Studie zkoumají vztah mezi hladinami GABA a psychózou a jak přizpůsobení hladiny GABA tiší bolest lépe než cokoliv jiného

Dragana Komnenov PhD | původně publikováno 4. dubna 2019 na https://www.rxleaf.com/gaba-receptors-the-connection-between-psychosis-and-killing-pain/

Kanabinoidy přispívají ke stálosti vnitřního prostředí (homeostáze) a zdraví nervových sítí v mozku. Tak například se endokanabinoidy vážou na receptory CB1 v mozkových buňkách (zvaných pyramidové buňky) a zpomalují tak uvolňování GABA (kyselina gama aminomáselná; gamma aminobutaric acid). To spouští brzdy regulačního systému celkové rovnováhy vzruchů a tlumení v mozkových nervových sítích.

Existence takové regulační smyčky napovídá, že když jsou hladiny GABA nízké, nebudou pyramidové buňky fungovat právě nejlépe. Výsledkem je, že pacienti vykazují příznaky psychózy.

Nízké hladiny GABA přispívají k psychóze

THC nevyvolává příznaky paranoie a úzkostnosti v každém. Lidé mívají psychotické příznaky od velmi mírných až po velmi vážné. Rozdíly v tomto spektru psychóz mohou být díky rozdílům v hladinách GABA.

Byla zformulována hypotéza, že pacienti se schizofrenií trpí deficity GABA, a to vede po konzumaci konopí ke zvýšené vnímavosti k psychóze. Daná hypotéza byla nedávno podepřena daty, popisující podobné účinky na zdravých jedincích, u nichž byl deficit GABA vyvolán uměle.

Výsledky této studie na 21 osobách ukázala, že premedikace lékem, jehož účinky napodobují deficit GABA, zesiluje některé behaviorální, subjektivní a psychofyziologické účinky THC ve srovnání s kontrolní skupinou, jíž bylo podáváno pouze THC samotné.

Je důležité si uvědomit, že důkazy z jiných studií identifikovaly dodatečné vlivy, které zvyšují pravděpodobnost špatné reakce na THC z konopí. Zahrnují genetické změny složek dopaminergního systému.

Genetické mutace již byly identifikovány jako faktory, jež zvyšují možnost psychotických příznaků po užití konopí. Proto zřejmě k náchylnosti k psychóze a k nízkým hladinám GABA přispívá kombinace různých faktorů.

Může vysoká hladina GABA zvýšit léčebný účinek THC?

Vzhledem k interakcím mezi GABA, dopaminem a kanabinoidním systémem je lákavé spekulovat, že tyto interakce lze využít k našemu prospěchu zvýšením terapeutické hodnoty THC. Takové interakce byly nedávno demonstrovány na myších s neuropatickou bolestí. Myši, které dostávaly s gabapentinem, lékem proti neuropatické bolesti první volby, také THC, pociťovaly výrazně sníženou bolest poškozených sedacích nervů. Tato kombinace také snižovala psychoaktivní účinky THC.

Během několika postupných zvýšení dávek gabapentinu a THC se ukázalo, že gabapentin zvyšuje potenci a účinnost THC zejména ve vztahu k tlumení nervové bolesti.

Hladiny GABA kontrolují také terpeny

GABA je modulována také terpeny, molekulami, zodpovědnými za vůni konopí. V rostlině konopí je přes 200 různých terpenů, a mají mnoho prospěšných účinků.

Jeden z terpenů zvaný phytol zvyšuje hladiny GABA rozbitím jednoho z enzymů, který ji rozkládá, konkrétně jantarové semialdehyd dehydrogenázy.

Tyto skutečnosti nasvědčují tomu, že terpeny jsou důležitou součástí entourage efektu (efektu celé rostliny konopí). Aromatické složky pracují v synergii s kanabinoidy, aby tak zvýšily potenci a účinnost a snížily potenciální vedlejší účinky.  Bylo prokázáno, že různé terpeny jsou synergické k různým kanabinoidům (CBD, CBG a THCV nádavkem k THC).

Proto by optimalizace obsahu terpenů v rostlině mohlo být užitečné pro zachycení synergie mezi kanabinoidy a terpeny. Může také posilovat terapeutický potenciál konopí změnou hladiny GABA.