KOPAC (čtěte jako zkratkové slovo KOnopní PACienti), tedy Pacientský spolek pro léčbu konopím, je dobrovolná, nezávislá, veřejně prospěšná organizace založená koncem roku 2013, která:

– Sdružuje pacienty s potřebou léčby konopím a konopnými látkami a jejich podporovatele s cílem hájit jejich zájmy a práva.

– Realizuje aktivity za účelem vzdělávání a osvěty v oblasti léčby konopím a přípravky z něj pro odbornou i širokou veřejnost.

– Podporuje vědu a výzkum a související publikační činnost, spolupracuje s odborníky a mezinárodními organizacemi v oblasti léčby konopím a konopnými látkami.

– Podporuje proces směřující k trvalé dostupnosti léčebného konopí a konopných látek pacientům ve smyslu jeho

  • dostupnosti plně zákonným a nekomplikovaným postupem,
  • ekonomické dostupnosti léčby i pro sociálně slabé pacienty,
  • medicínské dostupnosti pro všechny indikované nemoci a stavy.

 

Aktuální stanovy spolku KOPAC

Zakládací stanovy spolku KOPAC

Výroční zprávy spolku KOPAC