Jaká teplota je tak akorát? Stejně jako u řady dalších věcí, které se týkají konopí, je to obtížná otázka.

Producenti konopí potřebují přesné výrobní postupy k maximalizaci koncentrací THC a CBD v konečném produktu.

Prostorový obrázek molekuly kyseliny tetrahydrokanabinolové
Prostorový obrázek molekuly kyseliny tetrahydrokanabinolové. Černé kuličky: uhlík.; bílé kuličky: vodík; červené kuličky: kyslík. Zdroj: Wikipedia, Autor: Jynto

Nedávný výzkum dekarboxylace, prováděný na Novém Zélandu vládní agenturou Callaghan Innovation, popisuje ideální podmínky – teplotu, čas a množství rostlinného materiálu. k optimalizaci koncentrací cílových kanabinoidů během dekarboxylace.

Dekarboxylace mění kyselinu delta-9-tetrahydrokanabinolovou (THCA) a kyselinu kanabidiolovou (CBDA) na jejich neutrální či aktivní formy: THC a CBD.

Chemické reakce se postupně v čase objevují přirozeně, mohou ale být urychleny vysokými teplotami, světlem a kyslíkem.

I když kanabinoidy účinně dekarboxyluje kouření či vaporizování konopí, řada potravin s obsahem konopí, jež jsou na trhu, před použitím dekarboxylaci potřebuje; až neutrální forma kanabinoidů překračuje krevně-mozkovou (hematoencefalickou) bariéru, a až v mozku mají psychoaktivní a léčebné účinky.

THCA se dekarboxyluje rychleji – při určitých teplotách až dvakrát rychleji než CBDA – a toto tempo se se zvyšující se teplotou zrychluje.

Autoři došli k závěru, že přeměna kanabinoidu na jeho neutrální formu je závislá jen na koncentraci kanabinoidu, který se dekarboxyluje.

Kyslík a vysoké teploty postupně vedou k rozkladu THC a CBD. Tak například teploty na 100 °C vedly ke snížení koncentrací THC, protože kanabinoid byl měněn v kanabinol, známý rozpadní produkt THC a indikátor špatného skladování konopí.

Autoři doporučují optimální dekarboxylační podmínky pro maximalizaci koncentrací THC či CBD. Nejlépe pro přeměnu CBDA na CBD je použít nižší teploty (90 °C) a delší čas (12 hodin).

I když THCA se mění na THC při nižších teplotách, ideální je 160 °C, což je teplota, při níž se kyselina přemění na nejvyšší množství THC už za méně než sedm minut.

Rychlost přeměny ovlivňuje také množství rostlinného materiálu, jenž se má konvergovat; reakce zpomaluje s tím, jak je materiálu více.

Ztráty THC a CBD při vyšších teplotách se snížily při zahřívání materiálu bez přítomnosti kyslíku; mnozí výrobci toho dosahují použitím superkritické extrakce s CO2.