Pacientské brožury dle diagnoz ke stažení – Překlad z materiálů pacientské organizace American for Safe Access
Databáze klinických studií (anglicky) – Na stránkách IACM / Mezinárodní organizace pro konopí v medicíně
Přednášky
Přehled současných znalostí o léčebných účincích konopí a přípravků z něj a jeho perspektiv – Autoři: doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc., Dr.h.c.mult., Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., MUDr. Tomáš Zábranský
Využití látek z konopí v současné medicíně  – Autoři: doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc., Dr.h.c.mult., MUDr. Tomáš Zábranský