Lékaři začínají k léčbě některých nemocí předepisovat léčebné konopí. Podle některých studií může také pomáhat ulevit od příznaků Crohnovy nemoci.

Amanda Barrell | původně publikováno 10. prosince 2018 na https://www.medicalnewstoday.com/articles/323939.php

Crohnova nemoc je druhem zánětlivé choroby střev (inflammatory bowel disease (IBD)). Toto chronické onemocnění způsobuje záněty částí trávícího systému. Lékaři ještě plně nechápou, co Crohnovu nemoc způsobuje, mají ale za to, že souvisí s problémy s imunitním systémem.

Příznaky Crohnovy nemoci se významně liší co do typů a závažnosti, často ale zahrnují:

 • průjem
 • bolest břicha a křeče
 • únavu
 • nevolnost nebo nechutenství
 • úbytek na váze

Crohnova nemoc typicky udeří a vymizí, aby se pak zase vrátila s neztenčenou silou. To znamená, že nemocní zažívají období remise, během nichž mají jen málo příznaků nebo žádné, a „záchvaty,“ kdy se jejich příznaky zhoršují. V současnosti neumíme Crohnovu chorobu vyléčit, a tak se léčba soustřeďuje na úlevu od příznaků a udržené nemocné/ho v remisi.

V tomto článku se podíváme na výzkum, zda marihuana může pomoci s léčbou Crohnovy choroby. Soustředíme se také na přínosy, rizika a vedlejší účinky léčebného konopí.

Může léčebné konopí léčit Crohnovu nemoc?

Existují jisté vědecké důkazy, podle kterých marihuana, známá též jako konopí, může snižovat záněty, které způsobují mnohé z příznaků Crohnovy choroby.

Systematický souhrn z roku 2018 nicméně došel k závěru, že důkazů o tom, že by marihuana a marihuanový olej byly bezpečné a účinné pro lidi s aktivní Crohnovou nemocí není dostatek.

Souhrn analyzoval výsledky tří studií.

První studie zahrnovala 21 lidí s aktivní Crohnovou chorobou, kteří po osm týdnů kouřili buď jednu marihuanou cigaretu, nebo placebo.

Lidé ve skupině s marihuanou měli vyšší pravděpodobnost, že dosáhnou klinické remise, než lidé ve skupině s placebem. Lidé v marihuanové skupině nicméně také zažívali silnější vedlejší účinky včetně ospalosti, nevolnosti, ztrát paměti a zmatenosti. Podle výzkumníků byly tyto účinky jen slabé.

Druhá studie porovnávala marihuanový olej s placebo olejem na 22 lidech s aktivní Crohnovou nemocí a nezjistila žádné rozdíly v poměru klinických remisí.

Ve třetí studii podávali výzkumníci 8 týdnů padesáti lidem s aktivní Crohnovou nemocí buď marihuanový olej, nebo placebo. Zjistili, že marihuanový olej vedl k lepším skórům v kvalitě životy a závažnosti příznaků než placebo.

Podle autorů systematického přehledu byla kvalita důkazů v těchto studiích nízká. Poznamenávají též, že dvě ze studií trpěly vysokým rizikem systematické chyby. Podle jejich závěrů je třeba k vyhodnocení bezpečnosti a účinnosti marihuany pro léčbu lidí s Crohnovou chorobou dalších a rozsáhlejších studií.

Jak to funguje?

Marihuana obsahuje mnoho různých látek včetně kanabinoidů, které mohou za účinky drogy. Kanabinoidy fungují interakcí s tělesným endokanabinoidním systémem, o němž vědci věří, že hraje roli v regulaci mnoha tělesných procesů. Tyto procesy zahrnují:

 • bolest
 • náladu
 • chuť k jídlu
 • gastrointestinální motilitu
 • paměť
 • emoce
 • odezvu na stress
 • imunitní funkce

Ve Spojených státech a v některých dalších zemí lékaři předepisují léčebné konopí k léčbě několika nemocí a příznaků včetně roztroušené sklerózy, epileptických záchvatů, chemoterapií vyvolané nevolnosti a zvracení.

Které příznaky to léčí?

Současný stav výzkumu nasvědčuje tomu, že marihuana může pomoci při:

 • snížení bolesti břicha
 • zvýšení chuti k jídlu
 • snížení průjmovitosti
 • úlevě od nevolnosti

O účinnosti léčebného konopí pro léčbu těchto příznaků u nemocných Crohnovou chorobou jsou ale jen omezené důkazy.

Jedna studie zjistila, že u dospívajících s IBD je užívání marihuany obecně rozšířené, a že mnozí uživatelé věřil, že jim pomáhá od fyzické bolesti.

Jak konopí užívat

V USA se legalita marihuany liší stát od státu.

V roce 1996 se Kalifornie stala prvním státem USA, jenž legalizoval léčebné konopí. O d té doby se přidalo dalších 32 amerických států, hlavní město Washington, Guam a Portoriko.

Tato území zařadila schválené programy léčebného konopí do režimu, jenž chrání uživatele drogy z léčebných příčin před potrestáním. Detaily se mezi jednotlivými státy liší, ale v programech se vesměs používají méně potentní odrůdy marihuany.

Uživatelé nejčastěji balí drogu do marihuanové cigarety a kouří ji, nebo používají vaporizér. Tento přístroj dovoluje inhalovat výpary a přitom drogu nekouřit. Léčebné konopí se také dá pořídit jako jedlý olej, olej ve spreji, nebo v tobolkách.

Rizika a vedlejší účinky

Marihuana může způsobit celou řadu krátkodobých a dlouhodobých vedlejších účinků. Ty se nicméně liší člověk od člověka, a někteří lidé je nezažijí vůbec.

Krátkodobé účinky nastávají, jen když se v těle nacházejí kanabinoidy. Mohou zahrnovat:

Pro tyto účinky by lidé neměli užívat marihuany před řízením, ovládáním potenciálně nebezpečných strojů, ani před jinými činnostmi, jež vyžadují rychlé myšlení nebo reflexy.

Dlouhodobé účinky jsou takové, které mohou postihnout lidi, jež užívají marihuanu po nějaký čas soustavně.

Mohou zahrnovat depresi, úzkostnost a závislost. Ti, kdo kouří marihuanu, také riskují, že se u nich vyvinou fyzické zdravotní obtíže, jako je chronický kašel, bronchitida či plicní infekce.

V některých případech může dlouhodobé užívání marihuany vyvolat nemoc, zvanou kanabinoidní hyperemetický syndrom (syndrom častého zvracení z konopí). Jeho příznaky zahrnují nevolnost, zvracení a bolest břicha.

Zdravotničtí profesionálové doporučují, aby se někteří lidé léčebnému konopí zcela vyhnuli. Jde především o těhotné ženy, protože nemáme dost důkazů o neškodnosti drogy pro nenarozené dítě.

Lidé s osobní nebo rodinnou historií psychických poruch by se měli marihuaně také vyhnout, protože může zhoršit jejich příznaky.

Souhrn

Crohnova choroba je dlouhodobou neléčitelnou nemocí. Omezené důkazy naznačují, že léčebné konopí by mohlo mírnit některé příznaky Crohnovy nemoci. K jejich potvrzení je nicméně třeba dalšího výzkumu.

Je důležité připomenout, že dosáhnout a udržet remisi při Crohnově nemoci může řada různých léčiv. Každý, kdo zvažuje použití léčebného konopí, by se měl poradit s lékařem.