Pokud konopí může pomoci lidem s požíváním alkoholu – jednou z hlavních příčin cirhózy – jde o velké vítězství

Pro miliony Američanů, a pro lidstvo obecně, je cirhóza problém nebo hrozba. Nejčastější příčinou této nemoci je zánět jater a chronický alkoholismus, jež představují velký zdravotní problém všude na světě. Nicméně cirhóza může být nezvratná, ale jistě je léčitelná.

Po legalizaci funguje konopí jako odlišná látka. Listopadová (2020; pozn. překl.) studie o cirhóze, publikovaná ve vědeckém recenzovaném časopise Annals of Hepatology, zjistila, že „užívání konopí pacienty s cirhózou vyústilo ve smíšené výsledky ohledně hospitalizací v důsledku jaterní dekompenzace. Po legalizaci byl u uživatelů konopí zaznamenán trend ke sníženému užívání nemocniční léčby a ke snížené úmrtnosti.“

Zatímco legalizace možná dovoluje lidem žít zodpovědněji, další data nasvědčují tomu, že konopí může snižovat cirhózu přímým působením na její příčiny.

Výzkum z University of Victoria, který se zaměřil na dotazníkovou akci mezi 2102 kanadskými pacienty, zjistil, že „celkem 419 (44 %) udává snížení konzumace alkoholu v posledních 30 dnech, 323 (34 %) pacientů snížilo počet standardních drinků za týden, a 76 (8 %) účastníků udává nulovou konzumaci alkoholu v 30 dnech před dotazníkovou akcí.“

U cirhózy může být nejlepším lékem prevence, takže pokud konopí může pomoci lidem přestat pít alkohol – což je jedna z hlavních příčin cirhózy –, jde o veliké vítězství.

Studie University of Victoria pokračuje zjištěním, že účastníci mladší 55 let, kteří pili ve větším objemu, a ti, kteří začali užívat léčebné konopí specificky k tomu, aby přestali pít, mají významně vyšší pravděpodobnost, že sníží užívání alkoholu a zcela s ním přestanou.

Konopí poskytuje více než jen prevenci a zvládání bolesti

I když je omezení jedné z hlavních příčin cirhózy důležité, pro ty, kteří už cirhózu mají, je potřeba další léčba. Jednou z navrhovaných metod léčení je poskytovat pacientům antioxidanty, protože tyto látky snižují oxidativní stres povzbuzováním pozitivních změn, jako je vychytávání volných radikálů.

Další výzkum z listopadu 2020 zjistil, že konopí redukovalo oxidaci a lipolytické procesy u loupaných lněných semínek.

Studie došla k závěru, že „květy konopí mohou být používány jako zdroj přirozených antioxidantů v rostlinném oleji a tukových přípravcích, aby zpomalovaly jejich oxidaci, zejména u těch olejů a tuků, které se vyznačují vysokým stupněm nenasycenosti.“

Pro konopí bylo prokázáno, že díky zachování a dalšímu dodání antioxidantů, které snižují konzumaci alkoholu, má potenciál dobře zabírat proti cirhóze. Narůstající vlna legalizace by měla dále napomoci tomuto zdravému trendu.