Mišmaš regulací v jednotlivých zemích EU je jednou z hlavních překážek pro společnosti, které chtějí expandovat na další trhy.

Alfredo Pascual | původně publikováno 13. února 2019 na https://mjbizdaily.com/european-parliament-uniform-definition-medical-cannabis/

Evropský parlament ve snaze ujasnit, co je léčebné konopí, schválil ve středu 13. února 2019 rezoluci, vyzývající Evropskou komisi a členské státy EU k poskytnutí zákonné definice a k vytyčení jasných hranic mezi léky, připravenými z konopí a schváleným příslušnými regulatorními orgány, výrobky z léčebného konopí bez opory v klinických pokusech, a dalšími formami využití rostliny.

Mišmaš regulací v jednotlivých zemích EU je jednou z hlavních překážek pro společnosti, které chtějí expandovat na další trhy.

Rezoluce „zdůrazňuje potřebu standardizace a unifikace produktů s obsahem léků, založených na konopí.“

Text celé rezoluce v češtině je zde.

Rezoluce také vyzývá komisi a národní orgány, „aby vyřešili regulatorní, finanční a kulturní bariéry,“ které brzdí vědecký výzkum.

Také „zdůrazňuje důležitost těsné spolupráce a koordinace se Světovou zdravotnickou organizaci.“

Světová zdravotnická organizace nedávno doporučila Komisi pro narkotické drogy (CND) Organizace spojených národů konopí překlasifikovat.

Další úkoly pro Evropskou komisi zahrnují:

  • „Ustavit strukturu (…) jež by zajistila efektivní implementaci strategie o lécích, založených na konopí.“
  • „Poskytnout zdravotnickým profesionálům patřičný lékařský výcvik [v oblasti léčebného konopí].“
  • „Zlepšit nediskriminující přístup k lékům, založeným na konopí.“
  • „Zajistit dostatečnou dostupnost léků, založených na konopí.“
  • „Zajistit, že bezpečné a kontrolované užívání léčebného konopí probíhá jen ve formě léčiv, vyrobených z konopí, které prošly klinickými pokusy, regulatorním posudkem a schválením.“

Tato rezoluce je považováno za „podstatný krok vpřed,“ komentovala to pařížská právnička Marie Sanchez.

Sanchezová v interview se serverem Marijuana Business Daily poznamenala, že by to celé mělo směřovat „k harmonizovanějším regulacím léčebného konopí.“

Okamžitá změna v postojích členských států se ale neočekává, protože přijatý dokument je výzvou k akci, nikoliv závaznou rezolucí.

Sanchezová upozornila, že Parlamentem vyžadované vyjasnění bude i tak užitečné „pro lobbisty a nestátní organizace, které se zasazují za harmonizovaný legální rámec pro léčebné konopí a přípravky z něj, protože to poslouží jako nástroj, jak připomenout váhavým státům, že patří ke globálnímu systému EU, a tudíž by měly podniknout relevantní opatření k poskytnutí rovnoprávného přístupu ke konopí pro všechny indikované pacienty.“

Alfredo Pascual má email alfredop@mjbizdaily.com.