• Členem-podporovatelem se může stát

    fyzická nebo právnická osoba, jež souhlasí se stanovami a cíli spolku, předloží čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti a doručí motivační dopis.
    Členství ve pacientském spolku KOPAC vzniká zaplacením členského příspěvku (500 a více Kč/rok podporovatelé na účet číslo 2700523856/2010 - FIO BANKA) a po zaslání písemné přihlášky, kterou schválil výkonný výbor spolku.
  • Základní informace

  • Osobní informace

  •  
  •