Jako mezník v kauze CBD v Evropě nejvyšší soud EU rozhodl, že CBD není narkotikum a že na legálně vyrobené CBD výrobky se vztahuje zásada volného pohybu zboží v rámci Unie.

Conor O’Brien – https://prohibitionpartners.com/2020/11/19/european-court-of-justice-rules-that-cbd-is-not-a-narcotic/

Evropský soudní dvůr (ECJ) dnes ráno rozhodl ve stěžejním případu legality CBD v EU. Případ se týká obžalované firmy Kanavape, která byla ve Francii stíhána za dovoz CBD, které má být uvedeno na trh v náplních do vaporizérů. Pět soudců ECJ mělo rozhodnout, zda může stát EU uvalit zákaz uvádění na trh CBD produktu, který je legálně vyráběn v jiném státě. Tento případ spočíval v tom, zda je CBD podle práva EU považováno za omamnou látku, jak je určeno výkladem Jednotné úmluvy OSN o omamných látkách.

ECJ dnes ráno rozhodl, že CBD by nemělo být považováno za narkotikum podle úmluvy OSN z roku 1961, protože CBD „nemá žádný psychotropní účinek ani žádný škodlivý účinek na lidské zdraví“. Soud uvedl, že zatímco CBD mohlo být technicky zahrnuto do právních předpisů stanovených v úmluvě OSN, zákaz CBD by byl „v rozporu s obecným duchem této úmluvy a s jejím cílem chránit „zdraví a dobré životní podmínky lidstva“. Soud dále rozhodl, že státy EU nemohou zakázat uvádění CBD produktů legálně vyráběných v jiném členském státě na trh, pokud se „riziko pro veřejné zdraví „nejeví jako dostatečně prokázané“.

Toto rozhodnutí bude mít dalekosáhlé důsledky pro CBD v Evropě i v zahraničí. V rámci EU je nyní pravděpodobné, že všechny státy přijmou obchodování s CBD vyráběného nejen ze semen a stonků, ale také z listů a květů, jak je tomu u produktů Kanavape. Více než 50 společností, které žádají o registraci svých produktů jako Novel Foods v rámci EU, bude nyní moci pokračovat v tomto procesu, který by nakonec umožnil prodej jejich CBD potravinových doplňků.

Rozhodnutí soudu může také ovlivnit postavení států EU při nadcházejícím prosincovém hlasování OSN o klasifikaci konopí v mezinárodním právu. EU se dříve opírala o deklasifikaci CBD podle mezinárodního práva, ale nyní může dobře podpořit návrh, který by mohl potenciálně ovlivnit výsledek.

Přečtěte si celé rozhodnutí zde (v angličtině).