Chcete se léčit kanabinoidy, pomáhá vám konopí?

Pokud máte diagnózu nebo trpíte takovými příznaky, pro které je léčebné konopí indikováno a myslíte si, že by vám kanabinoidy nebo obecně konopí mohlo pomoci v léčbě nebo úlevě od vašeho zdravotního problému:

 1. Obraťte se na svého lékaře. Přestože se vám to může zdát „marné“, udělejte tento krok, aby lékaři věděli o vašem zájmu o tuto léčbu. Jedině tak bude zajištěno postupné zvyšování povědomí o možnostech konopné léčby i mezi odborníky.
 2. Víte-li o specialistovi, který se konopné léčbě věnuje, domluvte se s ním a postupujte podle jeho doporučení.
 3. Nevíte-li o nikom, vyhledejte si lékaře na naší mapě. SÚKL vede databázi lékařů, kteří se registrovali do systému elektronické preskripce konopí, seznam je zveřejněn na webových stránkách www.sakl.cz a obsahuje kontakty na lékaře, kteří dali souhlas s tímto zveřejněním (to znamená, že mohou existovat i předepisující lékaři, kteří souhlas se zveřejněním na internetu neudělili).
 4. Obraťte se na příslušnou odbornou společnost podle specializované působnosti – níže je seznam ČLS JEP, které projevily zájem o konopnou léčbu.
 5. Obraťte se na nás. Pro členy KOPAC poskytujeme konzultace s odborníky nebo ve výjimečných případech zajistíme konzultaci odborníků se zkušenými zahraničními kolegy.

Upozornění pro konopné pacienty na rizika trestněprávní odpovědnosti při domácím pěstování a zpracování konopí

Léčebné konopí lze dle platné legislativy použít při léčbě těchto indikací lékaři těchto specializovaných způsobilostí:

IndikaceSpecializovaná způsobilost lékaře
chronická neutišitelná bolest (zejména bolest v souvislosti s onkologickým onemocněním, bolest spojená s degenerativním onemocněním pohybového systému, systémovým onemocněním pojiva a imunopatologickými stavy, neuropatická bolest, bolest při glaukomu)klinická onkologie
radiační onkologie
neurologie
paliativní medicína
léčba bolesti
revmatologie
ortopedie
infekční lékařství
vnitřní lékařství
oftalmologie
dermatovenerologie
geriatrie
spasticita a s ní spojená bolest u roztroušené sklerózy nebo při poranění míchy, nebolestivá  úporná spasticita zásadním způsobem omezující pohyb a mobilitu, nebo dýchání pacienta, mimovolné kinézy způsobené neurologickým onemocněním a další zdravotní komplikace, mající původ v neurologickém onemocnění, nebo úrazu páteře s poškozením míchy, či úrazu mozku, neurologický třes způsobený Parkinsonovou chorobou a další neurologické potíže dle zvážení ošetřujícího lékařeneurologie
geriatrie   
nauzea, zvracení, stimulace apetitu v souvislosti s léčbou onkologického onemocnění nebo s léčbou onemocnění HIVklinická onkologie
radiační onkologie
infekční lékařství
dermatovenerologie
geriatrie
Gilles de la Tourette syndrompsychiatrie
povrchová léčba dermatóz a slizničních lézíinfekční lékařství
dermatovenerologie
geriatrie

Konopí se předepisuje výhradně na elektronický recept s omezením jako IPLP (individuálně připravovaný léčivý prostředek) s přesným určením způsobu užití (inhalační, orální, tinktura, čípek) a dávkování.

Konopí může předepsat pouze (jakýkoliv) lékař příslušné vyjmenované specializace (tedy ne praktický lékař), který se registroval do systému elektronické preskripce s omezením. Taková registrace pro lékaře znamená administrativní úkon, který je popsán na webu https://erecept.sukl.cz. Pro pomoc je zřízena Infolinka 800 900 555.

Seznam lékařů oprávněných předepsat konopí k léčbě, kteří dali souhlas s uveřejněním, vede SAKL a pravidelně ho aktualizuje na stránkách: http://www.sakl.cz/pacienti/seznam-predepisujicich-lekaru. Tento seznam nezahrnuje všechny lékaře, kteří mohou konopnou léčbu předepsat. Na našich stránkách je mapa předepisujích lékařů a vydávajích lékáren: http://kopac.cz/mapa-lekaru-predepisujicich-lecebne-konopiv-cr/

Druhy předepisovaného konopí: Cannabis indica L. nebo Cannabis sativa L., které musí splňovat daná technická kritéria.

Obsah kanabinoidů vyjádřený v procentech v rozmezí:

THC: 0,3 % – 21 % (faktický obsah se nesmí odchýlit o více než ± 20% uváděné hodnoty)

CBD: 0,1 % – 19 % (faktický obsah se nesmí odchýlit o více než ± 20% uváděné hodnoty)

Je možné předepsat souhrnné množství maximálně 180 g usušeného konopí měsíčně.

V současnosti je v lékárnách k dispozici konopí z dovozu i z domácí produkce. Aktuální informace o dostupnosti jednotlivých druhů konopí je potřeba  ověřit v konkrétní lékárně .

Konopná léčba je částečně hrazena pojišťovnou. Od 1. 1. 2020 vstoupila v platnost novela zákona č. 262/2019 Sb., podle které je 90% ceny konopí vydaného pacientovi v lékárně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění v množství do 30 g měsíčně (úhrada většího množství (do zákonného limitu 180 g/měs) předepsaného lékařem podléhá schválení revizního lékaře).

Upozorňujeme řidiče, kteří užívají léčebné konopí, že i pro ně platí zákaz řízení motorového vozidla pod vlivem návykové látky. Česká lékařská komora k tomu vydala podrobnější stanovisko.

Spolek KOPAC spolupracuje s klinickými i akademickými experty, zástupci státní správy, samosprávy a regulačních autorit, aby se seznam specializovaných působností i výčet indikací rozšiřovaly podle skutečných potřeb pacientů. Podělte se proto s KOPAC o vaše zkušenosti s léčebným účinkem konopí zde.

 

Odborné lékařské společnosti, které projevily zájem o využití konopí pro léčbu:

Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP:

 • chronické neuropatické bolesti zejména u spastických stavů
 • onkologické chronické bolesti
 • chronické neztišitelné bolesti v širokém spektru indikací u různých bolestivých stavů
 • dalších neurologická onemocnění, která jsou provázená bolestí (roztroušená skleróza eventuálně parkinsonský třes)

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP:

 • následné stavy po encefalitidách ( neuroinfekcích)
 • postherpetické neuralgie
 • wasting syndrom ( HIV/AIDS)
 • polyneuropatie ( hlavně HIV/AIDS)

Česká pneumologická a ftizeologické společnost ČLS JEP:

 • paliativní i podpůrná léčba – léčba bolesti způsobené nádorem a neuropatické bolesti jako nežádoucích účinků chemoterapie

Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP:

 • Parkinsonova choroba
 • nechutenství u pacientů s nádorovými onemocněními a AIDS

Česká neurologická společnost ČLS JEP:

 • tišení neuropatické bolesti spojené se spasticitou u roztroušené sklerózy, jež je t.č. jedinou indikací uznanou ve smyslu evidence-based medicíny

Česká oftalmologická společnost resp. Česká glaukomová společnost ČLS JEP:

 • glaukom

Česká dermatologická společnost ČLS JEP:

 • psoriáza (lupénka)
 • atopický ekzem
 • lichen planu
 • a další

Česká geriatrická společnost ČLS JEP:

 • revmatoidní artritida
 • expy symptomatologie

Poznámka: aktuální vyhláška v České republice nezahrnuje všechny tyto stavy.