Je endometrióza způsobena deficitem kanabinoidů a může být konopí lékem?

Endometrióza, nenormální růst buněk, podobných děložní výstelce, postihuje jednu z deseti žen v reproduktivním věku. To je celosvětově ohromujících 176 milionů žen [1].

Z důvodů, kterým dosud plně nerozumíme, začíná endometriální tkáň růst nejdříve mimo dělohu a obklopuje blízké pánevní orgány, jako jsou vejcovody, vaječníky, močový měchýř a střeva. Problémem je, že pokaždé, když žena prochází menstruačním krvácením, krvácejí i endometriální buňky. U nich ale neexistuje pro krev odvod, což způsobuje bolest, záněty, a v některých případech vznik jizev.

Mučivé bolesti a obtížné menstruace, spojené s nemocí, nezažívají všechny ženy, ale i v méně závažných případech může neléčená endometrióza vést k neplodnosti.

‚Úděl žen‘

Ovarian cyst / Endometriosis By richie grahamDevětadvacetiletá Britka Laura je autorkou Monologů o endometrióze (the Endo Monologues). Že má menstruaci těžší než její přítelkyně, si začala všímat ve čtrnácti letech. Podobně jako mnohé ženy a dívky s ‚problémovou menstruací‘ dostala pilulky, které nejdříve pomohly.

Trpícím ženám se často říká, aby se s tím prostě ‚naučily žít,‘ že ta bolest je součástí života ženy.

„Mé bolesti se začaly zhoršovat na konci puberty a když mi bylo zhruba 20,“ vzpomíná Laura. „Vynechávala jsem školu, začala jsem chybět na univerzitě. Měla jsem pocit, jako by mi v pánvi a zádech šťáral nůž.“

Podobně jako u většiny pacientek s endometriózou se bolest zhoršovala kolem období menstruace. „Byla jsem upoutaná na lůžko,“ říká Laura. „Pilulky to zkrátily, ale bolelo jít na záchod, bolelo chodit, bolelo spát, nemohla jsem mít sex – stalo se to prostě nesnesitelným.“

Lauřiny bolesti dlouhé roky nikdo nebral vážně, což odráží pohlavní předpojatost (gender bias) ve výzkumu léků a v medicíně samotné [2].

Existují zprávy, podle nichž se ženám při bolestech dávají sedativa namísto léků na bolest častěji než mužům. To pravděpodobně pochází z chybného propojení mezi ženským zdravím a hysterií, datující se až ke starověkým Řekům [3].

Přesně to zažívala Laura.

„Říkali mi, že přehrávám a možná to jen přeháním, protože chci pozornost. Chtěli, abych si myslela, že je to jen v mé hlavě. Říkali ‚No, víš, to je menstruace, tak to chodí.‘ Do značné míry to ignorovali.“

Tvrdošíjné buňky

Lauru dokonce její lékař nařkl z promiskuity, a než začal její příznaky brát vážně, poslal ji na kliniku pohlavních nemocí. Laparoskopie odhalila na jejích vaječnících, děloze, močovém měchýři, střevech a v Douglasově prostoru čtvrté stádium endometriózy. Zbloudilá endometriální tkáň byla chirurgicky odstraněna.

Ale endometriální buňky jsou tvrdošíjné a vytrvalé, a chirurgie poskytuje jen dočasnou úlevu od bolesti. Tkáň se téměř vždy vrací tam, kde byla, a to je doprovázeno starými známými mučivými bolestmi. Léčba kromě volně prodejných léků, jako jsou nesteroidní protizánětlivé léky a paracetamol, zahrnuje antikoncepční pilulky nebo cívku s obsahem progesteronu, což u jistého procenta pacientek vývoj endometriózy omezuje. (Oproti tomu estrogen v růstu a šíření endometriózu povzbuzuje.)

Řada pacientek i přesto zažívá nesnesitelnou bolest a uchyluje se k metodám typu dýchacích technik, jógy, strečinku, stejně jako ke konopí a CBD oleji. Jeden australský online průzkum mezi pacientkami s endometriózou ve svépomocné skupině zjistil, že konopí a CBD olej jsou ze svépomocných technik k úlevě od endometriální bolesti nejúčinnější [4].

Lauře při zvládání jejích příznaků změnil CBD olej život. Řídila se radami z online fór o endometrióze a začala používat CBD lubrikant, vaporizovat CBD a používat CBD tinktury.

„Vypotřebovala jsem lahvičku a zeptala jsem se sama sebe, jestli cítím rozdíl,“ vzpomíná Laura. „A když jsem pak týden CBD nebrala, uvědomila jsem si, jakou bolest jsem to vlastně cítila. A řekla jsem si, že v užívání budu pokračovat. Takže pokud mám opravdu zlé záchvaty, používám vaporizér, a užívám každodenně olej, takže jsem nemusela užívat volně prodejná analgetika už po více než rok. Několikrát se mi stalo, že jsem svou zásobu vypotřebovala a měla jsem takové bolesti, že jsem byla upoutaná do postele, nebo jsem musela odejít z práce, protože jsem se nemohla hýbat. Takže to dnes užívám velmi důsledně. A v mých bolestech a mém duševním zdraví je takový rozdíl… když to beru, cítím se prostě lépe.“

Endometrióza & endokanabinoidní dysfunkce

Konopí přináší úlevu od bolesti milionům žen s endometriózou po celém světě. Je ale také možné, že jeho léčebný potenciál dokáže nejen zvládat bolest, ale také omezovat šíření endometriálních buněk v těle.

Ztrátu kontroly nad nedočkavě se šířícími buňkami při endometrióze může vysvětlovat dysfunkce kanabinoidních receptorů (CB1 a CB2).

Endometriální buňky podobně jako při rakovině odmítají zemřít a migrují organismem. Pokud funguje optimálně, měl by endokanabinoidní systém – vrozený tělesný regulační systém – způsobovat apoptózu (buněčnou smrt) a předcházet proliferaci nechtěných buněk. Z nějakého důvodu ale při endometrióze buňky vyvádějí, jak se jim chce.

Zdravotničtí vědci přesně nevědí, proč se to děje. I když účinnost konopí pro úlevu od příznaků dosvědčuje spousta svědectví, molekulární mechanismus těchto účinků musí teprve být osvětlen.

Může být deficit endokanabinoidního systému faktorem při vývoji endometriózy? Project CBD položil tuto otázku přímo doktoru Ethanovi Russo, který zavedl pojem klinická deficience endokanabinoidů. Dr. Russo je nyní ředitelem CReDO Science, společnosti, která vyvíjí a komercionalizuje inovace, související s kanabinoidy, do medicíny, diagnostiky a průmyslu.

Russo si myslí, že dysfunkce kanabinoidních receptorů (CB1 a CB2) může vysvětlovat, proč jsou zblázněné buňky při endometrióze ponechány bez kontroly. „Když jsme ženy s poškozeními z endometriózy porovnali se ženami bez nich, objevili jsme sníženou funkci CB1 i CB2 receptorů,“ poznamenává.

THC a buněčná smrt

Je možné se pak domnívat, že s méně CB1 a CB2 receptory, které by se v endometriální tkáni napojovaly na endokanabinoidy, může být narušen přirozený proces apoptózy (buněčné smrti), což dovoluje nenormálním buňkám množení a šíření. V preklinickém výzkumu se zdá, že kanabinoidní látky – endogenní, rostlinné a syntetické –, které cílí na tyto dva receptory, vývoj endometriózy kontrolují.

„V roce 2017 byla zveřejněna studie“ [5], vzpomíná Russo, „která prokázala, že léky, jež stimulují receptory CB1 a CB2, způsobují nižší proliferaci a růst endometriální tkáně, a vyvolávají jejich rozpad v procesu, který nazýváme apoptóza. Což zní špatně, ale jde přitom o normální, programovanou buněčnou smrt, která by se měla projevovat u normálních buněk, a je ztracena při nenormálním růstu, jako při nádorech nebo při endometrióze. Pomáhá to vysvětlit, proč by THC [tetrahydrokanabinol] a možná i další látky z konopí byly tak účinné při příznacích, a proč také ovlivňují vlastní patologický proces endometriózy.“

V nedávno publikované studii [6], zkoumající účinky THC na myším modelu endometriózy, se zjistilo, že psychotropní kanabinoid nejen snížil bolest, ale také omezil vývoj endometriálních cyst.

Russo si ale nemyslí, že by šíření endometriálních buněk bránila jen vazebná aktivita THC na CB1 a CB2. Příznaky a postup této nemoci by také mohly regulovat jiné receptory nad rámec kanonického endokanabinoidního systému.

CBD pro úlevu od bolesti

Online fóra pacientek s endometriózou překypují zprávami žen o úlevě od bolesti při užívání CBD oleje. To by mohlo být způsobeno tím, že CBD aktivizuje vaniloidní TRPV1 receptor, který může být u pacientek s endometriózou přítomen v nadměrném množství [7].

TRPV1 je iontový kanál, který při stimulaci obecně způsobuje bolest.

„V mých bolestech a mém duševním zdraví je takový rozdíl… když beru CBD, cítím se prostě lépe.“

Podle Russoa „Kanabidiol je stimulátorem receptoru TRPV1, který je schopen jej znecitlivit. Jinými slovy, po troše [stimulace] TRPV1 už neodpovídá. Takže jde o způsob, jak léčit bolest.“ Skutečně, tišící pocit nahřátého polštáře nastává zčásti díky jemné aktivaci receptorů TRPV1, citlivých na teplo, což vede k desentizaci a k úlevě od bolesti [8].

Russo také upozorňuje na „GPR18,“ další receptor, který může v endometrióze hrát roli. GPR18 je aktivizován několika endogenními lipidovými neuropřenašeči, které interagují také s endokanabinoidním systémem. Tak například se GPR18 navazuje na N-arachidonyl-glycin (NAGly), látku, která se tvoří, pokud je endokanabinoid anandamid metabolizován enzymem FAAH. CBD inhibicí FAAH zpomaluje rozkládání anandamidu na NAGly (stimulant receptoru GPR18) a další metabolity.

Russo říká: „Víme, že když je GPR18 stimulován, zvyšuje to buněčnou migraci. Tak když máte, například při rakovině, něco, co GPR18 stimuluje, zvyšuje se pravděpodobnost výskytu metastáz. Jak se před několika lety ukázalo, kanabidiol je antagonistou receptoru GPR18… Protože je CBD pro tento receptor antagonistou, měl by pomáhat předcházet abnormálnímu šíření endometriální tkáně“ [9].

Jak tomu ale u preklinického kanabinoidního výzkumu bývá často, máme více otázek než odpovědí a nic není tak jasné, jak se zdá. Při míření na receptor jako na tlačítko „vypnuto/zapnuto“ nejsou neobvyklá protichůdná zjištění. THC i anandamid v preklinických studiích GPR18 receptor aktivizují, a aktivace tohoto receptoru povzbuzuje migraci endometriálních buněk, což není pro pacientky s endometriózou právě žádoucí [10].

Výzkum, který prováděla skupina Heather Bradshawové na Indiana University, nasvědčuje tomu, že dysregulace endokanabinoidů – specificky nenormální metabolizmus anandamidu – by mohl být pro vývoj endometriózy klíčový. A i když je potenciál CBD pro zastavení migrace endometriálních momentálně jen spekulativní, jeho účinnost jako léku od bolesti si ženy s endometriózou pochvalují.

Celé konopí, nikoliv izoláty

Při všech těch řečech o individuálních kanabinoidech a jejich mechanismech by se mohlo zdát, že při léčbě endometriózy nemá celá rostlina konopí žádné místo.

Vášnivý obhájce účinku celé rostliny konopí (entourage effect) dr. Russo je neústupný co do důležitosti celé rostliny konopí jako léku pro endometriózu a další nemoci [11]. Tvrdí, že existuje „mnoho látek z konopí, které při společném působení mohou léčit endometriózu jak co do příznaků a bolestí, tak co do ovlivnění vlastního chorobného procesu.“

„Máme tu složitý problém,“ říká, „je vzácné, aby nemoci jako endometrióza nebo rakovina nebo cukrovka mohly být úspěšně léčeny jen jednou látkou. V tradiční farmakologii existuje tendence vybrat si cíl a být a v jeho trefování velmi specifický. To ale může ignorovat celkový obraz situace, kdy je vzácné, aby jeden molekulární mechanismus mohl vyřešit celý syndrom spojených příznaků.“

„A máme tu situaci, kdy rád připomínám, že napříč lidskou historií byly léky rostliny… Vyvinuli jsme nové chemické látky – léky –, ale mnohé z nich měly přímý nebo nepřímý vztah k rostlinám. A rostliny často nejenže jsou stejně nebo více účinné, ale obecně vzato mají méně vedlejších účinků než některé ze syntetických molekul, které naše tělo nemusí nijak zvlášť rozpoznávat nebo rozkládat. Takže mohou být ve svých vedlejších účincích také pěkně jedovaté.“

Klinický výzkum endometriózy

Dosud nebyl provedeny žádné výzkumy, jež by zkoumaly konopí jako lék na endometriózu, což může být další projev podceňování ženského zdraví ve vědě.

Nejblíže tomu je randomizovaná studie s využitím placeba, která zkoumala účinnost N-palmitoyletanolaminu (PEA), další endogenní signální lipidové molekuly (a blízké příbuzné anandamidu), spolu s trans-polydatinem (přirozeným prekurzorem resveratrolu) pro léčbu chronických bolestí v pánvi, spojených s endometriózou [12]. PEA/polydatinová léčba se ukázala do jisté míry slibná; byla účinnější než placebo při snižování křečí, bolestí při pohlavním styku a povšechné bolesti v pánvi, nebyla ale tak účinná jako podávání nesteroidních protizánětlivých léků, použitých v pokusu.

Na dosah jsou dva pokusy s rostlinnými kanabinoidy. Ve II. fázi španělské otevřené studie [13] bude v pokusu snížit vysokou bolestivost, kterou zažívají pacientky s endometriózou, podávána směs THC:CBD v poměru 1:1. Ve III. fázi další dvojitě zaslepené studie s využitím placeba [14] budou pacientky pro snížení endometriální bolesti dostávat noretidron acetát, což je typ hormonální terapie, plus 10 mg nebo 20 mg CBD.

Bude ale trvat roky, než se shromáždí dostatečně robustní vědecké důkazy, jež by přesvědčily zdravotnické odborníky, že kanabinoidy jsou účinnou formou zvládání příznaků endometriózy. Mezitím bude konopí po celém světě nepochybně hrát nezastupitelnou úlohu v samoléčebném repertoárů žen, zvládajících endometriální bolest.

Celé interview dr. Ethana Russo o deficienci endokanabinoidů je k dispozici na podcastu Cannabis Voices.

Marry Bilesová je ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska usazenou novinářkou, učitelkou, a přispěvatelkou serveru Project CBD. Je autorkou knihy The CBD Book (Harper Collins, Velká Británie)

Odkazy:

 1. Peter A W Rogers et al, Priorities for endometriosis research: recommendations from an international consensus workshop. Reprod Sci 2009 Apr;16(4):335-46.
 2. Laura Kiesel, Women and pain: Disparities in experience and treatment. Harvard Health Publishing. October 09, 2017.
 3. Gabrielle Jackson, Pain and Prejudice: A Call to Arms for Women and Their Bodies.
 4. Mike Armour et al, Self-management strategies amongst Australian women with endometriosis: a national online survey. BMC Complementary and Alternative Medicine Volume 19, Article number: 17 (2019).
 5. Elif Bilgic et al, Endocannabinoids modulate apoptosis in endometriosis and adenomyosis. Acta Histochem 2017 Jun;119(5):523-532
 6. Alejandra Escudero-Lara et al, Disease-modifying effects of natural Δ9-tetrahydrocannabinol in endometriosis-associated pain. eLife. 2020
 7. Bohonyi N et al. Local upregulation of transient receptor potential ankyrin 1 and transient receptor potential vanilloid 1 ion channels in rectosigmoid deep infiltrating endometriosis. Mol Pain. 2017;13:1744806917705564.
 8. Alok Jha, Heat ‘relieves internal pain.’ The Guardian. 5 July 2006.
 9. Pertwee, Handbook of Cannabis, Oxford University Press.
 10. McHugh, Douglas et al. Δ(9) -Tetrahydrocannabinol and N-arachidonyl glycine are full agonists at GPR18 receptors and induce migration in human endometrial HEC-1B cells. British journal of pharmacology vol. 165,8 (2012): 2414-24.
 11. Russo EB. Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects. Br J Pharmacol. 2011;163(7):1344-1364
 12. Luigi Cobellis et al, Effectiveness of the association micronized N-Palmitoylethanolamine (PEA)-transpolydatin in the treatment of chronic pelvic pain related to endometriosis after laparoscopic assessment: a pilot study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2011 Sep;158(1):82-6.
 13. Effect of Cannabinoid (THC / CBD 50%) on Hyperalgesia in Patients With Deep Endometriosis (EdomTHC). ClinicalTrials.gov.
 14. Cannabidiol and Management of Endometriosis Pain. ClinicalTrials.gov.