Jakou dávku mám dát svým pacientům? Nejobtížnější pro lékaře je stanovení dávky léčebného konopí. Doktor Andrew Agius, přední maltský lékař, který se zasazuje o lepší pochopení léčivých vlastností konopí, to ví. Na své klinice bolesti na Maltě léčí pacienty s obtížnými stavy chronické bolesti, jako je fibromyalgie, kteří vyzkoušeli mnoho různých typů léků a nenašli úlevu od příznaků.

https://bedrocan.com/what-dose-should-i-give-my-patients/

Dr. Agius se podělil o své zkušenosti s dávkováním: „Je to velmi jednoduché. Vždy začněte s nejnižší možnou dávkou a během několika dnů dávku pomalu zvyšujte, dokud příznaky nezmizí. Upravte dávku, abyste našli správnou rovnováhu mezi účinnou úlevou od příznaků a minimem vedlejších účinků. “

Jak se liší předepisování kanabinoidních léčiv od předepisování konvenčních léčiv?

„Dávka se u jednotlivých pacientů velmi liší a čas od času je třeba ji upravit. Kanabinoidy se zaměřují na endokanabinoidní systém, který se podílí na mnoha funkcích těla. Takže pomocí jednoho léku mohou lékaři pomoci zmírnit různé nepříbuzné symptomy s minimálními vedlejšími účinky. “

Jaké jsou hlavní výhody kanabinoidů jako léčebného přípravku?

„Poskytuje velmi účinnou úlevu od symptomů bolesti s velmi malými vedlejšími účinky ve srovnání s jinými dostupnými léky. Většina nežádoucích účinků je na rozdíl od většiny ostatních léků pozitivní. Mohou zahrnovat menší úzkost, lepší spánek, lepší náladu a lepší kontrolu chronických stavů, jako je diabetes, astma a ekzém. “

Jakou formu administrace doporučujete?

„Doporučuji vaporizaci sušiny, která je k dispozici v lékárnách, protože to poskytuje legální, rychlou, bezpečnou a účinnou úlevu od příznaků.“ Pacienti ji mohou také kombinovat s bezpečným produktem CBD oleje, který byl doporučen důvěryhodným dodavatelem, užívaným jako sublingvální kapky. “

Většina lékařů není školena v používání léčiebného konopí. Jak jste s ním seznámil vy?

„Naučil jsem se hodně čtením z internetu.“ Zapsal jsem se do online vzdělávacích kurzů a jel do zámoří na konference a vzdělávací setkání. Když jsem se cítil dostatečně sebevědomě, předepisoval jsem a doporučoval různé typy léčiv svým pacientům a prostřednictvím zpětné vazby, kterou poskytovali, jsem se stále více a více dozvídal, jak různé kanabinoidy ovlivňují různé pacienty a zmírňují různé příznaky. Tento druh zpětné vazby od pacientů mi pomohl zlepšit různé léčebné strategie, abych získal lepší výsledky. “

Západní medicína je zcela založena na vědeckých důkazech, které vyžadují randomizované, dvojitě zaslepené placebem kontrolované studie. Bohužel stále není dostatek důkazů. To je důvod, proč lékaři konopí nechtějí předepisovat. Jaký je k tomu váš komentář?

„Plně souhlasím s tím, že není dostatek randomizovaných, dvojitě zaslepených studií, které by poskytly stejný důkaz, který podporuje používání jiných typů léků. Konopí se však používá více než 5 000 let a víme, že je extrémně bezpečné a ukázalo se jako velmi účinné v mnoha různých typech zdravotních stavů, zejména v případech, kdy konvenční léčba nebyla účinná. Z mých zkušeností za poslední dva až tři roky mám velmi silné pozorovací důkazy, že léčebné konopí je velmi účinné pro většinu mých pacientů, zejména u pacientů trpících chronickou neutišitelnou bolesti, jako při fibromyalgii, kterou je velmi obtížné zvládnout pomocí dostupných registrovaných léků. “

Máte nějaké rady pro lékaře, kteří začínají předepisovat konopí?

„Vzhledem k tomu, že konopí má velmi bezpečné použití a je nyní legálně dostupné, pokud máte pacienta, který vyzkoušel léky na zmírnění chronické bolesti nebo jiných symptomů způsobujících oslabení, s minimálním účinkem, začněte předepisováním nízké dávky těmto pacientům a zjistěte, jak vděční vám budou za to, že jste významně zlepšili kvalitu jejich života. “

Vaše klinika bolesti je integračním lékařským střediskem pro celostní léčbu přetrvávající bolesti. Co to znamená?

„Neutišitelná bolest je chronická bolest po dobu delší než tři měsíce, která výrazně ovlivňuje kvalitu života pacientů. Celostní léčba znamená integraci bio-psycho-sociálního přístupu k léčbě takových pacientů a jejich podporu ve všech oblastech jejich života nejen poskytováním léků. Poskytujeme doporučení ohledně změny životního stylu, zlepšení spánkového steretypu, zvýšení fyzické aktivity, úpravy stravy a snížení stresu prostřednictvím meditace všímavosti a jógy a také psychoterapie, pokud je to indikováno. “

V čem je váš přístup speciální?

„Zaujímáme velmi konzervativní přístup a začínáme předepisováním fyzické aktivity, zdravé výživy a vědomém snižování stresu, než zvážíme léky nebo invazivnější opatření. Při předepisování léků volíme nejbezpečnější a nejpřirozenější alternativy, které podporují přirozené uzdravení a účinnou úlevu od symptomů s minimálními vedlejšími účinky. “

Léčebné konopí na Maltě

Na Maltě může každý registrovaný lékař předepsat léčebné konopí. Pokud pacient trpí chronickým onemocněním a vyzkoušel alespoň jeden lék, který nebyl účinný, je způsobilý vyzkoušet léčebné konopí. Lékař podá žádost na Inspektorát veřejného zdraví a požádá o povolení k použití tohoto léčivého přípravku u tohoto pacienta. Pokud se pacient v minulosti neúčastnil detoxikačního programu opiátů, je žádost schválena na třicet dní. Po této třicetidenní zkoušce se pacient musí vrátit ke svému lékaři, který připraví lékařskou zprávu a další žádost, která je poté schválena na dobu šesti měsíců. Pacient musí být kontrolován každých šest měsíců a pokaždé, když je Inspektorátem veřejného zdraví udělen nový souhlas. Na Maltě jsou k dispozici čtyři produkty léčebného konopí, mezi něž patří Bedrocan® (THC 22% | CBD <1,0%) a Bediol® (THC 6,3% | CBD 8%).