Jednou z posledních známek toho, že si federální vláda USA uvědomuje realitu pokračujících úspěchů hnutí za legalizaci marihuany, je rozsáhlý seznam cílů výzkumu souvisejícího s konopím, který vydala vrcholná federální zdravotnická agentura USA jako priority, které chce financovat.

Kyle Jaeger | původně publikováno 15. srpna 2019 na https://www.marijuanamoment.net/federal–health–agency–releases–list–of–marijuana–research–priorities/

Oznámení, publikované ve středu 14. srpna 2019, popisuje rychlý vývoj marihuanové politiky v USA a ve světě, který „daleko předstihuje znalosti, potřebné k určení a minimalizaci dopadů těchto změn na veřejné zdraví.“

Národní ústav pro (otázky) zneužívání drog (National Institute on Drug Abuse (NIDA)) píše: „Stále vyšší počet států uvolňuje restrikce konopí, včetně restrikcí prodeje a užívání, pomocí ‚marihuanových zákonů,‘ které legalizují konopí pro rekreační užívání dospělými, a v některých případech i pěstování a prodej.“

NIDA rovněž odkazuje na zprávu konopné pracovní skupiny z roku 2018, jejímž úkolem bylo identifikovat „oblasti výzkumu konopné politiky, které jsou nejnaléhavější a mají největší potenciál možného dopadu.“

Evidentně existují oblasti, které této definici vyhovují, a NIDA vyjmenovává 13 cílů výzkumu „programového zájmu.“ Mezi těmito třinácti je několik cílů, které NIDA vyhlásila již dříve, jiné ale signalizují, že s tím, jak stále více federálních států USA konopí legalizuje, se vyvíjí i pochopení agentury co do výzkumných potřeb.

Tak například: NIDA se nesoustřeďuje jednoduše jen na na poskytování grantů k výzkumu rizik užívání konopí, ale zajímá se i o „důvody pro započetí a pokračování v užívání marihuany pro terapeutické účely,“ stejně jako o to, „jak jsou užívání a zdravotní následky ovlivněny praktikami konopného průmyslu, což zahrnuje výzkum marketingu, zdanění a cen.“


Agentura také chce financovat studie, které budou zkoumat rozdíly v regulaci marihuany podle zákonů různých federálních států s cílem „porozumět tomu, která kombinace nebo který prvek regulace minimalizuje dopad na veřejné zdraví.“

Další výzkumné cíle NIDA zahrnují studium dopadů užívání konopí v těhotenství a vývoj terénních testů, které by zjistily, zda je řidič pod vlivem THC, a standardizaci dávkování marihuany.

Tady je kompletní seznam výzkumných priorit:

 • Vyvinout standardy pro měření dávek konopí (včetně technického konopí a přípravků z něj), intoxikace konopím a jejího vlivu na vědomí.
 • Zdokonalit existující epidemiologický výzkum trendů v užívání konopí a poruch z něj plynoucích, včetně nových přípravků, způsobů užívání a důvodů k němu v různých populacích.
 • Charakterizovat složení/potenci konopí, způsoby užívání, konopné výtažky/koncentráty a konopí různého složení (například co do obsahu kanabinoidů a terpenů) a to, jak tyto faktory ovlivňují fyzické a duševní zdraví.
 • Určit příčiny užívání konopí, které se týkají fyzického a duševního zdraví, stejně jako následky užívání.
 • Prozkoumat dopad užívání řady látek v konopí na zdraví, včetně jejich interakcí (substituce/komplementace) s alkoholem, tabákem a opioidy na předpis i bez něj.
 • Prozkoumat důvody pro započetí a pokračování v užívání konopí pro terapeutické účely.
 • Studovat účinky různých způsobů užívání konopí na vývoj mozku, vzdělávací výsledky, a na přechod do práce a převzetí dospělé role.
 • Zjistit důsledky užívání konopí matkami během těhotenství a kojení.
 • Vyvinout účinné terénní testy ovlivnění konopím, jež mohou být prakticky používány dopravní policií.
 • Zjistit rozsah automobilových nehod a dalších škod na zdraví či majetku pod vlivem konopí.
 • Zkoumat, jak jsou užívání a zdravotní následky ovlivněny praktikami konopného průmyslu, což zahrnuje výzkum marketingu, zdanění a cen (tj. jak různé ceny ovlivňují způsoby užívání pro různé rozsahy užívání konopí).
 • Určit dopady federální, státní a místní marihuanové politiky na užívání a zdravotní následky.
 • Zkoumat heterogenitu regulačních schémat (tj. modely pro maloobchodní prodej konopí), aby bylo možno určit, která kombinace jednotlivých regulačních prvků minimalizuje škody na veřejném zdraví.

V posledních měsících řada federálních zdravotních agentur v USA vydala několik oznámení o pracovních příležitostech ve výzkumu marihuany. Mimořádnou pozornost vzbudilo oznámení NIDA z letošního května, ve kterém hledá uchazeče o pracovní pozici, která je v zásadě profesionálním balením a analýzou výzkumných jointů.

Když NIDA říká, že výzkum nedrží krok s rychlým vývojem reformních úspěchů, její ředitelka také letos v dubnu oznámila, že federální systém klasifikace drog – který konopí zařazuje do nejvíce omezeného Seznamu I – takovému výzkumu brání, protože vědcům znesnadňuje dostat se k marihuaně v požadované kvalitě.