Zbytečné bariéry – tak by se asi dal shrnout současný stav zavádění léčebného konopí. Řada lékařů ověřuje účinky i bezpečnost. Pacienti, kterým standardní metody nepomáhají, podstupují neúměrné riziko a pro vlastní potřebu léčebnou látku pěstují či užívají. Z mnoha dalších oblastí je známa odolnost úředníků a byrokratů, ale i možných konkurentů v byznyse, proti zavedení účinných preparátů a metod. Lékaři využívají léčebné konopí […]

Zbytečné bariéry – tak by se asi dal shrnout současný stav zavádění léčebného konopí. Řada lékařů ověřuje účinky i bezpečnost. Pacienti, kterým standardní metody nepomáhají, podstupují neúměrné riziko a pro vlastní potřebu léčebnou látku pěstují či užívají.

Z mnoha dalších oblastí je známa odolnost úředníků a byrokratů, ale i možných konkurentů v byznyse, proti zavedení účinných preparátů a metod. Lékaři využívají léčebné konopí a za podpory odborníků a pacientských organizací usilují o kontrolu a dostupnost. Jaká ke aktuální situace? Odpovídá MUDr. Pavel Kubů, předseda správní rady pacientského spolku KOPAC:

Jak vypadá český příběh marihuany? Spěje od démonizované drogy k účinné podpoře uzdravování?

Využití konopí a extraktů z něj si v klinické praxi získává stále se zvyšující oblibu u řady chronických onemocnění v čele s chronickou bolestí. Český příběh dostupnosti konopí a extraktů z něj aktuálně prochází další fází, kdy podzákonné normy, resp. jejich neexistence vytvářejí zbytečné bariéry pro dostupnost dalších lékových forem připravených z extraktů pro použití v celkové či lokání léčbě. Zda je důvodem pro stavění těchto bariér pokračující démonizace konopí nebo mají jejich tvůrci důvody jiné, je otázka pro úředníky zodpovědné za tvorbu těchto zbytečných obstrukcí v plnění platné legislativy.

Lze oddělit polosvět uživatelů a distributorů od výroby a podávání lékařských variant využití marihuany?

Dostupnost léčebného konopí a produktů z něj je ve všech evropských zemích od jakékoliv dostupnosti konopí pro rekreační užití striktně oddělena. Léčebné přípravky z konopí se k rekreačním konzumentům nejen nijak nedostávají, ale jsou i významně dražší a hůř dostupné než konopí na ilegálním trhu, tudíž postrádají i jakoukoliv ekonomickou atraktivitu pro ilegální obchod.

(…)

pokračování na: https://www.hospitalin.cz/rozhovory/mudr-pavel-kubu-konopi-je-vysoce-efektivni-pro-chronickou-a-neztisitelnou-bolest-i-dalsi-onemocneni-5814.html