Objasnění 10 nejčastějších mýtů o léčebném a rekreačním konopí poskytne přesné informace, sníží jeho stigma a zajistí bezpečné a odpovědné užívání.

10 nejčastějších mýtů o léčebném a rekreačním konopí je zásadní pro podporu informovaného rozhodování, snížení stigmatizace a podporu diskusí založených na důkazech, což povede k bezpečnějšímu užívání a lepší veřejné politice. Podle dr. Petera Grinspoona, lékaře primární péče a specialisty na konopí z Massachusetts General Hospital a lektora medicíny na Harvard Medical School, existuje mnoho mýtů a mylných představ o konopí a jeho zdravotních účincích na chronická onemocnění. Zde jsou některé z nejběžnějších:

MÝTUS: KONOPÍ NEMÁ ŽÁDNÝ LÉČEBNÝ UŽITEK.

Realita: I když konopí může mít potenciální terapeutické přínosy pro určité chronické stavy, není všelékem. Jeho účinnost se liší v závislosti na onemocnění a jednotlivci. Vědecký výzkum stále pokračuje, aby určil celou řadu léčebných využití.

Konopí, známé také jako marihuana nebo “tráva”, je rostlina, která obsahuje více než 100 různých chemických látek zvaných kanabinoidy, z nichž nejznámější jsou tetrahydrokanabinol (THC) a kanabidiol (CBD). Pacienti uvádějí různé výhody CBD, včetně úlevy od nespavosti, úzkosti, spasticity a bolesti. Léčebné konopí se běžně používá pro kontrolu chronické bolesti a jako svalový relaxant. Uvádí se také, že pomáhá při glaukomu, hubnutí, nevolnosti, posttraumatické stresové poruše (PTSD) u veteránů, syndromu bolesti a chřadnutí souvisejícího s HIV, syndromu dráždivého tračníku (IBS), Crohnově chorobě, epilepsii, záchvatech a roztroušené skleróze (RS).

Omezený výzkum naznačuje, že kanabinoidy mohou mít následující využití:

 • Snižují úzkost
 • Zmírňují bolest a zánět
 • Kontrolují nevolnost související s chemoterapií
 • Inhibují růst rakovinných buněk
 • Uvolňují svalové napětí u RS
 • Zvyšují chuť k jídlu u pacientů s rakovinou a AIDS

MÝTUS: KOUŘENÍ KONOPÍ JE STEJNĚ ŠKODLIVÉ JAKO KOUŘENÍ TABÁKU.

Realita: Přestože kouření jakékoli látky může mít nepříznivé zdravotní účinky, výzkumy naznačují, že kouření konopí je obecně méně škodlivé než kouření tabáku. Je však důležité si uvědomit, že přesto může kouření konopí negativně ovlivnit dýchací systém.

Ačkoli studie BMJ z roku 2008 stanovila jako ekvivalent dávky pro nepříznivé účinky na plicní funkce přepočet 1 konopný joint = 2,5-5 tabákových cigaret, článek Pulmonary Therapy publikovaný v roce 2021 vyvozuje, že ekvivalence škodlivosti vystavení kouři z konopí a cigaret je nejistá.
„Kouření cigaret je ve Spojených státech odpovědné za více než 480 000 úmrtí ročně, z toho více než 41 000 úmrtí v důsledku pasivního kouření,“ uvádí CDC. „To je asi jedno z pěti úmrtí ročně nebo 1300 úmrtí každý den. Kuřáci umírají v průměru o 10 let dříve než nekuřáci.”

MÝTUS: LIDÉ SE MOHOU KONOPÍM PŘEDÁVKOVAT.

Realita: Podle federálního vládního Národního institutu pro zneužívání drog (NIDA), nikdy nedošlo k úmrtí dospělých, která by byla připsána pouze konopí. Konzumace velkého množství však může vést k nepohodlí a dočasným vedlejším účinkům.

„Nikdo nikdy nezemřel na předávkování konopím,“ řekl Grinspoon pro LifeSciencesIntelligence. „Nicméně z osobní zkušenosti a zkušeností mnoha lidí, které znám, může užívání příliš velkého množství konopí vést k velmi nepříjemnému zážitku.“

V LaPlace v Louisianě rozhodla v únoru 2019 dr. Christy Montegutová, 70letá koronerka farnosti St. John the Baptist Parish, že 39letá žena zemřela na nadměrné množství THC – primární psychoaktivní složky v konopí. Odborníci a výzkumníci jsou však velmi skeptičtí, protože žádná zaznamenaná úmrtí dospělých dosud nebyla připsána THC a nahlášená hladina THC v krvi této ženy je považována za nízkou (8,4 ng/ml).
Zprávy o úmrtích souvisejících s užíváním konopí se občas objevují po celé zemi, ale důkazy o smrtelné toxicitě chybí. Odborníci tvrdí, že pravděpodobnost úmrtí pouze v důsledku expozice THC je neuvěřitelně nízká a nedostatečná ke změně politiky.
V roce 2022 byla ve Virginii zatčena 30letá matka poté, co její 4letý syn zemřel na konzumaci toho, co sama považovala za gumové bonbony s CBD – ale bylo zjištěno, že obsahovaly THC. Soudní lékař přisoudil smrt toxicitě THC, ale odborníci na konopí jsou skeptičtí ohledně přímé souvislosti mezi THC a smrtí. Zatímco je vysoce nepravděpodobné, že konopí samo o sobě způsobí smrt, nehody nebo zranění pod jeho vlivem mohou vést k úmrtím. Odborníci se domnívají, že dítě, které zkonzumuje velké množství THC, může být v útlumu (sedaci) a pokud by zvracelo, může se udusit.

MÝTUS: UŽÍVÁNÍ KONOPÍ VEDE K RAKOVINE PLIC.

Realita: Souvislost mezi kouřením konopí a rakovinou plic není tak přímočará jako u kouření tabáku. Zatímco silné a dlouhodobé kouření konopí může být spojeno s respiračními problémy, důkazy o zvýšeném riziku rakoviny plic jsou v současnosti neprůkazné.

„Kouření konopí nikdy nebylo – navzdory nekonečným vládou zadávaným studiím, které se snažily souvislost prokázat – spojováno s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), rozedmou plic nebo rakovinou plic,“ řekl Grinspoon. „Současně kouření konopí způsobuje akutní bronchitidu v plicích a lékaři ho nedoporučují kvůli produktům spalování, jako je dehet, benzen a polycyklické aromatické uhlovodíky.“

Článek Pulmonary therapy z roku 2021 stanovil, že inhalace konopí spalováním vede k významným respiračním účinkům, včetně změn plicních funkcí a symptomů. Vztah mezi rakovinou plic a inhalací konopí spalováním však zůstává nejasný.

MÝTUS: KONOPÍ JE EXTRÉMNĚ NÁVYKOVÉ.

Realita: Zatímco konopí může být pro některé jedince návykové, ne každý, kdo ho užívá, se stane závislým. Riziko závislosti závisí na různých faktorech, včetně genetiky, frekvence užívání a osobní náchylnosti.

„Údaje o míře závislosti na konopí nebo poruchách jeho užívání byly během války proti drogám psychiatry významně a nezodpovědně navýšeny,“ řekl Grinspoon. „Tvrdili, že dospělých užívajících konopí je na něm závislých mezi 9-33%, ale pravděpodobněji je to kolem 2-5%.

Studie publikovaná v American Journal of Psychiatry zjistila, že prevalence 12měsíční a celoživotní poruchy užívání marihuany byla 2,5 %, resp. 6,3 %. Tito lidé užívali marihuanu často, v průměru 225,3 dnů za rok, v případě celoživotní poruchy byl průměr 274,2.
Pravděpodobnost poruchy byla vyšší u mužů, původních obyvatel Ameriky, svobodných jedinců, osob s nízkými příjmy a mladých dospělých. Porucha užívání marihuany byla spojena s užíváním jiných látek, afektivními, úzkostnými a osobnostními poruchami. Postižení bylo spojeno s 12měsíční poruchou užívání marihuany. Jak se závažnost stavu zvyšovala, asociace sílily. Pouze 24,3 % jedinců s celoživotní poruchou užívání marihuany vyhledalo odvykací programy nebo profesionální léčbu.

„Ano, lidé mohou získat na konopí závislost, ale nemají tendenci se kvůli tomu zranit nebo vloupat do lékárny, jako je tomu u závislosti na opiátech,“ řekl Grinspoon. „Konopí má nízkou až střední náchylnost ke zneužívání. Rozhodně není zdaleka tak vysoká jako u alkoholu nebo tabáku, jejichž užívání není regulováno vůbec. Lidé neumírají na závislost na konopí.“

MÝTUS: UŽÍVÁNÍ KONOPÍ ZPŮSOBUJE DLOUHODOBOU ZTRÁTU PAMĚTI.

Realita: Četné studie vyvrátily mýtus, že užívání konopí způsobuje dlouhodobou ztrátu paměti. Výzkum ukazuje, že i když může konopí ovlivnit krátkodobou paměť, zejména díky THC, neexistuje žádný nebo jen malý důkaz, že vede k trvalému nebo významnému poškození dlouhodobé paměti.

Dlouhodobé užívání konopí během dospívání je spojováno se změnami v hipokampu a potenciálními účinky na paměťové procesy. Dopad na paměť však není tak závažný, jak některá tvrzení naznačují, a nevede k trvalé ztrátě paměti.
U dospělých důkazy naznačují, že konopí primárně ovlivňuje krátkodobou paměť a jakýkoli potenciální dopad na dlouhodobou paměť je minimální a není natolik významný, aby způsobil ztrátu dlouhodobé paměti.
Myšlenka, že užívání konopí ze své podstaty způsobuje dlouhodobou ztrátu paměti, je nepodložená a dostupný výzkum podporuje jemnější pochopení jeho účinků na paměťové funkce.

Grinspoon podporuje myšlenku, že konopí je bezpečnější možností než některé farmaceutické léky, jako je Ambien, o kterých je známo, že způsobují ztrátu paměti a disociativní události. Grinspoon věří, že použití malého množství CBD s THC v poživatinách nebo tinkturách pro spánek je dobrou volbou s nízkým rizikem. Omezené znalosti a zapojení lékařů však brání potenciálnímu snižování škod, které by konopí mohlo nabídnout, pokud by bylo využíváno v širším měřítku.

MÝTUS: KONOPÍ JE VSTUPNÍ DROGOU.

Realita: Myšlenka, že užívání konopí nevyhnutelně vede k užívání tvrdších drog, byla vyvrácena. I když může existovat souvislost mezi raným užíváním konopí a následným užíváním drog, korelace neimplikuje příčinnou souvislost. Ke vzorcům užívání drog přispívá více faktorů, jako je individuální zranitelnost a sociální vlivy.

Ve studii, publikované Psychological Medicine v roce 2023, vědci analyzovali více než 4 000 dvojčat z Colorada a Minnesoty. Nezjistili žádnou souvislost mezi legalizací konopí a nárůstem kognitivních, psychologických, sociálních, vztahových nebo finančních problémů jeho uživatelů. Navzdory obavám, že by konopí mohlo být vstupní branou k dalším škodlivějším látkám, studie nezjistila žádné změny v nelegálním užívání drog po legalizaci konopí.

Na základě zjištění této konkrétní studie neexistují žádné důkazy, které by podporovaly názor, že konopí působí jako vstupní droga mezi dospělými ve státech, kde bylo konopí legalizováno pro rekreační užívání.

MÝTUS: VŠECHNY FORMY KONOPÍ MAJÍ STEJNÝ ÚČINEK.

Realita: Různé odrůdy a formy konopí obsahují různé kombinace kanabinoidů a dalších sloučenin, které mohou mít různé zdravotní účinky. Například CBD (kanabidiol) je neintoxikační a může mít terapeutický potenciál, zatímco THC (delta-9-tetrahydrokanabinol) je zodpovědný za psychoaktivní účinky konopí.

Ne, všechny formy konopí nemají stejný účinek. Konopí je rostlina, která obsahuje různé chemické sloučeniny se dvěma primárními třídami sloučenin, které mají významné účinky: kanabinoidy a terpeny.

Kanabinoidy
Nejznámějšími kanabinoidy jsou tetrahydrokanabinol (THC) a kanabidiol (CBD), ale v konopí je identifikováno přes 100 dalších. THC je psychoaktivní sloučenina, která je zodpovědná za stavy „high“ a může způsobit euforii, změněné vnímání, relaxaci a zvýšenou chuť k jídlu. Naopak CBD není psychoaktivní a je častěji spojováno s potenciálními terapeutickými účinky, jako je úleva od bolesti, snížení úzkosti a protizánětlivé vlastnosti.

Terpeny
Terpeny jsou aromatické sloučeniny, které se nacházejí v konopí a dalších rostlinách. Přispívají k výrazné vůni a chuti různých odrůd a hrají roli při ovlivňování celkových účinků konopí. Některé terpeny mohou podporovat relaxaci, zatímco jiné mohou zvyšovat bdělost nebo měnit způsob interakce kanabinoidů s tělem.
„Terpeny jsou věc, která dodává konopí chuť a vůni: některé vás probudí nebo uspí,“ řekl Grinspoon.
Kombinace kanabinoidů a terpenů v konkrétní odrůdě vytváří to, co je známé jako „entourage efekt“. To znamená myšlenku, že různé sloučeniny v konopí spolupracují synergicky a vzájemně posilují a modulují své účinky.

Účinky konopí mohou být ovlivněny také faktory, jako je způsob konzumace (kouření, vaping, poživatiny atd.), dávkování, individuální tolerance a celkový stav mysli a prostředí uživatele.
Je nezbytné si uvědomit, že účinky konopí se mohou mezi jednotlivci značně lišit a to, co může zažít jeden člověk, může u druhého vyvolat něco jiného. Kromě toho se zákonnost a předpisy týkající se konopí mohou lišit region od regionu, takže je důležité být informován o místních zákonech a činit odpovědná rozhodnutí týkající se jeho použití.

MÝTUS: UŽÍVÁNÍ KONOPÍ ZPŮSOBUJE PSYCHÓZU.

Realita: I když konopí může u citlivých jedinců zhoršit existující psychotické poruchy, samo o sobě nutně psychózu nevyvolává.

Studie naznačují, že užívání konopí je spojeno s vyšším rizikem dřívějšího nástupu psychotických poruch, zejména u jedinců s dalšími rizikovými faktory, jako je rodinná anamnéza takových stavů. Intoxikace konopím, zejména ve vysokých dávkách, může vyvolat dočasné psychotické epizody. Prožívání těchto epizod může být spojeno se zvýšeným rizikem pozdějšího rozvoje psychotické poruchy. Na tento vztah může mít vliv i souhra genetiky člověka.

Důkazy naznačují, že užívání konopí může vést k dřívějšímu nástupu psychózy u lidí s genetickými rizikovými faktory pro psychotické poruchy. Může také zhoršit příznaky u již postižených. Některé důkazy navíc spojují užívání konopí s jinými duševními chorobami a sebepoškozováním, včetně sebevražedných myšlenek a chování. K plnému pochopení těchto vztahů je však zapotřebí dalšího výzkumu, protože vliv konopí na duševní zdraví ovlivňuje mnoho faktorů, jako je frekvence užívání a potence konopí a individuální vlastnosti člověka. K určení příčin a faktorů zranitelnosti je nezbytný prospektivní a dlouhodobý výzkum.

Jakmile člověk dosáhne dospělosti, podle Grinspoona se řešení jednotlivých otázek stává záležitostí spíše vzdělávání než přímo prohibice. Jedna taková otázka se týká užívání konopí, kde jisté skupiny musí být obezřetné. Lidé s osobní nebo rodinnou anamnézou psychózy patří k těm, kteří by se užívání konopí měli vyhnout. Souvislost mezi konopím a psychózou je složitá a tvrzení některých psychiatrů naznačující, že konopí zvyšuje míru schizofrenie, jsou nepodložená. „Navzdory významnému nárůstu uživatelů konopí po celém světě zůstává prevalence schizofrenie od 50. let stabilní na úrovni přibližně 1 %, což naznačuje, že konopí pravděpodobně není přímou příčinou.“

Nicméně, zatímco konopí samo o sobě nemusí působit zvýšení celkového výskytu schizofrenie, může potenciálně vyvolat dřívější nástup schizofrenie u jedinců již predisponovaných k tomuto stavu. Přestože absolutní počet případů schizofrenie nemusí narůstat, tato časná manifestace může mít hluboké důsledky. Pokud se například psychóza objeví ve věku 20 let místo 25 let, mladí dospělí ztratí pět klíčových let, aby se naučili dospělým dovednostem, péči o sebe a fungování ve společnosti. Časný rozvoj psychózy může vést k horším výsledkům ve srovnání s pozdějším nástupem.
Proto je nezbytné si uvědomit, že konopí může být škodlivé ve specifických situacích, zejména při spouštění psychózy nebo destabilizaci jedinců s bipolární poruchou. Zatímco někteří jedinci s bipolární poruchou tvrdí, že jim konopí pomáhá, u jiných může dojít k výrazné destabilizaci. V důsledku toho je pro přijímání informovaných rozhodnutí o konzumaci konopí zásadní, aby člověk pochopil účinky konopí a potenciální dopad jeho užívání na duševní zdraví, řekl Grinspoon.

MÝTUS: KOUŘENÍ KONOPÍ JE JEDINÝ ZPŮSOB, JAK JE KONZUMOVAT.

Realita: Zatímco konopí lze kouřit, odborníci na konopí doporučují orální konzumaci před kouřením kvůli jemnějšímu účinku, kontrolovanému dávkování a vyloučení respiračních problémů. Volba způsobu konzumace by však měla být založena na individuálních preferencích a zdravotních hlediscích. Odpovědné a informované užívání konopí je nezbytné pro bezpečný zážitek.

Zatímco dostupnost metod se může lišit v závislosti na právních předpisech v jednotlivých státech, existuje minimálně 12 standardních metod pro konzumaci konopí:

 • Kouření (jointy nebo dýmky)
 • Vaping (ohřev rostlinného materiálu nebo koncentrátů)
 • Poživatiny (potravinářské výrobky jako sušenky, gumové bonbóny a cukrovinky)
 • Tinktury (sublingvální extrakty)
 • Topické látky (krémy, pleťové vody a balzámy)
 • Dabbing (vdechování koncentrovaných extraktů)
 • Nápoje (čaje a limonády)
 • Kapsle (ve formě pilulek nebo kapslí)
 • Čípky (rektální nebo vaginální zavádění)
 • Sublingvální proužky (rozpouštějící se proužky pod jazykem)
 • Náplasti (adhezivní náplasti na kůži)
 • Spreje (ústní spreje pro rychlou spotřebu)

„Pro jedince, kteří potřebují okamžitou úlevu, existuje alternativní možnost známá jako vaporizér suchých bylin. To je zvláště výhodné pro ty, kteří podstupují chemoterapii a při nevolnosti si nemohou dovolit čekat hodinu, než poživatina začne účinkovat. Vaporizér funguje tak, že bylinu zahřeje na teplotu přibližně 200 stupňů Celsia a vytvoří páru, která umožňuje extrakci kanabinoidů bez škodlivých účinků kouření nebo produktů spalování. V konečném důsledku je použití vaporizéru mnohem šetrnější k plícím a celkovému zdraví.“

Pro získání přesných a aktuálních informací o potenciálních přínosech a rizicích konopí u konkrétních chronických onemocnění je nezbytné konzultovat problémy se zdravotníky a spoléhat se na vědecký výzkum.
Grinspoon radí pacientům, aby otevřeně diskutovali o léčebném konopí se svými lékaři, a naléhá na lékaře, aby byli vzdělaní, otevření a neodsuzovali pacienty kvůli užívání konopí, aby si zachovali důvěru ve vztah lékař–pacient.

Zdroj: https://pharmanewsintel.com/features/top-10-myths-about-medicinal-and-recreational-cannabis