání marihuany na Jamajce, jejímž cílem bylo zdokumentovat její užívání těhotnými ženami a následky, které toto užívání má.

Dreherová studovala 24 jamajských novorozenců, prenatálně exponovaných marihuaně, a 20 novorozenců, kteří před narozením marihuaně vystaveni nebyli. Svou práci popsala ve své knize Ženy a konopí: medicína, věda a sociologie, v níž je zahrnuta i její terénní studie.

Většina severoamerických studií ukázala, že užívání marihuany může způsobit problémy při porodu a vývojová poškození. Tyto studie nicméně neizolovaly užívání marihuany a posuzovaly její užívání nezávisle na tom, za ženy užívaly i nebezpečnější látky od alkoholu a tabáku až po pervitin a heroin.

Dreherová na Jamajce objevila kulturu, která kontroluje užívání ganji a považuje její konzumaci za spirituální. Pro posouzení dopadů rostliny při užívání v těhotenství publikovala zprávy, v nichž používala Brazeltonovu stupnici, všeobecně uznávaný nástroj na posouzení novorozence, která se zabývá chování.

Výsledek v Brazeltonově stupnici identifikuje silné stránky dítěte, jeho adaptivní odpovědi a možné zranitelnosti. Výzkumníci periodicky posuzovali děti ve studii až do jejich pěti let. Výsledky neprokázaly u dětí žádné negativní následky kouření konopí jejich matkami – naopak, zdálo se, že takové děti jsou na tom výrazně lépe.

Spoustě lidé se takový závěr nelíbil – zejména finančnímu podporovateli její studie, Národním ústavu pro (otázky) zneužívání drog (NIDA). Přestali studii podporovat a ani do publikace jejích výsledků se nijak nehrnuli.

„Pomohla mi (nestátní organizace podporující zdraví matek a novorozenců v USA) March of Dimes,“ říká Dreherová. „Bylo ale jasné, že NIDA nemá zájem dále financovat studii, které nepřinesla negativní výsledky. Řekli mi, abych se o financování vůbec nehlásila. Ztratili jsme tak příležitost navázat na studii v dospívání a dospělosti námi sledovaných dětí.“

Dnešní děkanka Fakulty ošetřovatelství Rushovy univerzity má diplomy z ošetřovatelství, antropologie a filozofie, plus Ph.D. v antropologii z Columbia University neměla před svou cestou na Jamajku žádné zkušenosti s marihuanou.

Dnešní advokátka marihuany říká, že Raphael Mechoulam, první člověk jenž izoloval THC, by měl získat Pulitzerovu cenu. I tak ale rozumí tomu, že zdravotničtí profesionálové se straní čehokoliv, co by mohlo zpochybnit jejich profesionalismus, a to navzdory prokázaným léčebným účinkům marihuany, zvláště u těhotných žen.

Studie dr. Melanie Dreherové není první, která se zabývala jamajským kouřením ganji. Jednou z nejrozsáhlejších studií je Ganja na Jamajce – zdravotně antropologická studie chronického užívání marihuany od Very Rubinové a Lambrose, jež byla zveřejněna v roce 1975. Bohužel pro Národní ústav USA pro duševní zdraví, tato zdravotně-antropologická studie došla k závěru:

Navzdory své nezákonnosti je užívání ganjy všudypřítomné, a jeho délka i frekvence jsou velmi vysoké; kouří se déle a vy vysokých množstvích, a má vyšší potenci THC než americká marihuana, aniž by docházelo ke škodlivým sociálním nebo psychologickým následkům [zdůrazňujeme].