Asi největší lží, jíž se ohánějí lidé v konopném průmyslu, je „CBD je nepsychoaktivní kanabinoid.“ To zcela jistě není pravda, protože CBD ovlivňuje mozek – a díky tomu je tak efektivním lékem.

Chris Roberts; původně publikováno 12. září 2018 na https://cannabisnow.com/cbd-is-psychoactive-and-thats-ok/

Nejdříve takové malé mentální cvičení: Co když jste vy – a téměř všichni kolem vás – obětí velkého nedorozumění stran toho, co nejméně intoxikující látka z marihuany CBD vlastně je a co dělá?

Jde o to, jak budete definovat slovo „psychoaktivní.“ Většina lidí používá při popisu CBD slovo „nepsychoaktivní“ jako synonymum slova „neintoxikující,“ a tak slovo „nepsychoaktivní“ používají špatně. Ve skutečnosti je psychoaktivní látka taková, která mění duševní pochody nebo chování – to ale neznamená, že z každé psychoaktivní látky má její uživatel rauš.

Otestujme to. Vyberte si internetový hledač, který máte rádi. Napište CBD a zmáčkněte enter. Uvidíte, že téměř všechny výsledky uvádějí, že CBD je „nepsychoaktivní.“ Všechna tato tvrzení jsou lživá.

CBD čili kanabidiol je jednou z mnoha aktivních látek konopné rostliny. Na rozdíl od THC nevzbuzuje v uživateli intoxikaci, jíž je konopí známo. CBD namísto toho dělá opak: zmirňuje pocity zkresleného prostoru, času a zvuku, vyvolaného THC; také působí proti úzkostemdepresím a snad i proti závislosti.

Ve zkratce pro laiky: THC je pařmen a CBD je léčitel. Z těchto důvodů je CBD všeobecně známo jako „nepsychoaktivní.“ Tento termín je ve spojení s CBD používán nejčastěji, a to četnými zdroji z marihuanového průmyslu, stejně jako články v prestižních The New York Times, The Guardian, a jinde.

Všechny tyto zdroje jsou vinny z propagace dezinformací. (Musím se přiznat: i já jsem v minulosti občas tuto mýlku šířil.)

CBD samozřejmě je psychoaktivní. O to jde. Kdyby nebylo, zajímalo by mnohem a mnohem méně lidí. Neznali byste ten název. Nebyla by to nejžhavější a nejnovější součást wellness kultury a – zcela jistě by to nebyla hlavní složka prvního farmaceutického přípravku schváleného FDA pro léčbu epilepsie.

Jak řekl jeden z nejpřednějších konopných vědců Dr. Ethan Russo periodiku The Leaf: „Velmi jednoduše řečeno, je jasné, že CBD musí být považováno za psychoaktivní látku, protože působí proti úzkosti a proti psychózám.“

Proč platí, že CBD je psychoaktivní

Slovník Merriam-Webster definuje termín „psychoaktivní“ jako „působící na mysl či tělo.“ Podle Světové zdravotnické organizace jsou „psychoaktivní látky“ takové „látky, které při užití nebo podání do lidského systému ovlivňují mentální procesy, např. poznání nebo afekt.“

Podle obou definic je CBD psychoaktivní, neboť zeslabuje „pocit obluzení“ z kouření konopí či pomáhá s úzkostmi a depresí.

Takže není možné stejným dechem říci, že CBD je nepsychoaktivní a že pomůže s úzkostmi a depresí.

Další psychoaktivní substance zahrnují třeba ibuprofen, kofein či skleničku vína. Kdyby jimi nebyly – kdyby nepůsobily nic jiného než sklenice vody nebo hluboký nádech vzduchu –, nikoho by nezajímaly.

Martin Lee je spoluzakladatelem a ředitelem vzdělávací platformy „Project CBD,“ která se zabývá výzkumem a dotováním léčby konopím. Lee řekl serveru Cannabis Now, že Project CBD také označoval CBD za „nepsychoaktivní.“

V té době šlo o to, připomenout veřejnosti – zejména té vystavené desetiletím protimarihuanové propagandy – že rostlina může být „neintoxikující.“ (Project CBD nyní užívá namísto „nepsychoaktivní“ pojem „neintoxikující.“

„Přinejmenším zpočátku to pro nás byl způsob, jek zdůraznit, že v konopné rostlině se děje ještě něco, na co bychom měli nahlížet jinak,“ říká Lee. „Ale teď už mi to nesedí. Jak se věci vyvíjely, zírali jsme tváří v tvář jasné skutečnosti: Mění to náladu, i když vás to neomámí, takže je to psychoaktivní.“

Farmakologicky působí THC a CBD podobně. Obě molekuly interagují s CB1 endokanabinoidním receptorem, i když na jiných místech a s jinými účinky. U kořenů velkého mýtu o CBD může být nedorozumění na tom, jak molekuly působí z pohledu staré dobré vědy.

Leeho Project CBD se pokoušel vylepšit si skóre, ale jako jiná racionální a rozumná vědecká úsilí v postfaktuálním světě, i tady plavali proti proudu – a působili proti úmyslu zlých hráčů trhu propagovat CBD, jak jen lze, a to tolika konopným nováčkům, co jen lze.

„Nepsychoaktivní“ je v nejlepším případě chybou z dobré víry, pocházející z dobře míněného nedorozumění. V nejhorším případě jde o reklamní trik, úmyslné svedení na scestí s cílem podvést.

Problém je, že některé výrobky, připravené z průmyslového konopí s mnohem nižším obsahem CBD, než mají speciálně vyšlechtěné odrůdy, mohou být nepsychoaktivní, protože v nich není dost CBD. To je ale chyba výrobku, nikoliv látky samotné.

Ilustrační obrázek: flamephoenix1991 – https://www.flickr.com/photos/flamephoenix1991/8376271918