Média informují o možnosti léčby rakoviny preparáty na bázi konopí poměrně často, vědecky podložených důkazů je ale stále poskrovnu.

Text: Jamie Morton
Překlad: Lukáš Hurt

Tým vědců z Univerzity v Aucklandu na Novém Zélandu chce mezeru v odborné literatuře vyplnit. Pomoci by jim k tomu měl nedávno získaný grant a také jedinečná příležitost zkoumat účinky konopí přímo na nádorových buňkách odebraných z lidského mozku.

Profesorka Michelle Glassová uvedla, že předběžné studie vypadají sice zajímavě, chybí ale konkrétní data, ze kterých by bylo možno vyvozovat závěry.

Profesorka Glassová chce najít odpověď na otázku, zda může počet kanabinoidních receptorů CB1 v mozku ovlivňovat prospěšnost nebo naopak škodlivost signálů, které tyto receptory vysílají.

„Ve veřejném prostoru a v médiích se hodně hovoří o tom, že konopí může léčit snad všechny možné druhy rakoviny, ne vždy jsou ale tato tvrzení podložena reprodukovatelnými vědeckými daty,“ vysvětluje Glassová.

 

michelle glass
Michelle Glassová

Chybí pokročilé testy

Pro členy novozélandského týmu je tato oblast opravdovou výzvou. Studií účinků konopných preparátů na buněčné bázi je celá řada a nechybí ani výzkumy na zvířatech, zřídka se ale podaří potvrdit získané údaje i testováním v humánní medicíně. „Máme předběžné výsledky zkoušek na úrovni buněk, nejednalo se však o buňky lidské a některé testované druhy rakoviny se u lidí vůbec nevyskytují,“ dodává Glassová. „Na základě toho, co jsme až doposud viděli, si nemyslím, že konopí samo o sobě je řešením.“ Rostlina obsahuje celou řadu chemických složek, přičemž hlavním psychoaktivním komponentem je THC, které se v mozku váže na receptory CB1. Tyto receptory jsou středem zájmu vědců po mnoho let a ukazuje se, že skupina látek schopných je aktivovat je poměrně rozsáhlá.

Otázka, zda může konopí sloužit jako podpůrný prostředek při konvenční léčbě rakoviny chemoterapií a ozařováním, zůstává otevřená. Studie zaměřené na kanabinoidní vazby, které napadají kanabinoidní receptory nádorových buněk, nepřinesly jednoznačné výsledky – v některých případech docházelo k odumírání rakovinného bujení, v jiných se však dělení zhoubných buněk zrychlilo a tím se uspíšil postup nemoci.

Dotace pro talentované vědce

Profesorka Glassová chce v průběhu dva roky trvajícího výzkumu, na kterém se budou podílet i její kolegové Dr. Scott Graham a Dr. Graeme Finlay, najít odpověď na otázku, zda může počet kanabinoidních receptorů CB1 v mozku ovlivňovat prospěšnost nebo naopak škodlivost signálů, které tyto receptory vysílají.

„Zajímá nás především, jaké cesty se nervovému vzruchu po aktivaci těchto receptorů otevírají a jestli je možné využít dosud získané poznatky o účincích konopí a aktivovat v mozku léčebné procesy nebo alespoň identifikovat pacienty, u kterých je větší šance, že by léčba kanabinoidy mohla mít pozitivní účinky,“ popisuje Glassová svůj výzkumný záměr.

Je možné identifikovat pacienty, u kterých je větší šance, že by léčba kanabinoidy mohla mít pozitivní účinky?

Studie bude využívat lidské mozkové buňky napadené rakovinou, jejichž sběrem a ukládáním se zabývá Aucklandské centrum pro výzkum rakoviny (Auckland Cancer Society Research Centre). Profesorka Glassová je přesvědčena o důležitosti podobného výzkumu, neboť přibývá internetových portálů prezentujících konopí jako všespásné řešení prakticky pro každého nemocného: „Nechceme nikomu dávat falešnou naději, současně ale nechceme potenciální pacienty připravit o možnost léčit se pomocí konopí, pokud by se taková léčba ukázala být účinnou.“
Studie získala od Aucklandské nadace pro výzkum v oblasti medicíny (Auckland Medical Research Foundation) dotaci ve výši 157 000 dolarů (takřka 4 000 000 korun). Celkem bylo na nejrůznější projekty rozděleno 1,3 milionu dolarů.

Další úspěšní uchazeči se ve své práci zabývají například výzkumem rakoviny či kardiovaskulárních chorob, vlivem infekcí a imunity na neurologická onemocnění, reprodukční medicínou nebo zdravím novorozenců. Výkonný ředitel nadace vyzdvihl různorodost a vysokou odbornou úroveň všech projektů: „Je skvělé vidět, že máme tolik zapálených, talentovaných mladých vědců v různých oborech medicíny. Výzkum je jedinou cestou k pokroku a lepším metodám léčby pacientů.“

Zdroj: NZ Herald