Debata o konopí jako léčbě zeleného zákalu je dlouhá a někdy vyostřená. Studie z prosince 2018 z University of Indiana zjistila, že THC může poskytnout delší a silnější úlevu, než se dosud mělo za to.

Greg Mellen | původně publikováno 1. března 2019 na https://news.weedmaps.com/2019/03/cbd-might-be-hindering-marijuanas-effectiveness-as-glaucoma-medicine/

Debata o konopí jako léčbě zeleného zákalu je dlouhá a někdy vyostřená. Studie z prosince 2018 z University of Indiana zjistila, že THC může poskytnout delší a silnější úlevu, než se dosud mělo za to. Také ale zjistila, že kanabidiol (CBD) brání pozitivním účinkům THC.

Studie „Investigativní oftalmologie a vizuální věda“ se prováděla na laboratorních myších a zjišťovala, jak hlavní složky marihuany THCCBD reagují s receptory CB1 a GPR18 v očích a v mozku.

Zelený zákal jen v USA postihuje na 2,7 milionu dospělých starších 40 let. Podle Akademie oftalmologie USA se lékařská komunita neshodne, zda konopí má být k léčbě glaukomu doporučováno.

Lékařský konsensus nicméně je, že není dobrý nápad prostě si zapálit k sebemedikaci nemoci, které může poškodit optické nervy a způsobit trvalou ztrátu zraku.

„Pokud zvažujete nestandardní intervence, promluvte si s oftalmologem,“ říká mluvčí Akademie oftalmologie USA dr. Andrwe Iwach a podotýká, že současné typy léčby, kapky do očí a laserová chirurgie dávají pacientům celé spektrum na výběr. „Naší prioritou číslo 1 je udržet vám zrak na celý zbytek života.“

Zelený zákal je pro konopí schválená diagnóza

V sedmdesátých letech minulého století dnes již zesnulý konopný aktivista Robert C. Randall tvrdil u soudu, že konopí je kritické pro jeho úlevu od glaukomu. Svou zdravotní potřebu u Vrchního soudu ve Washingtonu, D.C., úspěšně obhájil. Od té doby je vědomí, že marihuanu lze užívat pro účinnou úlevu od příznaků zeleného zákalu, poměrně silné.

Ve 30 z 33 federálních států USA, kde je léčebné konopí legální, stejně jako v hlavním městě Washingtonu, je glaukom mezi schválenými indikacemi k léčbě konopím.

„Ve 30 z 33 federálních států USA, kde je léčebné konopí legální, stejně jako v hlavním městě Washingtonu, je glaukom mezi schválenými indikacemi k léčbě konopím.“

„Mnoho pacientů se nás ptá na užívání konopí pro jejich nekontrolovaný zelený zákal, zvláště teď, co v mnoha státech probíhá legalizace,“ napsal dr. Sarwat Salim, ředitel služby pro zelený zákal v New England Eye Center v oblasti Bostonu, v úvodu svého článku ve vydání březen/duben 2018 obchodního časopisu Glaucoma Today.

I když studie ukázaly, že THC může snižovat nitrooční tlak (NOT), stav, který je pro zelený zákal typický, lékaři namítají, že celé spektrum moderních léků, schválených Národním ústavem pro potraviny a léky USA (Food and Drugs Administration (FDA)), aplikací a chirurgických výkonů je účinnější, vydrží déle, a nemají vedlejší účinky, jež má konopí.

[Pozn. překl.: I v ČR je zelený zákal (glaukom) mezi uznanými diagnózami pro předepisování léčebného konopí. Konkrétně je to na diagnózu „bolest při zeleném zákalu.“]

CBD může bránit terapeutickému účinku THC

Studie University of Indiana vrhá světlo nejen na účinnost povrchové aplikace THC pro snížení tlaku v oku, ale také na roli CBD v bránění účinkům THC.

„Jediná povrchová aplikace THC snížila u samce myši na dobu osmi hodin podstatně (asi o 28 procent) nitrooční tlak,“ píše se ve studii. Výzkumníci zaznamenali, že u myších samiček vydržel účinek asi jen polovinu této doby. Účinky na myší samečky byly delší než v předchozích studiích. Výzkumníci také zaznamenali roli CBD, o němž se dříve myslelo, že se tohoto procesu nijak neúčastní, jako překážky účinkům THC.

„Je to anatagonista“ říká dr. Alex Straiker, vědec-výzkumník a jeden ze spoluautorů studie.

Objev role CBD vlastně není nový, jen o ní bylo málo zpráv. Podle Straikera studie jeho týmu podporuje nálezy studie z roku 2006 ze Skotska, publikované Světovou asociací glaukomu v jejich Journal of Glaucoma.

„Nejsme první,“ říká Straiker o studii svého týmu. Ale dodává: „Ukázali jsme, jak to funguje“ co do aktivace jistých receptorů.

Výzkumníci varují, že pacienti, kteří chtějí užívat léčebné konopí pro léčbu příznaků glaukomu, by měli zvážit obsah CBD v některých odrůdách konopí. „CBD může být obsaženo v množstvích, srovnatelných s THC, a byly vyšlechtěny odrůdy (např. Charlotte‘s Web), které mají poměr CBD:THC mohutně ve prospěch CBD,“ píše se ve studii.

„Tohle je důležité, protože mnozí nechápou rozdíl mezi CBD a THC a užívají celou rostlinu,“ říká dr. Thomas Graul z Eye Surgical Associates v Lincolnu v Nebrasce, jenž o konopí jako léčbě glaukomu publikuje.

Straiker doufá, že i ostatní na THC budou pohlížet pozitivně. Říká také, že pokračování ve výzkumu jeho skupiny je na jiných, protože peníze došly a financování nebylo obnoveno.

„Je tu to dogma, že konopí nefunguje,“ vysvětluje Straiker, „a to by mohlo být předčasné. Pravděpodobně to potřebuje další výzkum.“

Lékaři podceňují účinnost marihuany

Akademie oftalmologie USA o konopí tvrdí, že „ve srovnání se širokým spektrem přípravků, které jsou dnes k dispozici, nebyly zjištěny žádné vědecké důkazy, které by demonstrovaly zvýšený prospěch a/nebo snížení rizika použitím konopí při léčbě glaukomu.“

V roce 2009 Americká společnost pro glaukom ve svém stanovisku také deklarovala, že neexistuje vědecký podklad pro použití marihuany na léčbu zeleného zákalu “pokud nebude v klinickém testování prokázáno, že … dobře tolerované přípravky … s mnohem delším působením snižují poškození optického nervu a udržují zrak.“

Iwach říká, že studie University of Indiana ukázala několik slibných věcí a že by ve složité rostlině konopí a jejích více než 400 chemických složkách mohly být molekuly pro léčbu glaukomu, ale dodal: „Ještě tam nejsme.“

Podle Salima mezi oftalmology vládne obecná shoda, že ještě není dost důkazů pro léčbu zeleného zákalu konopím. Protože studie University of Indiana byla jen na myších, musí proběhnout další výzkum, aby se vidělo, zda tyto výsledky lze replikovat u lidí.

„Není to malá násobilka,“ říká Salim. „Vždycky jsou tu neznámé a nejisté proměnné. Studie na zvířatech je jen první krok.“

Dlouhodobá perspektiva marihuany jako léku pro glaukom zůstává nejasná. Vědci pokračují v rozebírání struktury komplexní rostliny a v rozkrývání toho, jak interaguje s receptory; ti by mohli najít klíč.

Greg Mellen

Greg Mellen je na volné noze. Je veteránem a ceny sklízejícím reportérem s více než třicetiletou zkušeností z novin, časopisů a serverů v Kalifornii a v Missouri. Pokrývá vše od profesionálního sportu po péči a zvířátka, od marihuany k policajtům a soudům. Byl kmenovým reportérem Orange County Register a svůj magisterský titul má z Fakulty žurnalistiky University of Missouri; v té době byl zaměstnancem fakulty a sportovním editorem Columbia Missourian. Ve volném čase rád čte a koketuje s psaním románů, které se snaží udržet mimo papír.