Nová vlna výzkumů prokazuje u konopí adaptivní imunomodulacní účinky, a nikoliv jen snižování imunitní aktivity.

Mary Biles | původně publikováno 8. května 2019 na https://www.projectcbd.org/science/cannabis-and-immune-system

Cannabis sativa je pro výživu a pro zdraví konzumována už po tisíce let. Do svých lékopisů zařadily konopí mnohé prastaré civilizace od Číňanů až po Řeky. Tehdy nikdo nezpochybňoval, že či jak konopí tiší bolest a uklidňuje mysl. Byl to užitečný pomocník – a o nic jiného nešlo.

Rychle převiňme cívku k 21. století. Vědci se snaží pochopit nejen molekulární složení konopí, ale také jak interaguje s komplexní sítí biologických systémů v našich tělech. Navzdory mnoha vzrušujícím objevům stále víme relativně málo, zejména když dojde na vzájemné působení mezi konopím a imunitním systémem.

Podle některých studií jsou kanabinoidy jako je CBD a THC imunosupresivy, což vysvětluje úlevu, kterou po užití konopí cítí pacienti s autoimunitními onemocněními či s chronickým zánětem. Jiné studie prokázaly, že pravidelné užívání konopí může při imunodeficitních onemocněních, jako je HIV, zvyšovat počet bílých krvinek, což nasvědčuje imunitu posilujícímu účinku.

Ještě komplikovanější to je, když zvážíme, že účinky konopí jsou primárně zprostředkovávány endokanabinoidním systémem, o němž vědci věří, že interaguje s jakoukoliv biologickou aktivitou včetně té imunitní.

Důležité je mít na paměti že o tom, jak konopí ovlivňuje náš imunitní systém, toho ještě věda musí mnoho zjistit. Tady je něco z toho, co už víme.

Náš imunitní systém – přehled

Neustále na nás útočí infekční nemoci, bakterie a viry (antigeny), všechny odhodlané způsobit šílenství a napáchat spoušť. Bez vbudované obrany proti těmto nájezdníkům bychom přežili zhruba pět minut. Díky bohu máme imunitní systém: komplexní síť buněk, tkání a orgánů, které nás s vojenskou přesností udržují zdravé.

Klíčovými hráči v arzenálu imunitního systému jsou bílé krvinky čili leukocyty, které vyhledávají a ničí všechny nezvané hosty. Leukocyty se dělí do dvou skupin: 1) lymfocyty (B-lymfocyty a T- lymfocyty), které ničí antigeny a pomáhají tělu pamatovat si předchozí útočníky; a 2) fagocyty, které cizí vetřelce vstřebají a zneutralizují.

Mnozí z nás už slyšeli o T-lymfocytech, a to díky jejich spojení s virem HIV, který je ničí; díky tomu jsou nemocní s HIV náchylní k infekcím, které jsou jinak neškodné.

Náš imunitní systém také hraje ústřední roli v rozpoznávání špatně fungujících buněk uvnitř našich těl, a procesem apoptózy čili buněčné smrti zajišťuje, že tyto buňky nebudou pokračovat v růstu a nestanou se z nich nádory.

Zabíjení buněk je klíčovou funkcí zdravého imunitního systému, jenž udržuje křehkou rovnováhu mezi růstem a smrtí. Pokud je například buněčných smrtí příliš mnoho, může dojít k autoimunitním onemocněním, zatímco příliš málo buněčných smrtí vytváří dokonalé prostředí pro rakovinu.

Endokanabinoidní systém a imunitní systém

Optimální imunitní funkce znamená složitý vyvažující proces, který je řízen soustavnou komunikací mezi našimi imunitními buňkami, tkáněmi a orgány. Když byl v devadesátých letech minulého století objeven endokanabinoidní systém (EKS), do hlavolamu zapadl další dílek.

Endokanabinoidní systém je homeostatickým regulátorem – neustále pracuje na tom, aby udržel stav biologické rovnováhy.

Endokanabinoidní systém tvoří dva hlavní receptory, spřažené s G-proteinem (CB1 a CB2), endogenní ligandy známé jako endokanabinoidy (anandamid a 2-AG), plus bílkoviny, jež přenášejí naše endokanabinoidy a enzymy, které je pak v těle rozkládají.

Endokanabinoidy jsou produkovány, když jsou potřeba, a pak putují zpět napříč chemickými synapsemi a modulují buněčnou aktivitu. To zčásti vysvětluje, pro se endokanabinoidnímu systému říká homeostatický regulátor – neustále pracuje na tom, aby udržel stav biologické rovnováhy.

Endokanabinoidní systém reguluje celou řadu fyziologických procesů včetně imunitní funkce a zánětů. Na imunitních buňkách se nalézají receptory CB1 i CB2, i když receptorů CB2 je tam desetkrát až stokrát více než receptorů CB1. Endokanabinoidy působí na imunitní buňky přímo skrze receptory CB2.

Aktivace receptorů CB2 má protizánětlivý účinek a je tudíž terapeutickým cílem pro autoimunitní onemocnění a neurodegenerativní choroby.1 Má se ale za to, že jakákoliv imunosupresivní aktivita endokanabinoidního systému je jen přechodná, a pokud se objeví infekce a je to třeba, může být jinými mechanismy zvrácena.2

Vědci vědí, že rostlinné kanabinoidy jako tetrahydrokanabinol (THC) a kanabidiol (CBD) mají vliv na naše zdraví různými interakcemi s endokanabinoidním systémem. Takže to, že užívání konopí přímo ovlivňuje také náš imunitní systém, dává dokonalý smysl. Výzkumníci se ale snaží pochopit, jak přesně se to děje.

Konopí a imunitní systém

Když mluvíme o konopí, bavíme se o více než čtyřech stech různých molekulách. Ty zahrnují často studované kanabinoidy jako THC a CBD, více než stovku dalších kanabinoidů, desítky terpenů, a spoustu flavonoidů – a jejich kombinace se liší podle odrůdy konopí.

I když většina prací je na téma individuálních kanabinoidů, zejména THC a CBD, pokud hledáte nějaké silné závěry o tom, jak tyto dva kanabinoidy ovlivňují imunitní systém, ještě se nahledáte.

THC je v centru pozornosti řady studií. THC se váže na receptor CB2 a aktivuje jej, což má protizánětlivý účinek. To nasvědčuje tomu, že THC je imunosupresivum. V tomto smyslu se do THC vkládají mnohé naděje pro léčbu autoimunitních onemocnění, jako je Crohnova nemocroztroušená skleróza. Navzdory tomu, že CBD má jen malou vazebnou afinitu ke kanabinoidním receptorům, i on je považován za imunosupresivum, které snižuje uvolňování cytokinu3 a inhibuje funkci T-lymfocytů.4

To je ale jen část příběhu. Nová vlna výzkumů a vršící se osobní svědectví ukazují, že kanabinoidy mají adaptivní, imunomodulacní účinek, namísto aby imunitní systém prostě vždy jen tlumily.

Konopí a HIV

Léčebné konopí je dobře zavedenou léčbou HIV díky schopnostem rostliny snižovat úzkostnost, zlepšovat chuť k jídlutišit bolest. Současný výzkum ale vidí roli THC ještě šířeji a tvrdí, že THC může posílit imunitní systém, a tak zlepšit pacientův stav.

Vědci zjistili, že imunitních buněk, které bojují s infekcí, bylo vice u pacientů s HIV, kteří užívali konopí.

Původně preklinický výzkum potvrzoval názor, že THC při HIV působí jako imunosupresivum, zvyšuje virovou nálož a zhoršuje pacientův stav.5 Novější výzkum nicméně prokazuje imunostimulační účinky.

Vědci z Louisianské státní univerzity ve své studii z roku 2011 zjistily ohromující výsledky, když opice 28 dní před infekcí SIV (opičí verze viru HIV) dostávaly THC. To mělo nějaký typ protektivního účinku, prodlužovalo opicím život a snižovalo virovou nálož.6

Další výzkum téhož týmu z roku 2014 posunul tyto výsledky o krok dál. Tentokrát dostávaly opice THC sedmnáct týdnů před infekcí SIV. Nejenže došlo ke zvýšení počtu T-lymfocytů a ke snížení virové nálože, ale THC jako by chránilo opice před poškozením střev, které obvykle virus způsobuje.7

Tyto úžasné výsledky byly replikovány i u lidí. Ve studii, jíž prováděli výzkumníci z univerzit ve Virginii a na Floridě, byla porovnávána množství bílých krvinek CD4 a CD8 u vzorku 95 pacientů s HIV, z nichž někteří byli chronickými uživateli konopí.8 Vědci zjistili, že u pacientů, kteří užívali konopí, byly hladiny obou imunitních buněk, bojujících s infekcemi, vyšší. To nasvědčuje tomu, že rostlina jejich imunitní systém posílila.

Konopí, rakovina a imunitní systém

Rakovina v nějaké životní fázi postihne každého druhého z nás. Není jasné, proč se tak děje, ale většina rakovin má tentýž mechanismus.

Náš imunitní systém je nastaven na identifikaci škodlivých buněk a mechanismem apoptózy eliminuje všechny, z nichž by se mohly stát nádory. Rakovinné buňky naneštěstí mohou náš imunitní systém přechytračit tak, že pracuje v jejich prospěch.

Kanabinoidní vědkyně z Madrid Complutense University Esther Martinez popisuje spojení, kterým spolu komunikují rakovinné buňky a imunitní systém: „Když tumor hovoří s imunitním systémem, neguje signál,“ řekla serveru Project CBD. „Takže říká něco jako ‚Jsem tady, a teď chci, abys pracoval pro mě.‘ A místo aby napadl nádor, který vysílá signály pro přežití, imunitní systém kolem nádoru se změní. Nádory mají schopnost imunitní systém vypnout.“

Když imunitní systém nemá nabito, rakovinné buňky se mohou nekontrolovatelně množit a růst. Až dosud byly jedinými protirakovinnými zbraněmi léčení typu chemoterapie, které neničí jen rakovinné buňky, ale také rychle rostoucí buňky zdravé.

Není pak nijak překvapivé, že kolem protinádorových vlastností konopné rostliny – zejména THC a CBD – panuje tolik vzrušení. Byl to Manuel Guzmán, Estheřin kolega na Complutense university, kdo vydláždil cestu výzkumu účinků kanabinoidů, ničících rakovinu, a to primárně – ale nikoliv výhradně – pomocí apoptózy.

Velmi málo se nicméně ví, jak mezi sebou během tohoto procesu reaguje imunitní systém a kanabinoidy. Jedním z důvodů je, že v mnoha preklinických pokusech se štěpy lidských nádorů voperovávají myším, u nichž byla vyvolána imunosuprese, aby se předešlo odvržení štěpu.

Existují i studie na myších s plnou imunitou, jako byla studie dr. Wai Liu z roku 2014, která zkoumala účinky THC a CBD na mozkové nádory v kombinaci s radioterapií. Nejenže se nádory výrazně zmenšily, ale studie nezjistila žádnou nebo jen nepatrnou imunosupresi.10

To jsou dobré zprávy, protože kanabinoidy mohou také způsobovat apoptózu v lymfocytech, čímž by potenciálně tlumily imunitní systém. Schopnost kanabinoidů tlumit i posilovat imunitní systém posiluje argumenty, že endokanabinoidní systém je součástí imunomodulace. Jak dr. Liu řekl serveru Project CBD: „Domnívám se, že kanabinoidy mají podvojný účinek: jednak přímým zabíjením nepřátelských buněk, jednak zvyšováním imunity pomocí snižování hladiny imunitních buněk, jejichž funkcí je zadržovat buňky, které zabíjejí nájezdníky.“

Imunoterapie na rakovinu

Nejistota o interakci mezi kanabinoidy a imunitním systémem vyvolává kolem potenciálního užívání léčebného konopí během imunoterapie jisté pochyby. Imunoterapie má být zázračným lékem budoucnosti na rakovinu, a funguje pomocí opětovného učení bílých krvinek detekci a zabíjení rakovinných buněk v těle. Prozatím existuje nicméně jen jedna studie, která zkoumá, jak celý proces ovlivňují kanabinoidy – a její výsledky jsou problematické.

Během této studie na Rambam Medical Center v izraelské Haifě pacienti, kteří užívali léčebné konopí spolu s imunoterapeutickým lékem proti rakovině Nivolumabem, měli o 50 % nižší odezvu na tento lék než ti, kteří užívali jen imunoterapii.11 Zajímavé je, že účastníci studie, kteří užívali léčebné konopí s vysokým obsahem THC, reagovali na imunoterapii lépe než pacienti, užívající přípravky s nízkým obsahem THC. Mezi jednotlivými skupinami účastníků studie nebyly zjištěny žádné významné rozdíly v délce přežití.

Máme také případová svědectví z Kalifornie, kde pacienti tvrdí, že jim dělá dobře kombinace imunoterapie s nízkými dávkami na CBD bohatého konopného výtažku pod dozorem lékaře. Navíc malý, ale narůstající počet preklinických studií naznačuje, že kombinace THC a CBD s konvenční chemoterapií a ozařováním může mít mohutný synergistický efekt na léčbu rakoviny. Tyto nálezy ale nebyly replikovány ve studiích na lidech.

Bez ohledu na nejasnosti kolem kanabinoidů a imunoterapie většina vědeckých dat svědčí pro to, že je čas opustit antikvární a zavádějící nálepku imunosupresiva a přijmout myšlenku, že kanabinoidy jsou obousměrné imunomodulátory. Dr, Mariano Garcia de Palau, španělský konopný klinik a člen Španělského střediska pro léčebné konopí, to viděl v praxi.

„Myslím, že [konopí] je imunosupresivní, když tělesný imunitní systém reaguje přehnaně,“ říká dr. Garcia de Palau, „ale jinak reguluje a koriguje imunitní systém. Vlastně se dá říci, že funguje jako endokanabinoidní systém a vnáší do organismu rovnováhu.“

Co to znamená v praxi, pokud pravidelně užíváte konopí, máte narušený imunitní systém a začínáte s imunoterapií? Pokud je to jen trochu možné, spolehněte se na radu svého lékaře. Mezitím musíme jen doufat, že na složitý vztah mezi endokanabinoidním systémem, naší imunitní odezvou a složkami rostliny konopí vrhne světlo další výzkum.

Mary Biles je novinářka, blogerka a vzdělavatelka se zázemím v oblasti holistického zdraví. Má dva domovy: ve Velké Británii a ve Španělsku. Zasvětila svou práci přesným zprávám o pokroku ve výzkumu léčebného konopí. Toto je její první článek pro server Project CBD.

Odkazy

 1. Caroline Turcotte, Marie-Renée Blanchet, Michel Laviolette, and Nicolas Flamand. The CB2receptor and its role as a regulator of inflammation. Cellular and Molecular Life Sciences. 2016; 73(23): 4449–4470. doi: 10.1007/s00018-016-2300-4
 2. Rupal Pandey, Khalida Mousawy, Mitzi Nagarkatti, and Prakash Nagarkatti. Endocannabinoids and immune regulation. Pharmacol Res. 2009 Aug; 60(2): 85–92, doi: 10.1016/j.phrs.2009.03.019
 3. Francieli Vuolo,  Fabricia Petronilho,  Beatriz Sonai, Cristiane Ritter, Jaime E. C.Hallak, Antonio Waldo Zuardi, José A. Crippa, and Felipe Dal-Pizzol. Evaluation of Serum Cytokines Levels and the Role of Cannabidiol Treatment in Animal Model of Asthma. Mediators of Inflammation. 2015; 2015: 538670. doi: 10.1155/2015/538670
 4. Barbara L. F. Kaplan, Alison E. B. Springs, and Norbert E. Kaminski. The Profile of Immune Modulation by Cannabidiol (CBD) Involves Deregulation of Nuclear Factor of Activated T Cells (NFAT).  Biochem Pharmacol. 2008 Sep 15; 76(6): 726–737. doi: 10.1016/j.bcp.2008.06.022
 5. Roth MD, Tashkin DP, Whittaker KM, Choi R, Baldwin GC. Tetrahydrocannabinol suppresses immune function and enhances HIV replication in the huPBL-SCID mouse. Life Sciences. 2005 Aug 19;77(14):1711-22.
 6. Patricia E. Molina Peter Winsauer Ping Zhang Edith Walker Leslie Birke Angela Amedee Curtis Vande Stouwe Dana Troxclair Robin McGoey Kurt Varner Lauri Byerley Lynn LaMotte. Cannabinoid Administration Attenuates the Progression of Simian Immunodeficiency Virus. AIDS Research and Human Retroviruses Vol. 27, No. 6. https://doi.org/10.1089/aid.2010.0218
 7. Patricia E. Molina,Angela M. Amedee, Nicole J. LeCapitaine, Jovanny Zabaleta, Mahesh Mohan, Peter J. Winsauer, Curtis Vande Stouwe, Robin R. McGoey, Matthew W. Auten, Lynn LaMotte, Lawrance C. Chandra, and Leslie L. Birke. Modulation of Gut-Specific Mechanisms by Chronic Δ9-Tetrahydrocannabinol Administration in Male Rhesus Macaques Infected with Simian Immunodeficiency Virus: A Systems Biology Analysis. AIDS Res Hum Retroviruses. 2014 Jun 1; 30(6): 567–578. doi: 10.1089/aid.2013.0182
 8. Keen L, Abbate A, Blanden G, Priddie C, Moeller FG, Rathore M. Confirmed marijuana use and lymphocyte count in black people living with HIV. Drug Alcohol Depend. 2017 Nov 1;180:22-25. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2017.07.026.
 9. Guzmán M.  M J Duarte, C Blázquez, J Ravina, M C Rosa, I Galve-Roperh, C Sánchez, G Velasco, and L González-Feria. A pilot clinical study of Δ9-tetrahydrocannabinol in patients with recurrent glioblastoma multiforme. Br J Cancer. 2006 Jul 17; 95(2): 197–203. doi: 10.1038/sj.bjc.6603236
 10. Katherine A. Scott, Angus G. Dalgleish and Wai M. Liu. The Combination of Cannabidiol and Δ9-Tetrahydrocannabinol Enhances the Anticancer Effects of Radiation in an Orthotopic Murine Glioma Model. Molecular Cancer Therapeutics. MCT-14-0402 doi: 10.1158/1535-7163
 11. Taha T, Meiri D, Talhamy S, Wollner M, Peer A, Bar-Sela G. Cannabis Impacts Tumor Response Rate to Nivolumab in Patients with Advanced Malignancies. Oncologist. 2019 Jan 22. pii: theoncologist.2018-0383. doi: 10.1634/theoncologist.2018-0383.