Studie, která proběhla v Uruguayi, nenašla „žádný důkaz o dopadu na užívání konopí ani na vnímané riziko užívání“.

autor: Ben Hartman, 3.6. 2020
https://cannigma.com/research/no-evidence-marijuana-legalization-impacts-adolescent-use-study-find/s

Podle studie zveřejněné tento měsíc mohou být obavy z nárůstu užívání konopí u mládeže po legalizaci přehnané.

V prosinci 2013 se Uruguay stala první zemí na světě, která legalizovala rekreační užívání konopí. Cannabis lze legálně prodávat pouze v lékárnách a úroveň THC 9% je nižší, než na jakou mohou být zvyklí zákazníci v USA nebo Kanadě. Zákon také umožňuje občanům pěstovat si až šest rostlin doma.

Uruguayská studie se zabývala údaji z průzkumů hlášení, která podávali studenti ve věku 12–21 let v Montevideu a několika dalších regionech země za dva roky v letech 2014–2018, a to jak před legalizací, tak po ní. Autoři srovnali tato zjištění s kontrolní populací v sousedním Chile, které nemá legální konopný program.

Testování se zabývalo hlášeními za minulý rok, minulý měsíc a častým užíváním konopí (10 a více dní v minulém měsíci) a nezjistilo „žádný významný rozdíl“ v hlášeném užívání konopí mezi uruguayskými studenty po legalizaci a jejich protějšky v Chile. Autoři studie odhadli 3% rozdíl v užívání konopí v minulém roce, 2% rozdíl v užívání v minulém měsíci a -2% rozdíl v prevalenci častého užívání konopí, ale uvedli, že tyto rozdíly nebyly statisticky významné.

Autoři také objasňují, že přístup do lékáren – zdaleka nejoblíbenějšímu místu přístupu ke konopí – se stal legálním až v létě roku 2017, což mohlo mít vliv na výsledky.

Užívání může zůstat stejné, ale co zneužívání?

Tato zjištění jsou v souladu se zjištěními systematického přezkumu 11 studií z roku 2018, které se zabývají dopadem amerického zákona o léčebném konopí na prevalenci užívání marihuany v poslední době u dospívajících. Tento přezkum zjistil, že „současné důkazy nepodporují hypotézu, že americké zákony týkající se léčebného konopí až do roku 2014 vedly ke zvýšení prevalence užívání konopí dospívajícími.“

Studie z konce roku 2019 však zjistila, že porucha užívání konopí vzrostla z 2,18% na 2,72% u 12–17letých v letech 2008–2016 ve státech, které legalizovaly rekreační marihuanu.

Vládní kontrola může hrál roli

Autoři uruguayské studie předpokládají, že jejich výsledky mohou souviset se skutečností, že program konopí v Uruguayi je provozován na modelu nekomerční regulace, ve kterém vláda řídí veškerou velkovýrobu, reguluje nákupy pacientů a zakazuje reklamu.

Výzkumníci uvedli, že „naše studie poskytuje předběžné důkazy o tom, že tento typ nekomerčního modelu legalizace konopí v zemi nemusí vést v krátkodobém horizontu ke zvýšení užívání konopí u dospívajících“.

Vědci zjistili, že po legalizaci došlo ke zvýšení vnímání dostupnosti konopí ze strany studentů (58% v Uruguayi oproti 51% v kontrolní populaci).