• Členem-pacientem se může stát člověk

  • - trpící jakýmkoliv stavem, pro nějž je podle poznatků lékařské vědy indikováno použití léčebného konopí nebo přípravků z něj;
  • - trpící takovou chorobou nebo stavem, pro nějž probíhá výzkum využití konopí a/nebo konopných látek na subhumánní (subbuněčné, buněčné nebo modelové) nebo humánní úrovni.
  Součástí přihlášky člena-pacienta je i lékařská zpráva a/nebo rešerše z odborné literatury na téma pacientovy nemoci a vztahu této nemoci k léčbě konopím anebo přípravky z něj.
  Členství ve pacientském spolku KOPAC vzniká zaplacením členského příspěvku (100 Kč/rok pacient na účet číslo 2700523856/2010 - FIO BANKA) a po zaslání písemné přihlášky, kterou schválil výkonný výbor spolku.
 • Základní informace

 • Osobní informace

 •  
 •