V souvislosti s pokračující legalizací léčebného konopí po celém světě vznesla Mezinárodní asociace pro studium bolesti (IASP) otázky týkající se účinnosti této rostliny pro stav, pro který se nejčastěji používá - bolest. Zde jsou naše zjištění a reakce médií.

Zdroj: https://prohibitionpartners.com/2021/03/26/international-association-for-the-study-of-pain-questions-medical-cannabis/

Konopí každý rok používají k léčebným účelům miliony lidí po celém světě. Z těchto pacientů miliony užívají konopí bez jakéhokoli lékařského dohledu, zejména kvůli zákazu konopí v těchto zemích. U pacientů, kteří užívají léčebné konopí, je nejčastějším důvodem úleva od bolestivých stavů. Chronická bolest postihuje každého třetího obyvatele rozvinutých zemích, definuje se variabilně jako bolest vyskytující se nejčastěji nebo každý den po dobu 6 měsíců.

Níže je uveden graf z naší nadcházející Zprávy o konopí v Evropě, která nastiňuje indikace pro léčebné konopí v různých regionech.

© prohibitionpartners.com

 

Zjištění IASP

Globální výzkumné konsorcium vydalo počátkem tohoto měsíce prohlášení o svých zjištěních ohledně účinnosti a bezpečnosti léčebného konopí proti bolesti.

Skupina uvedla:

„Vzhledem k nedostatku vysoce kvalitních klinických důkazů (IASP) v současné době nepodporuje obecné užívání konopí a kanabinoidů pro úlevu od bolesti.“

To bylo výsledkem přezkoumání několika klinických studií a metaanalýz těchto studií, včetně souboru výsledků od více než 7 000 pacientů. Prohlášení dále říká:

„Důkazy nepodporují ani nevyvracejí užívání kanabinoidů, konopí nebo léků na bázi konopí při léčbě bolesti“.

Skupina také naznačuje: „naléhavou potřebu preklinických a klinických studií k vyplnění mezery ve výzkumu a vzdělávání k tomuto tématu.“

Reakce

Články vytvořené členy IASP a dalšími akademickými osobnostmi naznačují, že na základě těchto zjištění nesmí být pacientům léčebné konopí předepisováno. Před přezkoumáním pilotního programu léčebného konopí v Dánsku naznačil člen IASP dánským sdělovacím prostředkům, že konopí je v zemi předepisováno spíše díky souhlasu politiků než kvůli běžné cestě farmaceutické autorizace.

Stejně tak profesor Vagg, výzkumník bolesti v Austrálii, tvrdil, že zjištění IASP ukazují, že konopí by nemělo být předepisováno ani jako poslední možnost, protože neexistují důkazy o jeho účinnosti.

Na druhou stranu se mnozí vyslovili na obranu užívání konopí v lékařských zařízeních. Například lékařka a provozovatelka kliniky Tina Horsteadová řekla místním dánským médiím, že nálezy IASP jsou pouze jedním z mnoha takových hodnocení účinnosti léčebného konopí proti bolesti, a jsou v rozporu s jinými recenzemi, které shledaly odlišné výsledky, včetně připravovaného příspěvku na dánských pacientech, jehož je spoluautorkou.

V reakci na zjištění předložil průmyslový analytik Rhys Cohen argumenty pro existenci zkušebních schémat a schémat soucitného přístupu k léčebnému konopí pro lékařské (když už ne také úplné) použití.

Prohibition Partners

Názor autora tohoto článku, Conora O’Briena, průmyslového analytika společnosti Prohibition Partners, je následující:

IASP významně přispěla k pokračujícímu úsilí o pochopení medicínského potenciálu konopí a kanabinoidů, nesouhlasím však s důsledky pro pokračující léčbu pacientů. Po celém světě existuje mnoho pacientů, kteří uvádějí, že léčebné konopí je fungující léčbou bolesti a příznivou alternativou k opiátům. Předepisování léků bez úplného povolení zdravotními regulačními orgány samozřejmě není optimální, ale pravděpodobně je lepším řešením než úplný zákaz.

Jak již bylo řečeno, regulační orgány nemusí mít nutně jistotu o léčebné prospěšnosti konopí, pokud jeho užívání pod dohledem za jakýchsi zákonných podmínek umožňují. To, zda by konopí mělo být předepisováno jako schválený lék, bude záviset na výsledcích dalších studií a jejich interpretaci zdravotnickými úřady. Pokud nelze empirické důkazy o užívání konopí / kanabinoidů při bolestech prokázat, vyvstane zajímavá otázka, jak nejlépe podpořit miliony lidí, kteří bez ohledu na to rostlinu k tomuto účelu používají.

Systémy přístupu k léčebnému konopí prozatím pro uživatele přinášejí výhody v tom, že poskytují bezpečné a regulované produkty podávané pod vedením zdravotníků namísto neregulovaných produktů, které si pacienti sami „předepisují“.

Společnost Prohibition Partners podporuje veškeré výzkumné úsilí, které prohlubuje naše chápání konkrétních výhod a rizik spojených s užitím léčebného konopí proti bolesti, jakož i úsilí všech pacientů s léčebným konopím získat nejlepší lékařskou pomoc a nejspolehlivější produkty.