Univerzita Britské Kolumbie vytváří novou profesuru na studium potenciální role marihuany v léčbě závislosti na opioidech; podle akademiků z univerzity to je první krok při naplňování výzkumného deficitu, který univerzita má ve výzkumu konopí.

Vancouver | The Canadian Press | původně publikováno 23. listopadu 2018 na https://www.theglobeandmail.com/cannabis/article-ubc-creating-new-professors-post-to-study-role-of-marijuna-in/?fbclid=IwAR3gyydC_Xb_PJ4S2fzWhvao9d9U6pVpq0jArw897e9lP1AsQp5ZH9-t5y0

Na místo Cannabis Growth profesora konopné vědy byl jmenován epidemiolog a výzkumník M-J Milloy.

„Dr. M-J Milloy bude prvním profesorem konopné vědy v západní Kanadě a prvním profesorem v Kanadě vůbec, který se soustředí na výzkum role, jíž konopí může hrát v naší krizi smrtelných předávkování opioidy,“ řekla v pátek ve svém prohlášení kanadská ministryně pro duševní zdraví a závislosti Judy Darcyová.

Podle ministryně mezi lednem a zářím zemřelo na předpokládané předávkování opioidy v Kanadě (37 miliónů obyvatel; pozn. překl.) na 1100 lidí.

Ministryně dodala, že Milloy povede klinické pokusy zkoumající, jak může konopí pomoci lidem s poruchami z užívání opioidů dodržovat léčebný režim.

Milloyův výzkum už prokázal, že každodenní užívání konopí je spojeno se zvýšenou pravděpodobností, že se pacienti udrží v léčbě, a k menšímu riziku, že děti ulice začnou užívat injekční drogy.

Milloy řekl, že jeho prvním krokem na nové pozici bude navázat na jeho současnou studii 2500 uživatelů drog ve vancouverském Downtown Eastside (drogové ghetto v kanadském městě, ležícím při hranicích s USA; pozn. překl.). Tato studie ukázala, že pokud jedinci, kteří začali léčbu metadonem nebo suboxonem, užívali také každodenně konopí, měli o 20 procent vyšší pravděpodobnost být ještě v léčbě než jejich marihuanu neužívající protějšky.

„No a teď bychom chtěli otestovat tuto asociaci klinickým pokusem,“ prohlásil Milloy.

Milloy je autorem více než 150 recenzovaných vědeckých článků na téma, jak zdravotnická politika může ovlivnit zdraví lidí, kteří užívají drogy.

Konopná společnost Canopy Growth přispívá univerzitě na profesuru částku 2,5 milionu kanadských dolarů, zatímco vláda provincie Britská Kolumbie jí a provinciálnímu Centru pro (výzkum) užívání drog dává za týmž účelem půl miliónu.

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Britské Kolumbie dr. Dermot Kelleher řekl, že univerzita si vytvořila protokoly, jež mají zabránit konfliktu zájmů při korporacemi financovaném výzkumu.

Hlavní lékař firmy Canopy Growth dr. Mark Ware upozornil, že výzkum konopí byl omezen prohibicí, díky níž bylo obtížné sbírat přesné informace typu prevalence a modu užívání, protože marihuana byla ilegální látka.

Stigma kolem drogy proniklo i do akademické sféry a bránila některým lidem brát konopnou vědu vážně, dodal Ware, jenž je bývalým výkonným ředitelem neziskové organizace Kanadské konsorcium pro zkoumání kanabinoidů a učil na Fakultě rodinné medicíny McGill University.

„Z mnoha důvodů to byla obtížná droga a pravděpodobně jí bude i nadále. Taková věc neskončí přes noc. Nadále čelíme problémům kolem interpretace a uznání důležitosti konopného výzkumu, takže mám za to, že jsme v bodu obratu, ale ještě je před námi dlouhá cesta,“ řekl Ware.

Podle dr. Evana Wooda, ředitele Centra pro (výzkum) užívání drog a profesor na Lékařské fakultě University of British Columbia, tento výzkum vyplní mezeru v našem vědění.

„Tato profesura nejenže reprezentuje  velmi potřebný krok do oblasti výzkumu, která byla v důsledku prohibice zanedbávána; je to také jediněčné setkávání lidí napříč sektory nad velmi urgentním a naléhavým zdravotním problémem naší země,“ řekl Wood.