Snažíte si vybrat si ve své rozdělovně konopí mezi indicou, sativou a hybridem? Můžeme pomoci!

Jeffrey Stamberger | původně publikováno 22. července 2019 na https://www.medicalmarijuanainc.com/indica-vs-sativa-vs-hybrid-whats-difference/

Odrůdy konopí se typicky dělí na tři odlišné skupiny: indica, sativa a hybrid. I když se všechny tři odrůdy považují za marihuanu, tato označení pomáhají uživatelům určit typ účinků, vůni a dokonce i chuť, které mají od jednotlivých odrůd očekávat.

Nejdříve se podívejme na rozdíly mezi indicou a sativou, a pak se budeme podrobně zabývat hybridními odrůdami konopí.

Původ odrůd konopí

Když píšeme o původu odrůd indica a sativa, musíme nejprve probrat nevyšlechtěné odrůdy konopí. Tyto původní odrůdy (v dané oblasti se přirozeně vyskytující konopí) jsou lokálně adaptované typy konopí, optimalizované přirozeným vývojem tak, aby co nejlépe rostly ve svých specifických mikroklimatech.

Obecně vládne shoda, že odrůdy indica pocházejí ze Střední Asie a rozšířily se do oblastí v Indii, Nepálu, Pákistánu, Afghánistánu a v Turecku. Odrůdy indicy, jako jsou Afghani Kush, Hindu Kush nebo  Mazar I Sharif obecně řečeno prospívají v oblastech mezi 30 a 50 stupni zeměpisné šířky; tam všude se výborně přizpůsobily lokálním podmínkám.

Odrůdy sativy, jako je Durban Poison, Panama Red a Acapulco Gold pocházejí ze zemí poblíž rovníku, jako je Kolumbie, Mexiko, Thajsko a jihovýchodní Asie obecně. Odrůdy sativy dodnes rostou divoce v mnoha vlhkých tropických oblastech celého světa.

Tyto přirozeně rostoucí odrůdy konopí vytvořily genetickou páteř pro moderní odrůdy. Křížením těchto typů konopí, stejně jako odrůd, vytvořených tímto křížením, bylo možné vytvořit celou škálu odrůd konopí, které máme dnes k dispozici.

Tvary a délka růstu

Indica a sativa se často dají podle jistých charakteristik rozeznat pouhým okem.

Odrůdy indicy jsou většinou nízké a keřovité – obvykle nižší než 1,8 metru. Naproti tomu odrůdy sativy mohou dosáhnout výše až 6 metrů, pokud jsou pěstovány „outdoor;“ pak mají dlouhé větve, směřující vzhůru. Listy sativy jsou dlouhé a úzké, zatímco listy odrůd indica jsou kratší a širší.

Protože rostou do menší výšky, jsou odrůdy indicy vhodné pro pěstování „indoor.“ Odrůdy indicy obvykle mají menší výnos co do květů samičích rostlin než rostliny odrůd sativy. Tato nižší úroda je nicméně přinejmenším vyrovnána kratším vegetačním cyklem indicy.

Rostliny odrůd sativa mají mnohem delší vegetační období než indica; plné dozrání samičích květů sativy v období kvetení může trvat 10 až 16 týdnů. Toto delší vegetační období často vyústí v mnohem větší sklizeň na jednu rostlinu, než je tomu u indicy.

Chemické složení

Z pohledu biochemie se odrůdy sativy a indicy liší ve složení kanabinoidů. stejně jako v poměru jiných látek, jako jsou terpeny.

V rostlině konopí bylo identifikováno přes 100 kanabinoidů, včetně tetrahydrokanabinolu (THC) a kanabidiolu (CBD), primárních kanabinoidů marihuany.

Čistá sativa obvykle mívá vysoký obsah THC a nízký obsah CBD. Nešlechtěné odrůdy indicy mívají naproti tomu nižší obsah THC a o něco vyšší obsah CBD. Díky křížení nicméně můžeme narazit na typy indicy i sativy s různými poměry THC:CBD.

CBD je po THC nejrozšířenějším kanabinoidem v konopí. CBD je pověstné způsobem, jímž interaguje s tělem, kontroluje účinky THC a snad i moduluje typ “omámení“ z té které odrůdy.

V konopí bylo také identifikováno nejméně 120 různých terpenů. Koncentrace a vyvážení těchto terpenů velmi ovlivňuje chuť a vůni jednotlivých odrůd – a možná rovněž ovlivňuje typ omámení.

Odrůdy indicy jsou známé chutí, sahající od sladkého pižma a bohaté zemitosti po chuť tmavého ovoce, jako jsou ostružiny a grapefruit, zatímco sativa je známa citrusovými, borovicovými a dokonce i tropickými chutěmi.

Účinky

I když má každá odrůda konopí jemné nuance v působení na tělo a mozek, rozdělení na indicu a sativu nám může pomoci odhadnout, jak se osobnost odrůdy bude projevovat.

I když se stovky dostupných hybridů svými účinky vzájemně velmi liší, účinky odrůd indicy působí především na tělo.

Odrůdy indicy mohou být

  • Uklidňující
  • Relaxující
  • Sedativní
  • Tišící (bolest apod.)

Mnoho uživatelů se uchyluje k odrůdám s dominancí indicy po náročných a namáhavých činnostech, aby lépe zvládali zmátoření se nebo jiné chronické problémy. Odrůdy indicy jsou také ideální pro noc doma, strávenou sledováním filmu nebo dlouhým sledováním televize, abychom se odpojili od každodenních aktivit a starostí. Tato neskutečná relaxace je dobrá pro uvolnění se po dlouhém pracovním dnu nebo vyčerpávajícím týdnu. Některé ze silnějších odrůd indicy jsou dokonalé k užití před odebráním se ke spánku; pomáhají vám vyčistit si mozek a ukolébají vás do hajan.

Naproti tomu odrůdy sativy se projevují spíše působením na mozek a tomu odpovídá i omámení, jež vyvolávají.

Odrůdy sativy mohou být

  • Povznášející
  • Energizující
  • Motivující
  • Kreativní

Euforická reakce, kterou vyvolávají odrůdy sativy, může povzbuzovat hlubokomyslné konverzace a zvyšovat kreativitu; proto jsou nejlepší k užívání ve dne nebo ve společenských situacích.  Vzhledem k povznášejícím účinkům jsou odrůdy s dominancí sativy často užívány na výkyvy nálady.

Pár řádek o hybridech…

Technicky řečeno jsou všechny odrůdy marihuany – s výjimkou přírodních nešlechtěných rostlin – hybridy, které kombinují účinky genetiky matečných odrůd do jedné odrůdy. Tyto hybridy mohou být směsí odrůd indicy a sativy, a dokonce i směsí jiných hybridů. To vytváří rozličný výběr odrůd, z nichž každá má charakteristický mix vlastností.

Tak například populární odrůda Girl Scout Cookies [„Skautčiny koláčky;“ pozn. překl.] má podle dostupných pramenů genetickou výbavu čisté sativy pod názvem Durban Poison a hybridní odrůdy s názvem OG Kush, která je zase křížencem odrůdy Chemdawg a přírodní odrůdy Hindu Kush. A podobně jako je Girl Scout Cookies sama produktem křížení, byla využita jako matečná rostlina pro tucty nových odrůd, které dnes zaplňují regály. Stejný mix indicy a sativy představuje populární odrůda Blue Dream.

Sledování genetiky těchto odrůd může dezorientovat, protože populární zdroje dnes vyjmenovávají téměř dva tisíce různých jmen odrůd, a každá z nich má vlastní genetický „strom.“ Čím vzdálenější jsou tyto hybridy od původních přírodních odrůd, tím více odrůd se podílí na jejich genetice.

Odrůdy přebírají vlastnosti své matečné odrůdy, včetně chuťového a pachového profilu. Tato schopnost míchat odrůdy mezi sebou vytváří téměř nekonečné kombinace složení terpenů a kanabinoidů. Křížení také umožňuje pěstitelům vytvářet myriádu účinků. Tyto účinky se projeví buď jako indica dominantní, sativa dominantní nebo vyvážené hybridy – to v závislosti na matečných odrůdách, použitých při křížení.

Pokud budete nakupovat hybridní odrůdu ve vaší místní rozdělovně konopí za úplatu, váš prodavač by měl být schopen říci, zda jde o indica-dominantní nebo sativa dominantní nebo vyváženou odrůdu. Pro nové i zkušené uživatele je znalost genetiky matečných odrůd a poměr indicy k sativě důležitá, aby si našli odrůdu, jež jim bude nejlépe vyhovovat.

… a o fenotypech

Když hovoříme o genetice odrůd, jejich růst určuje genotyp (tedy DNA). Fenotyp nicméně představuje pozorovatelné charakteristiky organismu – je výrazem jeho genetiky a vlivů prostředí. U odrůd konopí se různým fenotypům někdy říká „řezy“ (cuts).

Fenotyp je vlastní rostlina, která roste podle vnějších proměnlivých podmínek. Toto fyzické vyjádření genů rostliny je zodpovědné za jakékoliv variace, které se mohou projevit na dospělé rostlině. To, zda jistá úroda vašich oblíbených odrůd má zajímavou vůni nebo vykazuje silnější vlivy indicy či sativy, než byste čekali, může způsobovat konkrétní fenotyp a prostředí, ve kterém rostliny rostly.