Členství ve pacientském spolku KOPAC vzniká zaplacením členského příspěvku (100 Kč/rok pacienti a 500 nebo více Kč/rok podporovatelé) po zaslání písemné přihlášky, kterou schválil výkonný výbor spolku. Více ve stanovách spolku zde.