Výzkumníci vrhli světlo na záhadu uživatelů konopí, kteří mají tendenci být štíhlejší a méně náchylní k cukrovce navzdory známému faktu, že užívání konopí stimuluje chuť k jídlu. Studie ukazuje, že užívání konopí během dospívání narušuje energetickou rovnováhu a homeostázu tukových orgánů (ukládání tuku).

Zjištění odhalují, že pravidelné užívání konopí vede ke změnám v tukových buňkách, které pak produkují bílkoviny, které se obvykle nacházejí pouze ve svalech a srdci, což ovlivňuje jejich schopnost ukládat a uvolňovat živiny. Tyto změny mohou ovlivnit fyzickou aktivitu a duševní procesy, jako je pozornost, které vyžadují stálý přísun mozkového paliva.

Klíčová fakta:

  • Pravidelné užívání konopí může narušit energetickou rovnováhu a ukládání tuku, díky čemuž jsou jeho uživatelé štíhlejší, ale také ovlivňuje mobilizaci živin v těle.
  • Změny jsou zakořeněny v nápadných molekulárních změnách v tukových buňkách, které pak produkují proteiny, které se obvykle nacházejí pouze ve svalech a srdci.
  • Tato změna může ovlivnit fyzické a duševní procesy, které závisí na stálém přílivu živin do mozku.

Navzdory tomu, že konopí stimuluje chuť k jídlu, jsou lidé, kteří konopí užívají často, štíhlejší a méně náchylní k cukrovce než ti, kteří je neužívají. Vědci z Kalifornské univerzity v Irvine nyní odhalili možné vysvětlení tohoto paradoxu – a není to dobrá zpráva.

Zjištění jsou uvedena v nové studii s názvem „Vystavení dospívajících nízkým dávkám THC narušuje energetickou rovnováhu a homeostázu tukových orgánů v dospělosti“, publikované ve vědeckém časopise Cell Metabolism.

Mnoho dospělých, kteří konzumují konopí denně nebo téměř denně, začíná drogu užívat, když jsou teenagery. Nová studie ukazuje, že během této doby rychlého fyzického vývoje může konopí způsobit zmatek v jemně vyladěných procesech, které řídí ukládání energie, takže tělo je štíhlejší a méně náchylné k obezitě, ale také méně schopné mobilizovat uložené živiny potřebné pro mozek a svaly. To může následně ovlivnit nejen fyzickou aktivitu, ale také duševní procesy, jako je pozornost, která závisí na neustálém přílivu paliva do mozku.

Vědci podávali dospívajícím myším nízké denní dávky THC nebo jeho vehikula. Poté léčbu ukončili a když zvířata dosáhla dospělosti, provedli důkladné posouzení jejich metabolismu.

Výsledky byly překvapivé. Myši, které byly jako dospívající léčeny THC a nyní byly bez něj, měly sníženou tukovou hmotu a zvýšenou svalovou hmotu, byly částečně odolné vůči obezitě a hyperglykémii, měly vyšší než normální tělesnou teplotu a nebyly schopny mobilizovat palivo z tukové zásoby.

Některé z těchto rysů jsou také pozorovány u lidí, kteří často užívají konopí.

Aby tato data dala smysl, vědci se vrhli do studia molekulárních změn způsobených THC. To, co odhalili, bylo ještě překvapivější: tukové buňky myší léčených THC vypadaly pod mikroskopem normálně, ale produkovaly velké množství svalových bílkovin, které se normálně v tuku nenacházejí. Na druhé straně svaly vytvořily méně stejných bílkovin.

Výzkumníci došli k závěru, že úsilí potřebné k vytvoření těchto „cizorodých“ proteinů narušuje zdravé fungování tukových buněk a tím i jejich schopnost ukládat a uvolňovat uložené živiny.

Příliš často přemýšlíme o konopí pouze jako o psychoaktivní droze,“ řekl Daniele Piomelli, Ph.D., profesor anatomie a neurobiologie, ředitel Centra UCI pro studium konopí.

Ale jeho účinky sahají daleko za hranice mozku. Jeho hlavní složka, THC, napodobuje skupinu chemických poslů zvaných endokanabinoidy, které regulují důležité funkce v celém těle. Naše výsledky ukazují, že zasahování do endokanabinoidní signalizace během dospívání trvale narušuje funkci tukových orgánů s potenciálně dalekosáhlými důsledky na fyzické a duševní zdraví.“

Jedním z nejznámějších účinků konopí je stimulace hédonické vysoce kalorické konzumace – „munchies“ – tzv. žravka, ale obvyklí uživatelé konopí jsou v průměru štíhlejší než neuživatelé.

Ptali jsme se, zda tento fenotyp může vyplývat z trvalých změn energetické bilance nastolené během dospívání, kdy užívání konopí často začíná.

Další analýzy odhalily, že tento fenotyp je spojen s molekulárními anomáliemi v tukovém orgánu, včetně ektopické nadměrné exprese svalových proteinů a zvýšeného anabolického zpracování.

Expozice dospívajících THC tedy může podporovat trvalý „pseudoštíhlý“ stav, který povrchně připomíná zdravou štíhlost, ale ve skutečnosti může mít kořeny v dysfunkci tukových orgánů.

Zdroj: https://neurosciencenews.com/cud-weight-metabolism-23378/