Představte si svět, v němž maličký nanorobot může doručit specifický kanabinoid přímo k vaším endokanabinoidním (ECS) receptorům. Nanorobot by byl mnohotisíckrát menší, než je šířka lidského vlasu, mohl by nést svůj náklad uvnitř maličké kapičky tekutiny a donést jej přímo k cílové buňce – například rakovinné.

Zdoj: https://www.leafly.com/news/science-tech/how-can-nanomedicine-be-applied-to-cannabis

Animation of Translation: The elongation and membrane targeting stages of eukaryotic translation. The ribosome is green and yellow, the tRNAs are dark blue, and the other proteins involved are light blue. The produced peptide is released into the endoplasmic reticulum. Shape of the ribosom computed with something like Quantum Monte Carlo.Attribution: Bensaccount at en.wikipedia
Animation of Translation: The elongation and membrane targeting stages of eukaryotic translation. The ribosome is green and yellow, the tRNAs are dark blue, and the other proteins involved are light blue. The produced peptide is released into the endoplasmic reticulum. Shape of the ribosom computed with something like Quantum Monte Carlo. Attribution: Bensaccount at en.wikipedia https://bit.ly/2DBGl7r

Zní to nepravděpodobně? Může to být blíže, než si myslíte, protože výzkumníci dělají na fascinujícím poli nanomedicíny velké pokroky.

Rostlina konopí obsahuje úžasnou skupinu látek: kanabinoidy, terpeny a flavonoidy. Vědci jsou teprve na počátku objevování jejich složité farmakologie a možností. V kombinaci s nanomedicínou má konopí ještě větší potenciál léčit nemoci a poskytovat lidem celkově lepší zdraví.

Co je nanomedicína?

Vědci mohou s látkami manipulovat v měřítku atomů, tj. v řádu 1-100 nanometrů, tj. tisíckrát užším, než je tloušťka listu papíru. Podle Nanotechnologické iniciativy USA (US Nanotechnology Initiative) mají látky v rozměrech nanometrů velmi odlišné vlastnosti, než jaké mají ve velkém objemu. Jde o jedinečné vlastnosti, jako je lepší elektrická vodivost, vyšší pevnost, různé magnetické vlastnosti nebo chemická reaktivita. Aby byl tento unikátní jev odhalen, lze nanotechnologické procesy provádět na pevných látkách, kapalinách i plynech.

Z tohoto důvodu použití nanotechnologie v medicíně nabízí vzrušující přísliby a možnosti, zvláště, bude-li použita na látky z konopí. Řada aplikací nanotechnologie je již používána – obvody počítačů z uhlíkových nanoelektronek umožňují jejich vyšší výkon, a nanočástice jsou už užívány u léků, kde zlepšují vstřebávání.

Výzkumníci pracují na všech možných aspektech nanotechnologie. Snaží se například objevit nejlepší látku pro nanočástice, nejlepší tvar nanočástic pro každý možný účel, a nejlepší doručovací mechanismus pro specifické léky. Nanočástice mohou vytvářet teplo, doručovat na místo určení kmenové buňky, být radioaktivní nebo kovové – a mnohem více.

Řadu aplikací nanotechnologií si zatím vědci jen představují, ale při plném využití svého potenciálu mohou být příští lékařskou revolucí a obrovsky změnit způsob, jak jsou nemoci zjišťovány a léčeny.

Doručení léku na místo určení

Jednou z nejlepších aplikací nanomedicíny je pole doručování léku na místo určení, kdy nanočástice přenášejí látky přímo k určitým buňkám – například nemocným rakovinným buňkám. Vědci mohou vyrobit nanočástice, jež jsou přitahovány nemocnými buňkami, a omezit jejich schopnost napojovat se na buňky zdravé a poškozovat je.

Výzkumníci v Massachusettském ústavu technologie a na jiných pracovištích úspěšně použili nanočástice k dopravě léků k nádorům. Ještě zajímavější je, že nanočástice jsou vyvíjeny tak, aby spolupracovaly – zatímco jedna zjistí umístění nádoru, druhá může její signál použít k úspěšnému doručeni léku k správnému cíli.

V jedné zajímavé aplikaci vědci vyvinuli nanočástici, která vyhledává peroxid vodíku, jenž obsahuje zánětlivá tkáň, a potom uvolní lék, který v tomto prostředí léčí choroby srdce.

Kanabinoidy a nanotechnologie

Je vysoká šance, že nanotechnologie a kanabinoidy mohou mít dopad na nemoci typu rakoviny, roztroušené sklerózy, Parkinsonovy, choroby, cukrovky a na široké spektrum závažných zánětlivých onemocnění.

Nanotechnologie může pomoci objevit nemoc v časném stádiu, možná již při poškození jediné buňky, a potom tam dopravit cílený kanabinoid, který buňku opraví, a tak zastaví nemoc. Pro robota by dokonce mohlo být možné zacílit na specifický kanabinoidní receptor a tím ku prospěchu pacienta zastavit celý zánětlivý proces.

Nanodoručovací systémy kanabinoidů se staly součástí hlavního proudu výzkumu, když vědci pracují na transportu biologicky vyrobených kanabinoidů a dalších nanočástic do buněk, a na vývoji nosných nanočástic z kovů a dalších látek.

Výzkum přepravních systémů se také zabývá zlepšením biodostupnosti – míře, v níž aktivní složky léků vstupují do krevního oběhu –, stejně jako na zlepšení fyzické stability nanočástic a na optimalizaci cest podání, které zahrnují injekce, tablety nebo kapky pod jazyk.

Cílený systém doručování léků lze vytvořit tak, aby doručoval kanabinoidy přímo k endokanabinoidním receptorům, kde se pak dějí „ty čáry.“ Kanabinoidy lze zabalit do nanočástic a přenést je k cíli bez degradace a s řízeným postupným uvolňováním.

Tak se například nanoemulze již používají v potravinářství pro doručování probiotik a dalších bioaktivních látek s velmi postupným uvolňováním. Tyto nanoemulze jsou kombinací dvou tekutin, které se normálně nekombinují – jako je olej a voda – aby sloužily jako bariéra chemické degradace kanabinoidu, který putuje tělem.

Další enkapsulační metody mohou pomoci s problémy potence (síly účinku) pomocí zlepšení vstřebávání, mohou snížit vedlejší účinky, a mohou zakrýt hořkou chuť látky.

Specifické odrůdy konopí mohou dokonce mít specifický léčebný profil, a kanabinoidy lze vyrábět pomocí biotechnologií, a tak zlepšit jejich účinek.

Vědci předvídají supertřídu nanonosičů kanabinoidů, které budou mít schopnost léčit široké spektrum problémů, vyplývajících z endokanabinoidní insuficience, a tak pomáhat s celou řadou nemocí.

Tak například výzkumníci hledají nové cesty, jak přepravit látky přes těžko prostupnou hematoencefalickou bariéru (štěrbinovitá spojení buněk výstelky krevních kapilár, umožňující selektivní průnik látek mezi krví a mozkovou tkání; pozn. překl.). Tato bariéra je tělesným obranným mechanismem pro mozek, a tudíž schopnost přímo přes ní přepravovat látky ovlivňuje účinnost léčby.

V této věci vědci připravují v rámci vývoje nových léčeb centrálního nervového systému kapalné nanokapsule, vystlané maličkými kanabinoidy, jako je CBD.

Co přinese budoucnost?

Nanotechnologie už hluboce změnila způsoby přepravy léku k jejich cíli, a přeprava kanabinoidů je součástí této vzrušující budoucnosti. Jsou tu samozřejmě problémy. Kanabinoidy se rychle rozkládají ve vodě a jsou náchylné i k jiným formám degradace, a to znamená těžkosti s jejich přepravou uvnitř organismu.

Nejnovější objevy včetně rozluštění genomu konopí, objevu hlavních CB1R a CB2R receptorů lidského endokanabinoidního systému (ECS) a objev dalších receptorů jsou zásadními kroky, jež přispívají ke kanabinoidní nanotechnologii.

Nejnovější výzkum vykazuje velký pokrok ve vytváření cílených nanodoručovacích systémů kanabinoidů, a tak by mohl poskytnout zásadní léčbu – zejména pro onemocnění centrálního nervového systému. S tím, jak vědci pokračují ve vylepšování bioúčinnosti a biodostupnosti, představuje konopná nanotechnologie vzrušující a vynikající nový svět.

Jacqueline Havelka

Jacqueline Havelka je dopisovatelkou Leafly. Je bývalou špičkovou vědkyní, která po mnoho let pracovala na vesmírných programech a řídila experimenty při vesmírných letech a na kosmických stanicích. Jacqueline dnes vlastní firmu Inform Scientific, specializovanou na psaní o vědě a lékařství a na řízení výzkumných programů. Když nepíše, nejspíše sleduje univerzitní americký fotbal.