Léčebné konopí dozajista je součástí konopného průmyslu, jenž roste a získává enormní přijetí všude po světě. Nelze dostatečně zdůraznit roli, jíž léčebné konopí sehrálo v rychlém rozvoji konopného průmyslu v posledním desetiletí. Obsah kanabinoidů a terpenů v konopí z něj dělá přínos pro léčbu řady nemocí a chorobných stavů. Objev celé šíře použití konopí v lékařském světě není ani zdaleka úplný; každoročně na toto téma vzniká řada výzkumů.

V tomto článku se podíváme na některá pro a proti léčebného konopí. To může sloužit jako ukazatel enormního dopadu a potenciálu léčebného konopí, a jako úvod do některých problémů, jež lze překonávat v zájmu dovedení terapie léčebným konopím do vyššího stupně.

Pro

Použití konopí u některých nemocí bylo přinejmenším revoluční; jako přírodní produkt nemá žádné vedlejší účinky, které známe u velkého množství farmaceutických výrobků, které se normálně používají na odpovídající onemocnění. Bližší pohled odhaluje některé z výhod, které konopí má. Zahrnují:

Přírodní a víceúčelové: Jak jsme uvedli výše, konopí je prospěšný přírodní přípravek, který je velmi užitečný v lékařství a používá se řadou způsobů. Může se kouřit, vaporizovat, používat v povrchových krémech, tělových vodách, tinkturách, a v jídlech a nápojích. Obsahuje celou řadu kanabinoidů jako THC a CBD, které mají řadu léčebných účinků, a také terpeny, které jeho léčebným účinkům dodávají další stupeň.

Bolest a záněty: Bolest a záněty jsou potížemi, které se pojí s nesčetně nemocemi. Tohle – mimo mnoho jiného – činí účinek konopí v boji s bolestí a v úpravě zánětlivé odezvy velmi důležitým a jedinečným. V boje s bolestí a záněty jsou velmi důležité kanabinoidy jako THC a CBD a terpeny jako linalool a limonen.

Nevolnost a zvracení: Jak nevolnost, tak zvracení jsou velmi časté a docela výrazné u nemocí, které se projevují podrážděním žaludku. Lze jim předcházet některými typy terapie a některými léky, z nichž se kanabinoidy a terpeny z konopí ukazují velmi užitečnými.

Deprese a úzkostnost: Díky své schopnosti působit na náladu a vyvolávat u pacientů povznesený euforický stav se konopí dobře uplatňuje v pomoci pacientům při boji s depresí a úzkostností. Díky efektu celé rostliny (entourage effect) CBD a THC má konopí dobrou schopnost depresi a úzkostnost zvládat.

Křečovité záchvaty: Různé příležitostné vědecké pokusy a pacienti potvrzují protikřečový účinek konopí. Za kanabinoid s touto aktivitou je převážně označováno CBD; jeho schopnost uvolňovat účinky endokanabinoidního systému, které snižují nebezpečí křečí, staví užívání konopí na přední místo léčby těchto chorobných projevů.

Posttraumatická stressová porucha (PTSD): Podobně jako u depresí a úzkostnosti se konopí prokázalo jako možný pomocník při boji s posttraumatickou stressovou poruchou a dalšími psychickými problémy. Zjistilo se, že u některých pacientů užívání konopí snižuje nebezpečí výskytu deprese, která se pojí s PTSD.

Existuje již dlouhou dobu: Jednou z překvapujících věcí u konopí a jeho léčebného použití je, že už je tu s námi docela dlouhý čas. Na konopí jako léku proti bolesti a zácpám odkazují lékopisy, jako je Pen Ts‘aova Pharmacopoeia z roku 1500.

Proti

Nic v životě není jen kladné, a nebylo by správné zdůrazňovat jen pozitiva léčebného konopí a nepoukázat na některé z nevýhod, s nimiž se můžeme setkat, nebo na něž je třeba dávat pozor, pokud chceme uskutečnit svůj cíl lepšího života.

Omezená dostupnost: Navzdory narůstajícímu přijetí mají některé oblasti dosud zákony, které omezují dostupnost konopí a jeho použití jako léčebného přípravku. Tato omezení překážeji nárůstu léčebného využití konopí.

Omezený výzkum: Nelze dost zdůraznit potřebu dalších studií a výzkumů konopí jako léčebného přípravku. Nárůst počtu relevantních studií by zcela jistě oblast léčebného konopí významně zlepšil.

THC a euforická „zkouřenost:“ I když je konopí v mnoha směrech prokazatelně účinné, euforická nálada, která doprovází jeho užívání, musí být v mnoha kruzích teprve akceptována a je důvodem, proč jsou pro mnoho nemocí používány vylouhované přípravky s CBD.