V polovině ledna byly zveřejněny výsledky studie, v níž Národní akademie věd Spojených států amerických analyzovala výsledky více než 10 000 odborných prací týkajících se terapeutického využití konopí v klinické praxi. Příznivci této byliny ji vítají jako další a nezvratný důkaz jejích léčivých vlastností, zatímco odpůrci tvrdí přesný opak. Kde je tedy pravda?

Co ve skutečnosti znamenají výsledky nejnovější americké metastudie?

Konopí je dnes ve Spojených státech dostupné na lékařský předpis v 28 státech a v osmi dalších a hlavním městě Washingtonu bylo legalizováno dokonce i pro rekreační uživatele. Přesto o této rostlině nemají vědci ani lékaři dostatek směrodatných poznatků kvůli omezením ze strany americké federální vlády. Zpráva, kterou minulý týden uveřejnila Národní akademie věd, upozorňuje mimo jiné právě na nesmyslné překážky při výzkumu konopí. Vědci například musí žádat o povolení od federálních, státních i místních správních orgánů. Vzorky pak mohou získávat pouze z jediné laboratoře, která funguje při Mississippské univerzitě.

Absurdní situace

Zpráva poukazuje na to, jak je současná situace absurdní — chemici, farmakologové anebo odborníci na neurovědu nemají mimo jiné přístup ke konopným extraktům a potravinám. Přitom konopí se v těchto formách užívá čím dál více — například v Coloradu, kde se voliči rozhodli zavést regulovaný trh s konopím v roce 2012, se tržby za prodej koncentrátů v posledních třech měsících loňského roku vyšplhaly na 60,5 milionů dolarů. Nejvíce překážek do cesty vědcům staví fakt, že konopí je dle zákona o kontrolovaných substancích stále zařazeno do skupiny nejnebezpečnějších drog označovaných jako Schedule I. Toto nařízení pak například omezuje vládou financování jakýchkoli výzkumů možných benefitů užívání. Autoři metastudie přímo nežádají změnu této klasifikace, jelikož takové rozhodnutí je v rukou Kongresu, současný stav nicméně kritizují.
Shrnutí odborné literatury ukázalo, že existují přesvědčivé a exaktní důkazy, že konopí a látky v něm obsažené dokážou léčit chronickou bolest, nevolnosti doprovázející chemoterapie a určité příznaky roztroušené sklerózy.
Samotné výsledky studie totiž jednoznačně ukazují, že konopí do skupiny Schedule I po boku heroinu a LSD nepatří. Tyto látky jsou totiž definovány jako nebezpečné drogy s vysokým potenciálem ke zneužívání a bez jakéhokoli ověřeného léčebného účinku. Shrnutí odborné literatury v tomto oboru však ukázalo, že existují přesvědčivé a exaktní důkazy, že konopí a látky v něm obsažené dokážou léčit chronickou bolest, nevolnosti doprovázející chemoterapie a určité příznaky roztroušené sklerózy. Ohledně léčby epilepsie a posttraumatické stresové poruchy konopím sice ještě dostatek studií neexistuje, ale probíhající klinická testování mohou podle autorů z Národní akademie věd tyto „předběžné závěry“ potvrdit velmi brzy.

Rizika ano, ale jaká?

Autoři zprávy upozorňují i na možná rizika spojená s užíváním konopí. Mezi ty patří například zvýšená pravděpodobnost dopravní nehody pod vlivem nebo spojitost mezi nižší váhou dítěte při porodu a užíváním konopí v těhotenství. Ani dlouholeté užívání konopí na druhou stranu oproti mnohým očekáváním nezvyšuje pravděpodobnost výskytu rakoviny hrtanu a plic.
Navíc tvrzení, že tato rostlina je tzv. „vstupní drogou“, po které přejdete k užívání dalších drog, také není podepřeno vědeckými důkazy. Kongres a Obamova vláda se bohužel za osm let neodhodlala k vyjmutí konopí ze skupiny nejnebezpečnějších látek. Nově zvolený prezident Donald Trump se otevřeně vyhrazuje proti rekreačnímu užívání této látky, ale jeho léčebné využití schvaluje (i když jeho názory se mění podle toho, s kým zrovna hovoří). Ovšem Trumpův kandidát na post ministra spravedlnosti, silně konzervativní senátor Jeff Sessions, se netají svou nelibostí vůči konopí a v dubnu letošního roku se nechal slyšet, že „dobří lidé marihuanu nekouří“. Na veřejné debatě v Senátu týkající se jeho uvedení do funkce se zdálo, že Sessions postupně zaujímá rozumnější postoj — dokonce pochválil směrnice vydané federálním ministerstvem spravedlnosti v roce 2013, které státům umožňují legalizaci za podmínky, že budou jeho produkci a distribuci důkladně regulovat.

Špatný výklad

Některá anglicky píšící média si závěry pracovníků Národní akademie věd vyložila tak, že konopí pomáhá „pouze“ na tři výše zmiňované indikace (chronická bolest, spasticita u RS a nevolnost při chemoterapii) a „všechna ostatní tvrzení o léčivých účincích jsou tedy nepodložená“, přičemž existuje i řada negativních dopadů užívání (například zmiňovaná nižší porodní hmotnost dětí uživatelek, ačkoli sami autoři studie upozorňují, že výsledky výzkumů škodlivosti užívání konopí v průběhu těhotenství jsou značně nejednoznačné).
Výsledky studie jednoznačně ukazují, že konopí nepatří po bok heroinu do skupiny nejnebezpečnějších látek bez možného lékařského využití.
Bohužel tuto argumentaci převzal například i Český rozhlas a RadioWave a v krátkém článku nazvaném „Většina zdravotních účinků konopí je neprůkazná, zjistila rozsáhlá studie“ nebohé čtenáře informuje o tom, jak „výzkum odkrývá nepříjemné pravdy v souvislosti s legalizací“. Ve skutečnosti je ale vše trochu jinak. Sama skutečnost, že renomované vědecké těleso jako americká Národní akademie věd uznalo účinky konopí na spasticitu u RS, vedlejší účinky chemoterapie a na chronickou bolest, zásadně nabourává pozici protidrogového úřadu DEA, který tvrdošíjně odmítá jakékoli léčebné účinky rostliny (kdyby je připustil, nemohl by dále ospravedlňovat zařazení konopí mezi nejnebezpečnější drogy bez jakéhokoli léčebného využití, jak zní definice látek ve skupině Schedule I).
Novinářům prezentujícím závěry metaanalýzy v negativním světle („na většinu nemocí nezabírá“ apod.) zřejmě nedochází, že už samotné jednoznačné potvrzení účinků u třech výše zmiňovaných indikací se týká milionů pacientů jen v samotných Spojených státech a desítek milionů ve zbytku světa. Zároveň je důležité neopomenout, že na další diagnózy a indikace zatím neexistuje dostatek směrodatných důkazů, nicméně i samotní autoři znárodní akademie věd to dávají do souvislosti s řadou bariér, které výzkumům brání, a upozorňují, že s přibývajícími studiemi by mělo přibývat i dalších jednoznačných potvrzení terapeutických účinků konopí na další a další diagnózy a stavy.

Text: Lukáš Hurt

magazin-legalizace.cz
Zdroje:
www8.nationalacademies.org
www.nytimes.com