Jak se konopí dostává do hlavního proudu, stále více lidí souhlasí s pěstováním a užíváním této rostliny – dokonce i průměrní američtí farmáři a rančeři.

Maggie Cowee | původně publikováno 4. března 2019 na https://mjbizdaily.com/chart-farmer-and-rancher-perceptions-of-cannabis-reflect-growing-acceptance-nationwide/

Farmer & Rancher Perceptions of Growing and Using Cannabis = Názory farmářů a rančerů na pěstování a užívání konopí
Farmers should be involved in growing = farmáři by měli pěstovat
I would use = užíval bych
number of respondents = počet odpovědí
Disagree = nesouhlasím
Neither agree not disagree = nemohu říci, že bych souhlasil nebo nesouhlasil
Agree = souhlasím
High-CBD, low-THC cannabis for medical purposes = léčebné konopí s vysokým obsahem CBD a nízkým obsahem THC
High-THC cannabis for medical purposes = léčebné konopí s vysokým obsahem THC
High-THC cannabis for recreational purposes = rekreační konopí s vysokým obsahem THC

Jak se konopí dostává do hlavního proudu, stále více lidí souhlasí s pěstováním a užíváním této rostliny – dokonce i průměrní američtí farmáři a rančeři.

V nedávném průzkumu časopisu Farm Journal se respondenti vyjádřili, že více souhlasí s CBD a léčebným využíváním konopí než s THC a rekreačním užíváním.

Respondenti výzkumu také více souhlasili s pěstováním konopí než s jeho užíváním.

Podle asi třetiny z 950 farmářů a rančerů, kteří se zúčastnili průzkumu, by farmáři měli pěstovat rekreační marihuanu, a 10 % by jí sama užívala.

Nejenže pěstování plodin a dobytka patří mezi nejkonzervativnější povolání; respondenti průzkumu také reprezentovali starší generace, když 80 % z nich bylo 55 a více.

Výsledky průzkumu odrážejí rostoucí akceptaci konopí v USA coby průmyslového, farmaceutického a rekreačního produktu.

Rostoucí akceptace konopí v USA přispěla k legalizačním snahám a ke schválení Farmářského zákona z roku 2018, jenž otevřel federální dveře k obchodu s technickým konopím jeho legalizací; je definováno jako konopí s nižším obsahem THC než 0,3 %.

Léčebné konopí je schváleno v 33 federálních státech USA a rekreační marihuana je legální v 10 státech; většina Američanů tedy žije ve státě s nějakou formou legalizované marihuany.

Občané USA si také zvolili politiky, kteří chtějí podporovat legislativu, vytvořenou s cílem snížit překážky pro tento rozvíjející se průmysl.

A s rostoucí akceptací přichází zlepšený přístup k uživatelům a další obchodné příležitosti napříč prodejním spektrem.

Luxusní prodejce v obchodních domech – firma Barneys New York – nedávno ohlásila svůj plán vstoupit na konopný trh a prodávat výrobky CBD a pomůcky k jejich užívání; majitelé vinných sklepů v New Yorku začali kampaň, aby – až a pokud dojde k legalizaci – byl povolen prodej marihuany v prostorách pro 15 a více tisíc lidí.

Průzkum Farm Journalu, zaměřená na pěstitele plodin i dobytka, žádal respondenty, aby určili stupeň svého ne/souhlasu k tvrzení, podle nichž by farmáři měli pěstovat rozličné formy konopí, a podle nichž by je oni sami užívali.

Formy konopí sahaly od léčebného konopí s vysokým obsahem CBD a nízkým obsahem THC až pro rekreační marihuanu s vysokým obsahem THC.

Přestože 98 % respondentů v době průzkumu konopí nepěstovalo, 48 % dotázaných to budou zvažovat v budoucnu.

To ukazuje, že příležitosti v konopném byznysu už zaujaly celé spektrum majitelů podniků – a že pacientů a uživatelů se to týká také.

Co byste ještě měli vědět:

  • Většina respondentů byla otevřena ke konceptu léčebného konopí s vysokým obsahem CBD a nízkým obsahem THC. Celkem 72 % souhlasilo s tím, že farmáři by měli tuto formu konopí pěstovat, a 61 % by ji samo užívalo.
  • Těsná většina (51 %) souhlasila s tím, že by farmáři měli pěstovat konopí s vysokým obsahem THC pro léčebné účely a 43 % by léčebné konopí s vysokým obsahem THC užívalo.
  • Respondentů se také ptali na pěstování a používání technického konopí a konopí jako zvířecího krmiva. Tyto výsledky [v angličtině] můžete nalézt zde.

 

Maggie Cowee can be reached at maggiec@mjbizdaily.com