Můžu jako konopný pacient řídit auto? Jak je to při silniční kontrole?

I pro pacienty užívající konopí k léčbě platí zákon, tedy zákaz řízení motorového vozidla pod vlivem návykové látky. Nesmíte řídit auto, pokud na sobě cítíte ovlivnění konopím. Ale pacienti, kteří užívají konopí dlouhodobě v menších dávkách, už psychoaktivní účinky nemusí cítit a jejich schopnost řídit nemusí být narušena. ČLK k tomu vydala stanovisko.
Při silniční kontrole se určitě prokažte lékařskou zprávou o legálním užívání léčebného konopí (policie sice má přístup do registru konopných pacientů, ale papír je rychlejší). Po pozitivním testu ze slin trvejte na zápisu do protokolu, zda opravdu jevíte známky intoxikace a trvejte na lékařském vyšetření a odběru krve.

Co si myslíte o přípravě konopných produktů (například Fénixovy slzy) v domácích podmínkách?

Tzv. „Fénixovy slzy“ též „konopný extrakt Ricka Simpsona, RSO“ atd. nejsou v ČR (ani jinde) legálním léčivem per se, zejména protože – s jednou výjimkou – na takovém přípravku dosud nebyly provedeny žádné klinické studie.

V ČR je nicméně legální léčba za použití individuálně vyráběného léčebného přípravku – konopí pro léčebné použití; její podmínky upravuje zákon 50/2013 Sb. a na něj navazující podzákonné normy.

O účinnosti léčebného konopí pro léčbu v humánní medicíně existují globálně bezvýhradně uznávané vědecké důkazy, a to konkrétně pro tři široce rozšířené symptomy – pro bolest (zejména chronickou), pro spastické stavy (typicky u neurodegenerativních onemocnění a poúrazových stavů) a pro úlevu od zvracení a těžkých nevolností, které vznikají především jako vedlejší účinek chemo- a radioterapie. Dosud existující studie o možném využití konopí a přípravků z něj pro léčbu bohužel dosud neumožňují považovat léčbu příčin nemoci pomocí konopí za postup lege artis – tedy za léčbu založenou na důkazech, jak to moderní medicína vyžaduje. Je poctivé dodat, že množství kazuistik (případových studií), popsaných v odborné literatuře i volně dostupných na zájmových webech a v různých skupinách sociálních sítí, vzbuzuje i v tomto ohledu velké naděje.

Zjednodušeně řečeno: vědecký svět uznává, že konopí a přípravky z něj léčí

 • bolest u rakoviny (a také u poúrazových stavů, u zánětu střev, u neuropatické bolesti např. při diabetu a obecně řečeno u bolesti jako příznaku desítek jiných nemocí),
 • křečové stavy u roztroušené sklerózy (a jiných neurologických onemocnění) a
 • zvracení a nevolnost při agresivní léčbě nádorů (ale také například při onemocnění HIV a její léčbě, a u některých jiných vážných virových nemocí).

Lékařská věda ale zatím nepovažuje za prokázané, že by rakovinu, diabetes, záněty střev, roztroušenou sklerózu, HIV, anebo jakékoliv jiné onemocnění umělo konopí či přípravky z něj vyléčit.

Na téma účinnosti tzv. „Fénixových slz“ se nelze vyjádřit jinak než na téma účinnosti výchozí suroviny – tedy konopí samotného.

Vzhledem k legalitě léčebného konopí v ČR je možné, aby extrakt z konopí – pokud to uzná ošetřující lékař za prospěšné pro pacienta – připravila lékárna tzv. magistra liter.

Surovinou nicméně smí být pouze legálně vypěstované léčebné konopí, jež bylo do lékárny dodáno Státní agenturou pro konopí pro léčebné použití (SAKL; www.sakl.cz).

Příprava konopného extraktu z jakékoliv jiné suroviny (tedy například konopí vypěstovaného bez licence udělené SAKL) tak bude spadat pod příslušné paragrafy o nelegálním pěstování konopí – ať už pro vlastní potřebu (spadá mezi přestupky) nebo pro jinou než vlastní potřebu (jež je v ČR trestným činem).

V případech, kdy jsou čeští občané stíháni pro pěstování konopí s cílem léčit sebe nebo jiné, je na soudu, aby rozhodl, zda to považuje za dostatečný důvod k upuštění od stíhání resp. udělení nulového trestu (vzhledem k nízké společenské nebezpečnosti takového konání), a zda považuje tvrzení o nelegálním pěstování konopí pro léčbu za prokázané či důvěryhodné.

Pacientský spolek KOPAC považuje za nutné prohlásit, že vzhledem k administrativním a ekonomickým překážkám, jež dosud stojí pacientům v ČR v cestě za prokazatelně účinnou léčbou konopím, považuje samopěstování konopí za účelem léčby za toho času v ČR sice nelegální, ale za morálně a eticky plně ospravedlnitelné a lidsky pochopitelné. Některé vyspělé země – například Kanada – samopěstování konopí pro vlastní léčbu (z indikace lékaře) umožňují a podporují.

Jaká je situace ohledně léčebného konopí v jiných zemích?

Dobrý den, nahlédněte do stručného seznamu zemí, kde je léčba konopím nějakým způsobem uzákoněna:

 • USA – léčebné konopí povoluje 23 států od extrémně liberální Kalifornie po Maryland, který má systém nastavený obdobně jako ČR. Každý stát se řídí trochu jinými pravidly, nedá se tedy mluvit o homogenním systému.
 • Kanada – léčebné konopí je povoleno v celé zemi, od dubna se nepovoluje samopěstitelství a systém se přesouvá k modelu několika státem licencovaných pěstitelů a distribuci přes lékárny, tedy k obdobě české úpravy.
 • Uruguay – léčebné konopí zavádí společně s legalizací konopí pro rekreační účely. Systém distribuce léku bude podobný jako v ČR – tedy přes lékárny na lékařský předpis.
 • Indie – povoluje léčbu konopím a opiem v rámci tradičního léčitelství, konopí se používá i na několika klinikách.
 • Izrael – původně Ústavní soud povolil pro pacienty samopěstitelství, po 19 letech se systém začal transformovat a nyní je velmi podobný českému.
 • Holandsko – zavedlo už v roce 2001 systém předepisování a vydávání léčebného konopí v lékárnách; díky monopolu jednoho dodavatele ale zažívá odlivy pacientů do tzv. „coffee shopů,“ kde si nemocní mohou legálně vybrat z výrazně širšího spektra odrůd za podobnou cenu jako v lékárnách.
 • Rumunsko – legalizovalo na sklonku loňského roku pěstování a používání léčebného konopí, systém ale ještě není v provozu – chybí podzákonné normy.
 • Německo – dováží léčebné konopí z Holandska, letos ale Ústavní soud dovolil v individuálních případech ekonomicky slabým indikovaným pacientům si konopí pěstovat.
 • Rakousko – podává léčebné konopí pouze hospitalizovaným pacientům v rámci několika výzkumných projektů, konopí pěstuje stát v jedné pěstírně.
 • Belgie, Itálie, Francie, Finsko, Dánsko a další skandinávské země kromě Švédska – dovážejí léčebné konopí od holandského monopolního pěstitele za cca 10 euro za gram.
 • Švýcarsko – dosavadní systém tolerovaných pololegálních „konopných klubů“ bude v důsledku kladného výsledku loňského referenda transformován v medicínský systém se zapojením lékáren a klinik s kombinací dovozu a domácího pěstování.
 • Španělsko – umožňuje pacientům, aby si léčebné konopí pěstovali sami. Pacienti se proto sdružují do „konopných klubů“, kde jeden pěstitel dodává léčebné konopí pro cca 30 dalších. Díky tomu je konopí sice dostupné, ale není zaručena jeho kvalita a nad léčbou často nemá přehled lékař; nejsou tak vyloučeny vedlejší negativní účinky a nežádoucí interakce s jinými léky.

V příručce Úvod do léčby konopím, kterou jsem od vás dostala, mě zaujala možnost extrakce konopí v olivovém oleji na str. 19. Zajímalo by mě jaký poměr konopí a oleje by se měl používat a kolik pak toho oleje denně užívat.

Dobrý den, co se týče koncentrace a užívání, záleží vždy na tom, jak silné konopí (tzn. kolik obsahuje psychoaktivního THC) pacient má k dispozici a také na jeho individuální reakci a předchozích zkušenostech. Obecně lze doporučit zalití rozdrcené směsi sušených květů přes okraj olejem a po 1-2 hodinách zahřívání ve vodní lázni materiál ještě při vyndání vyždímat. Co se týče dávkování, to se právě odvozuje od potence pacientova konopí a jeho předchozích zkušeností, a proto nelze odpověď nějak generalizovat. Obecná rada je začít opravdu malou dávkou (pouze olíznout lžíci nebo používat skleněné kapátko) a postupně dávku zvyšovat tak, aby si tělo budovalo toleranci na přijímané léčivé kanabinoidy, ale zároveň nebylo omámeno účinky psychoaktivního THC. Také záleží, na jakou konkrétní diagnózu pacient užívá, nicméně toto všechno by již měl řešit přímo osobně se svým lékařem (případně se obrátit přímo na nás na email info@kopac.cz). 

Máte nějaké zkušenosti s podáváním konopí osobám starším 80 let? Jsou nějaké léky, které mohou mít nevhodný synergický efekt v kombinaci s konopím?

Léčba konopím je individuální a je potřeba zvážit stav konkrétního pacienta. Vyšší věk není kontraindikací a nežádoucí lékové interakce nejsou známy, ale je potřeba dávat pozor u pacientů se srdeční arytmií nebo podobnými srdečními problémy (kvůli možnému zrychlení srdeční akce po užití konopí). Zejména seniory je třeba důrazně upozornit na možnost ovlivnění vědomí v začátku léčby, protože to snášejí možná nejhůř. Pokud by to byl problém, tak redukce dávky či vysazení na 2 týdny a poté nasazování v mikrodávkách.

Zajímalo by mě, proč spolek KOPAC nepodporuje samopěstitelství?

Dobrý den, hlavním cílem našeho spolku je hájit práva a zájmy pacientů, kteří jsou indikováni pro léčbu konopím, a to v rámci stávajícího právního rámce. Jde nám tedy o dostupnost léčebného konopí v rámci odborné medicínské léčby, tj. z indikace lékaře a za jeho stálého monitorování zdravotního stavu pacienta, při zvážení možných interakcí léčebného konopí s jinou pacientovou medikací a při zohlednění individuálního stavu a potřeb každého pacienta.

Spolek nebude a z logiky věci ani nemůže doporučovat svým členům, aby porušovali platnou národní legislativu; stejně tak nechce a nebude vyvíjet tlak na změnu národní legislativy o zákazu individuálního, nelicencovaného  tzv. „samopěstitelství“.

Někteří naši členové se angažují ve stávající národní a mezinárodní diskusi o reformě českých zákonů a Úmluv OSN o drogách – a o konopí obzvláště. Činí tak individuálně i v rámci jiných organizací, než je KOPAC, například v rámci občanského sdružení Legalizace (www.legalizace.cz). Spolek KOPAC je v tomto směru nijak neomezuje.

KOPAC nicméně pro takové aktivity není správnou platformou. K otázce reformy trestního zákona a dalších národních a mezinárodních norem o konopí spolek KOPAC zaujímá přísně neutrální postoj, protože se domnívá, že problematiku konopí jako léku a problematiku konopí jako mezinárodně regulované psychotropní látky je třeba diskutovat přísně odděleně.

Na stránkách SÚKL je, že pacienti budou moci užívat marihuanu pomocí vaporizéru, chtěla bych vědět, zda to bude možné v lůžkových zařízeních nemocnic a rehabilitačních centrech? Jde mi hlavně o pacienty, kteří se léčí dlouhodobě a nejsou moc pohybliví.

Dobrý den, v současnosti není 100% jasné, jak bude v nemocnicích podávání léčebného konopí a přípravků z něj upraveno – systém se teprve tvoří, a neexistuje ani ukázkový případ. Na podkladě postupů v analogických případech lze ale předpokládat, že ty nemocnice, jež nebudou pacientům poskytovat vlastní vaporizéry s výměnnými náustky, budou povolovat použití vlastních, z domova donesených přístrojů.

Pokud trpím diagnózou bikuspidální aortální chlopeň, způsobuje konopí nějaké vedlejší účinky, které by škodily srdci?

Dobrý den, jedním z akutních účinků užití konopí je zvýšení srdeční frekvence i krevního tlaku; pro osoby s vrozenými srdečními vadami tedy představuje zvýšené riziko. Pokud je vaši diagnózou bikuspidální aortální chlopeň, měl byste se zcela vyhnout experimentálnímu či rekreačnímu užívání marihuany. Tato diagnóza je také silnou relativní kontraindikací pro nasazení léčby konopím; jeho možnost musí pro každý konkrétní případ posoudit odborný lékař po konzultaci s kardiologem.